Cenu Nadácie Orange získala Únia materských centier

TS 0
Zľava: Andrea Cocherová, správkyňa Nadácie Orange, Elena Bakošová z Únie materských centier a Iveta Malachovská, moderátorka galavečera a členka Správnej rady Nadácie Orange.

Bratislava, 1. december 2009 – Historicky prvým držiteľom prestížneho ocenenia Cena Nadácie Orange sa stala Únia materských centier.

Rozhodla o tom nezávislá hodnotiaca komisia spomedzi 36 nominovaných mimovládnych organizácií pôsobiacich na Slovensku. Držiteľ ocenenia získal od Nadácie Orange finančnú odmenu vo výške 15 000 EUR. Počas slávnostného galavečera udelila Nadácia Orange aj ocenenie Projekt roka 2009 trom neziskovým organizáciám pôsobiacim v oblasti vzdelávania, sociálnej integrácie a regionálneho rozvoja.

Vyhláseniu prvého ročníka Ceny Nadácie Orange predchádzala snaha Nadácie Orange oceniť mimovládne organizácie za ich prínos pri hľadaní inovatívnych riešení aktuálnych problémov spoločnosti. „S nadšením sme privítali množstvo nominácií na najaktívnejšie neziskové organizácie, čo nás utvrdilo v tom, že sme týmto krokom založili novú, milú tradíciu. Som veľmi rada, že sme aj prostredníctvom tejto našej iniciatívy našli ľudí s entuziazmom a obetavým prístupom k problémom druhých, ktorým môžeme vyjadriť náš obdiv a vďaku za ich záslužnú prácu,“ hovorí Andrea Cocherová, správkyňa Nadácie Orange.

Spolu 36 nominácií na Cenu Nadácie Orange pre rok 2009 posudzovala nezávislá hodnotiaca komisia, ktorú tvorilo 6 osobností z rôznych oblastí neziskového sektora. Jej členmi boli Miron Zelina (riaditeľ Ústavu humanitných štúdií Pedagogickej fakulty UK v Bratislave), Juraj Mesík (bývalý riaditeľ a súčasný člen správnej rady nadácie Ekopolis), Monika Grochová (bývalá výkonná riaditeľka Krízového centra Fenestra a v súčasnosti renomovaná školiteľka), Martina Justová (zakladateľka a riaditeľka občianskeho združenia MAJÁK), Zora Paulíniová (uznávaná konzultantka pre neziskový sektor a externá spolupracovníčka organizácie Partners for democratic change Slovakia) a Iveta Malachovská (moderátorka a členka Správnej rady Nadácie Orange).

Po dôkladnom vyhodnotení všetkých nominácií odborná komisia dospela k rozhodnutiu, že Cenu Nadácie Orange za rok 2009 získa Únia materských centier.

„Za Úniou materských centier stoja po celom Slovensku stovky mamičiek a ich detí, ktorých život sa stáva vďaka aktivitám v materských centrách bohatší a krajší. Šikovní dobrovoľníci v únii im prostredníctvom podpory materských centier pomáhajú vytvárať široký priestor na sebarealizáciu, vzdelávanie, zmysluplné trávenie voľného času a tiež sociálnu pomoc a prácu v miestnych komunitách. Táto organizácia rozhodne spĺňa všetky atribúty laureáta ocenenia a Cenu Nadácie Orange si právom zaslúži,“ hodnotí výber komisie jej členka Iveta Malachovská.

Zástupkyňa Únie materských centier Elena Bakošová počas slávnostného večera prevzala z rúk správkyne Nadácie Orange Andrey Cocherovej spolu s prestížnym ocenením aj symbolický šek v hodnote 15 000 EUR.

 „Sme šťastní, že Nadácia Orange ocenila našu snahu a prácu pre materské centrá na celom Slovensku. Vážime si prejav obrovského uznania i motivácie a sme vďační aj za finančné prostriedky, prostredníctvom ktorých budeme môcť toho urobiť pre mladé matky ešte viac,” povedala Elena Bakošová z Únie materských centier. Autorom umeleckého stvárnenia Ceny Nadácie Orange je výtvarník a umelecký sklár Štěpán Pala.    

Okrem hlavného ocenenia udelila Nadácia Orange počas galavečera aj 3 ďalšie ceny. Ocenenia „Projekt roka 2009“ venovala organizáciám, ktoré aktívne pôsobili v  jednej z troch, pre Nadáciu Orange kľúčových, oblastí.

Víťazné projekty boli vybrané spomedzi tých, ktoré boli podporené a realizované v rámci grantových programov Nadácie Orange (v tom čase ešte Konta Orange) v roku 2009. Projekt roka 2009 v oblasti vzdelávania získalo Združenie rodičov a priateľov školy pri gymnáziu Mateja Hrebendu v Hnúšti za kvalitne projekt “Zaži a pomôž prežiť!“. Projekt roka 2009 v oblasti sociálnej integrácie získava Svitanie – Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Malackách,, ktoré zrealizovalo pre túto cieľovú skupinu projektu „Príprava na podporované bývanie v Malackách“. A víťazným Projektom roka 2009 v oblasti regionálneho rozvoja sa stal projekt „Susedia“, ktoré vypracovalo a predložilo občianske združenie Klub Lipka. Realizátori týchto projektov získali od Nadácie Orange finančnú odmenu vo výške 1 500 EUR.   

Únia materských centier

Poslaním Únie materských centier je dosiahnuť úctu a uznanie materstva v spoločnosti a spoluvytvárať  podporujúce podmienky pre materstvo v najvyššom záujem dieťaťa, matky a rodiny. Únia materských centier bola založená v roku 2003 a v súčasnosti združuje 72 materských centier po celom Slovensku.

Poslaním materských centier  je vytvárať podmienky pre svojpomoc, sociálne kontakty, sebarealizáciu a vzdelávanie žien ako aj mužov s maloletými deťmi počas materskej a rodičovskej dovolenky. ÚMC šíri koncept materského centra, inšpiruje a podporuje vznik nových centier ako priestoru, v ktorom môžu mamy aj so svojimi malými deťmi zmysluplne prežívať obdobie, kedy sa plne venujú rodine –  vzdelávať sa, pracovať na sebe a nachádzať podporu v tomto ich životnom období. Únia taktiež pomáha pri  ochrane práv matiek, detí a rodín. Komunikuje s predstaviteľmi verejného života a ostatnými mimovládnymi organizáciami na Slovensku i v zahraničí a buduje tak vážnosť a dôveryhodnosť siete materských centier ako partnera pre celospoločenské diskusie a riešenie problémov matiek v spoločnosti. 

——-

Nadácia Orange je nezisková organizácia, ktorá realizuje filantropické aktivity s cieľom pomôcť riešiť problémy rôznych deficitných skupín spoločnosti na Slovensku. Pod názvom Konto Orange vznikla v roku 2002, pričom nadviazala na aktivity Konta Globtel, ktoré na slovenskom trhu pôsobilo od roku 1998. Aktivity Nadácie Orange sa sústreďujú na tri hlavné oblasti – sociálna integrácia znevýhodnených skupín, vzdelávanie a regionálny rozvoj. Svoju podporu realizuje v rámci vlastných grantových programov a partnerstiev s mimovládnymi neziskovými organizáciami. Zriaďovateľom Nadácie Orange je spoločnosť Orange Slovensko, a. s.

 

 

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (2 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...

Pridaj komentár