Deň rodín 2012

TS 0

Každoročne ku Medzinárodnému dňu rodín vydáva OSN posolstvo, ktoré sa tento rok zameriava na problematiku rovnováhy rodinného života a práce.

Svojím mottom: aby deti otcov mali, aby mali mamy“… príď to povedať nahlas!“ chce Deň rodiny zvýrazniť, že podujatia organizované v rámci tohto projektu chcú zviditeľňovať a zároveň aj pozývať k podpore prirodzenej rodiny založenej na manželstve jedného muža a jednej ženy, ktorí s láskou prijímajú deti ako dar.

Pre tých, ktorí príjmu pozvanie a prídu si oddýchnuť a zabaviť sa je už tradične pripravené pestré spoločensko-kultúrne oddychové popoludnie so zaujímavými hosťami, ktorého súčasťou býva obľúbená rodinná súťaž – Cesta za rodinným šťastím, trh pro-rodinných organizácií a iniciatív s možnosťou poradenstva, zaujímavý hostia, speváci a umelecké súbory a pre deti samozrejme rôzne detské atrakcie.

Zámerom projektu Deň rodiny a jeho organizátorov je:

  • dať do pozornosti  celospoločenskú hodnotu rodiny na jej nezastupiteľnú úlohu pri výchove detí a rozvoji spoločnosti,
  • poukázať na  dôležitosť manželstva ako ideálneho priestoru pre rozvoj dieťaťa a vzájomnú lásku a dôveru manželov,
  • poukázať na dôležitosť autonómie rodiny a princípu subsidiarity –  rodičia sú tí, ktorí majú prirodzené právo na výchovu,
  • apelovať na spoločnosť, aby podporovala rodiny vytváraním dobrých podmienok pre ich každodenný život,
  • povzbudiť generáciu mladých ľudí k tomu, aby mali odvahu vziať na seba zodpovednosť za seba a svojho budúceho manžela/manželku a deti, ktoré ich vzájomná láska povolá k životu,
  • motivovať ľudí, ktorí prežívajú nejaký problém vo svojej rodine k tomu, aby sa nevzdávali a ponúknuť im prostredníctvom jednotlivých pro-rodinných organizácií a duchovnej služby odbornú pomoc.

Medzinárodný deň rodín

20. septembra 1993 vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN 15. máj za Medzinárodný deň rodín. Pri príležitosti tohto dňa OSN povzbudzuje vlády a krajiny, aby venovali pozornosť téme rodina a realizovali prorodinné projekty. Prvýkrát sa vo svete pripomínal medzinárodný deň rodiny 15. mája 1994 a odvtedy sa dostáva tento deň do povedomia ľudí na celom svete.

Na Slovensku sa organizovania osláv  Medzinárodného dňa rodín ako veľkého celoslovenského podujatia s cieľom upriamiť pozornosť médií a spoločnosti na hodnotu rodiny ujalo Fórum kresťanských inštitúcií v roku 2009. Prvý ročník Dňa rodín sa uskutočnil 16. mája 2009 na bratislavskom Námestí SNP, kam prišlo niekoľko tisíc ľudí z rôznych miest Slovenska.

Od roku 2010 sa Deň rodiny realizuje v regiónoch Slovenska ako koordinovaná celoslovenská akcia, aby bola dostupná čo najväčšiemu počtu rodín a umožnila využívať rodinám a ich jednotlivým členom služby regionálnych organizátorov Dňa rodiny – Centier pre rodinu a ďalších pro-rodinných iniciatív aj v priebehu roka.

Podujatia na Slovensku

12. 5. Bratislava, Levice

13. 5. Malacky

19. 5. Gelnica

20. 5. Nitra, Banská Bystrica, Žilina, Šamorín, Trnava, Pezinok, Trenčianske Teplice

26. 5. Michalovce, Abeland – Lozorno

27. 5. Púchov, Liesek

1. 6.   Záhorská Bystrica

3. 6.   Hruštín

9. 6.   Cífer

10. 6. Sabinov

Presný program jednotlivých podujatí nájdete na www.denrodiny.sk

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (1 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...

Pridaj komentár