Dievčatá na celom svete majú 11. októbra svoj sviatok

Unicef 0

UNICEF chce upriamiť pozornosť na silu ich vzdelávania

Ešte nikdy nechodilo do školy toľko dievčat, ako teraz. Napriek tomu, na svete nemá prístup k základnému vzdelaniu ešte stále 31 miliónov dievčat. S možnosťou navštevovať strednú školu je to ešte ťažšie.

Výskumy však dokazujú, že u dievčat, ktoré pokračujú v štúdiu na strednej škole, klesá až šesťnásobne pravdepodobnosť predčasného sobáša v detskom veku. Tieto a ďalšie informácie zverejňuje UNICEF pri príležitosti Medzinárodného dňa dievčat 2013.

Medzinárodný deň dievčat

Cieľom Medzinárodného dňa dievčat, je upriamiť pozornosť sveta na práva dievčat, ktoré sú ešte stále vo veľkej časti sveta nedodržiavané. 11. október bol za tento deň vyhlásený z iniciatívy Organizácie spojených národov. Špeciálne tento rok si Detský fond OSN UNICEF kladie za cieľ podporiť hľadanie inovatívnych riešení, ktoré pomôžu prekonávať bariéry vo vzdelávaní dievčat.

Dievčatám v mnohých krajinách je toto právo stále odopierané. Najčastejším dôvodom sú finančné, inštitucionálne a kultúrne bariéry, tlak predčasných sobášov, náboženské obmedzenia a tiež väčšie riziko sexuálneho zneužitia a vystavenia nákaze HIV a AIDS.

Je pritom dokázané, že predovšetkým stredoškolské vzdelávanie dievčat má obrovskú silu meniť nielen ich vlastný život, ale výrazne ovplyvniť aj celú komunitu, v ktorej žijú. Mnohé štúdie preukazujú, že vzdelávanie dievčat a žien má priamy vplyv napr. na znižovanie úmrtnosti detí, medzigeneračnej chudoby v komunitách a je obrovským prínosom pre ekonomiku danej krajiny.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa dievčat 2013 UNICEF zverejňuje viacero aktuálnych zistení:

  • Viac dievčat než kedykoľvek v histórii už má v súčasnosti možnosť navštevovať základnú školu. Počas uplynulých dvoch dekád bol na svete dosiahnutý obrovský pokrok v sprístupnení vzdelávania pre dievčatá. Približne 31 miliónov dievčat však stále ostáva bez prístupu k základnému vzdelaniu.
  • Ešte viac dievčat nemá šancu pokračovať v stredoškolskom vzdelávaní. Napríklad v oblasti subsaharskej Afriky, pripadá na strednej škole v priemere na každých 100 chlapcov len 76 dievčat.
  • Vzdelané mladé ženy sa podľa štatistík stávajú matkami zdravších detí a pristupujú zodpovednejšie k zakladaniu rodiny. Je pri nich dokázaná nižšia pravdepodobnosť úmrtia počas pôrodu ako aj vyššia pravdepodobnosť, že budú podporovať vzdelávanie svojich detí, dokážu seba a svoje deti lepšie ochrániť pred podvýživou, HIV/AIDS a tiež pred sexuálnym zneužívaním.
  • Vzdelávanie je jedným z najúčinnejších nástrojov boja proti detským sobášom, najmä keď dievčatá pokračujú v návšteve strednej školy. Podľa výskumov je pravdepodobnosť, že sa dievča vydá v detskom veku u dievčat so stredoškolským vzdelaním až šesťkrát nižšia v porovnaní s dievčatami, ktoré vychodili iba základnú školu.
  • Dieťa, ktoré sa narodí gramotnej matke, má až o 50 percent vyššiu šancu, že prežije počas prvých piatich rokov života.
  • V priemere každý absolvovaný ďalší rok strednej školy dokáže dievčaťu zvýšiť mzdu na trhu práce o 15 – 25 percent.
  • Vzdelávanie dievčat má priamy vplyv aj na rast ekonomiky v danej krajine. Ak sa v krajine zvýši úroveň vzdelaných dievčat o 1 percento, vzrastie priemerná úroveň HDP krajiny o 0,3 percentuálneho bodu.

UNICEF volá po inováciách vo vzdelávaní dievčat

S cieľom dosiahnuť globálnu zmenu a pokrok predovšetkým v komunitách najviac marginalizovaných dievčat na svete, UNICEF aj prostredníctvom Medzinárodného dňa dievčat 2013 vyzýva svojich partnerov na úrovniach vlád aj medzinárodných a lokálnych komunít a inšpiruje ku spoločným inovatívnym riešeniam, ktoré výrazným spôsobom podporia vzdelávanie a posilňovanie práv dievčat vo svete.

“Vzdelanie dokáže zmeniť životy dievčat a posilniť komunity, v ktorých žijú. Inovácie nám v súčasnosti dávajú nové, silné nástroje, ako pomôcť ku vzdelaniu viac dievčat, než kedykoľvek predtým,” hovorí výkonný riaditeľ UNICEF Anthony Lake.

UNICEF má záujem presadzovať inovácie v rámci partnerských projektov, osvety v komunitách ako aj zapájaní mladých ľudí do tvorby projektov pre svoje okolie. Skúma a podporuje implementáciu nových technológií, napr. zameraných na vzdelávanie dievčat vo vzdialených komunitách. UNICEF zároveň hľadá aj ďalšie inovatívne spôsoby ako rúcať bariéry, ktoré bránia dievčatám v návšteve vyučovania.

Patrí medzi ne napr. uľahčovanie dopravy dievčat do školy, zlepšovanie kvality sanitačných zariadení na školách, vytváranie bezpečnejšieho prostredia, v ktorom dievčatá dochádzajú do školy, ako aj psychologická či mentorská podpora a pomoc dievčatám pri prechode do pracovného procesu po skončení školy.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (Žiadne hodnotenia)
Loading...

Pridaj komentár