Dobrá duša

Katarína Gudiaková 0

Seniori a aktívne dobrovoľníctvo stáli za vznikom projektu Dobrá duša v roku 2012. Cieľom projektu bolo vyhľadať aktívnych seniorov, ktorí poskytujú druhým seniorom pomoc pri každodenných aktivitách, snažia sa ich zabaviť alebo vyplniť voľný čas. Porota nakoniec vyhodnotila z desiatok tipov a odporúčaní najlepších, ktorí získali titul Dobrá duša 2012.

V kategórii jednotlivcov tituly Dobrá duša získali:

Jozef Benko z Janovej Lehoty, kde sa nachádza aj zariadenie Domova sociálnych služieb a Domov dôchodcov Nádej. Jozef Benko je muzikant, harmonikár, ktorý je vdovcom. V rámci svojho voľného času už dlhé roky navštevuje DSS Nádej a pomáha tým sebe, aj klientom zariadenia. „Hudba je terapia,“ hovorí. „Ani si to neuvedomujeme, ale má moc vyčariť v nás pozitívnu náladu a úsmev, ktorú títo ľudia, a ja tiež, potrebujú ako soľ.“

Urban Vida pomáha ako dobrovoľník v Domove sociálnych služieb a Domove dôchodcov Nádej v Janovej Lehote. Bývalý lesník pravidelne navštevuje zariadenie, zúčastňuje sa aktivít, ktoré organizujú. Ako milovník prírody sa rozhodol, že poteší seniorov a rozhodol sa pomôcť im netradičným nápadom: „Doma som vyrobil niekoľko vtáčích búdok,“ hovorí Urban Vida. „Rozhodol som sa takéto vtáčie búdky postaviť v krásnom prostredí domova, aby mali ľudia bližšie k prírode, či už tým, že budú môcť vtáčiky aktívne kŕmiť počas celej zimy alebo pozerať na ne a tešiť sa z nich celé toto dlhé zimné obdobie.“

Viliam Konopka pomáha v Domove dôchodcov a Domove sociálnych služieb v Žiari nad Hronom. Každodenne navštevuje v zariadení svoju ťažko chorú manželku, ale vždy si nájde čas aj na niektorých ďalších klientov. Dokáže sa s nimi porozprávať, poradiť, obslúžiť pri rôznych činnostiach. „Ak by sme mali určiť hodnotu tohto človeka, tak je nezmerateľná. Jeho trpezlivý a chápajúci prístup ku klientom s ŤZP, nezištná pomoc pri aktivitách v pracovnej terapii, či obyčajný láskavý úsmev a dobré slovo, ktoré rozdáva okolo seba, znamená pre mnohých z nás ukážku ozajstnej ľudskosti najmä v súčasnej dobe, kedy je odcudzenie človeka človeku bežná vec a nezištná pomoc vzácnosťou,“ hodnotí jeho prínos Domov dôchodcov v Žiari nad Hronom.

Adela Dugasová je sama klientkou Zariadenia pre seniorov Náruč v Prešove. Pani Dugasová je sama ťažko chorá, ale napriek tomu sa rozhodla, že bude pomáhať druhým. Ako sama vraví, pomoc ju drží pri živote. Pravidelne navštevuje ďalšiu z klientok, pani Rafajlovičovú, ktorá potrebuje dennú pomoc a psychickú podporu. Pani Dugasová ju sprevádza na raňajky, obedy a večere, do kaplnky, vypĺňa jej voľný čas. 

V kategórii inštitúcie titul Dobrá duša získala:

Samaritánka, n.o. so sídlom  v Žarnovici. Odmeneným projektom sa stal projekt Deň otvorených dverí: Raz vidieť je lepšie ako 5x počuť…, ktorý zapojil do dobrovoľníckej práce na prípravách a organizácii viacerých seniorov.

Čestné uznania v kategórii inštitúcie dostali:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON z obce Nemecká za projekt Hudba nás posilňuje, čo bol projekt zameraný na muzikoterpaiu a pomoc klientom hudbou.

KRANKAS, s.r.o. zo Žiliny za projekt KRANKAS SENIOROM, netradičnú formu vzdelávania v oblasti zdravia.

Domov dôchodcov a DSS SOCIETA z obce Hodruša-Hámre za projekt Aktívna staroba s Jednotou dôchodcov, kde v spolupráci s miestnou organizáciou Jednoty dôchodcov vznikajú počas celého roka spoločenské podujatia.

Centrum sociálnych služieb Fantázia z Kysuckého Nového Mesta za projekt Gardenterapia – práca v záhrade poteší dušu a prináša spokojnosť

Dobrá duša 2013

Zároveň s výsledkami minuloročnej Dobrej duše je načase vyhlásiť aj nový ročník. Od 1. mája 2013 je už možné prihlasovať sa do dobrovoľníckych projektov podľa tých istých kritérií, ako v roku minulom, teda: dobrovoľník musí vykonávať svoju prácu dlhodobo (aspoň tri mesiace). Sám má byť v seniorskom veku 60 rokov a viac, pričom jeho pomoc sa orientuje na pomoc iným seniorom najmä v domovoch sociálnych služieb.

Porota zložená z odborníkov, ktorí sa venujú dobrovoľníctvu a práci so seniormi nakoniec vytipuje užší výber finalistov, z ktorých sa vyberú najlepší dobrovoľníci roka. Rovnako sa do súťaže môžu zapojiť aj inštitúcie, ktoré môžu prihlásiť svoje dobrovoľnícke projekty, ktorými sa snažia zlepšiť podmienky pre svojich klientov. Celoslovenské výsledky sa budú vyhlasovať na jar roku 2014.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (1 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...

Pridaj komentár