Pastiersky list evanjelických biskupov

webnoviny.sk 0

ECAV: Boh chce byť s nami stále

Boh chce byť s nami stále, aj v časoch dobrých, aj v časoch zlých. Napísali to evanjelickí biskupi v pastierskom liste, ktorý sa čítal dnes na dopoludňajších hlavných službách Božích v evanjelických chrámoch.

BRATISLAVA 25. decembra (WEBNOVINY) – Boh chce byť s nami stále, aj v časoch dobrých, aj v časoch zlých. Napísali to evanjelickí biskupi v pastierskom liste, ktorý sa čítal dnes na dopoludňajších hlavných službách Božích v evanjelických chrámoch.

 „V súčasnosti sužuje svet hospodárska kríza. Množstvo ľudí prišlo o prácu, o svoj mesačný príjem, a tým sa ich situácia skomplikovala. Ani teraz, v dnešný deň a večer, nevládne všade pokoj a radosť, nie je úsmev na všetkých tvárach. Aj dnes je na svete veľa trpiacich, strádajúcich, prenasledovaných, ľudí bez domova, veľa hladných a hladom umierajúcich. To všetko nám nemôže byť ľahostajné. A aj Vianoce nám pripomínajú, že Ten, ktorý sa narodil v Betleheme, prišiel, aby slúžil, a tak dal príklad aj nám, aby sme ho aj v tom nasledovali,“ napísali v liste generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Miloš Klátik, biskup Západného dištriktu Milan Krivda a biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol.

Podľa biskupov hospodárska kríza a ani iné krízy života nevznikajú samy od seba. Sú výsledkom správania sa, konania jednotlivca či ľudskej spoločnosti, ktorí sa vzdialili od Pána Boha a Jeho noriem. „Táto skutočnosť je pre nás kresťanov aktuálnou výzvou k sebareflexii, či naše správanie nie je príčinou mnohých kríz, s ktorými dennodenne zápasíme. No napriek tomu všetkému Pán Boh chce byť s nami,“ zdôraznili biskupi v liste.

Evanjelickí biskupi upozorňujú, že zvesť Vianoc je zvesťou radosti. Pán Boh totiž miloval a miluje človeka tak, že sa stal človekom – o tom hovoria betlehemské jasle i celý pozemský život Ježiša Krista.

Toto všetko sa stalo, aby sa naplnilo, čo Pán hovoril ústami proroka Izaiáša: Ajhľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Immanuel. (Iz 7, 14) „Pre nás sú tieto slová čiastočne minulosťou a čiastočne vždy radostnou prítomnosťou. Jeho meno je naozaj výstižné. Boh s nami! V tom je prorocká zvesť Izaiáša večne platná. Boh je s nami v Ježišovi Kristovi. Na svete nie sme sami, nie sme opustení. V Pánovi Ježišovi Kristovi je Boh v nás. Chce byť v našich srdciach, mysliach. Aj dnes stojí pri dverách srdca a klope. Kto Mu otvorí, k tomu vojde. Z pozvaného sa stane hostiteľ, darca života a Božej milosti,“ dodávajú biskupi v liste.

SITA

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (1 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...

Pridaj komentár