MC Macko otvára Akadémiu praktického rodičovstva

Andrea Devanová, MC Macko 0
FOTO – Slavko Labsky

Materské centrum MACKO získalo pod záštitou Únie materských centier akreditáciu Ministerstva školstva SR na rodičovské vzdelávanie založené na skúsenostiach samotných rodičov podporených názormi odborníkov, ktoré stoja na hodnotách rešpektu, partnerstva s dieťaťom, občianskej zaangažovanosti rodičov a úcte k prírode.

Rodičmi sa nerodíme, ale stávame. Žiadne dieťa sa nerodí s „návodom na použitie“. Rodičia sú pod obrovským tlakom nárokov všedných dní, zaplavení literatúrou a radami o výchove rôznych škôl, viazaní predsudkami a osobnou izoláciou. Chýba im pokojný priestor pre kontakt so sebou a s inými rodičmi, priestor na rozhovor, výmenu skúseností, povzbudenie a posilnenie svojich praktických zručností.

A práve takýto priestor poskytujú materské centrá pod koordináciou Únie materských centier. Od roku 2006 vedú v mnohých kútoch sveta kampaň s názvom „Ako chceme vychovávať naše deti?“ Kampaň otvára dvere materským centrám združeným v Únii materských centier k Akadémiám praktického rodičovstva, ktoré život v materských centrách „certifikujú“ ako jednu z prirodzených ciest výchovy dieťaťa aj rodiča.

Materské centrum MACKO začína pracovať s akreditovaným programom komunitného vzdelávania, ktorý využíva metódy facilitovanej diskusie, praktických cvičení a zážitkových aktivít zameraných na sebareflexiu, sebapoznávanie a rozvoj osobnosti. Rodičia získajú možnosť lepšie rozumieť sebe i dieťaťu a tak vystavať vlastný a účinný spôsob výchovy. Materské centrum MACKO získalo certifikát na organizovanie vzdelávacieho kurzu „Ako rozumieť svojim deťom a sebe samému“. 

Materské centrum MACKO vytvára prirodzený priestor pre výmenu rodičovských skúseností a komunitnú podporu pri výchove dieťaťa. Súčasne deklaruje významné výchovné hodnoty ako vzájomný rešpekt, otvorenosť, osobný rast, úcta k prírode rodičov i detí.

Kampaň zmapovala a zviditeľnila praktické skúsenosti rodičov, identifikovala ich potreby a v spolupráci s expertným tímom odborníkov spracovala jedinečný študijný materiál ako kompas rodičovskej výchovy.

Na Slovensku prebehlo viac ako 100 riadených rodičovských diskusií v 27 materských centrách, ktorých sa zúčastnilo vyše 800 rodičov. Ich výstupy tvorili základ pre prípravu publikácie rodičovskej výchovy a vzdelávacieho kurzu „Ako rozumieť svojim deťom a sebe samému“.  Názory rodičov na vybrané výchovné témy boli komentované a pripomienkované odborníkmi na výchovu a vzdelávanie – predškolskými pedagógmi, špeciálnymi pedagógmi, psychológmi, pediatrami.

Akadémie praktického rodičovstva dávajú vzdelávaniu v materských centrách nový rozmer, usilujú o prekročenie hraníc komunít materských centier a zintenzívnenie spolupráce s odborníkmi.

Viac informácií: www.mcmacko.sk, www. akademiarodicovstva.sk

Lenka Sokolová: mcmacko(at)mcmacko.sk 

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (Žiadne hodnotenia)
Loading...

Pridaj komentár