Ohňostroj solidarity

TS SKCH 0

Symbolický ohňostroj solidarity pre hospice

Ohňostroj solidarity, vianočná kampaň Slovenskej katolíckej charity (SKCH), odštartovala na prvú adventnú nedeľu, teda 29. novembra.

Prostriedky, plánované investovať do zábavnej pyrotechniky, môžu byť použité na starostlivosť o starých a chorých ľudí v hospicoch. Dobrý skutok trpiacemu blížnemu spraví iste viac radosti než chvíľkové svetlice. Svetlo v srdci starého, chorého či zomierajúceho bude žiariť celú večnosť.

 Informácie ako sa zapojiť do kampane a účel, na ktorý budú vyzbierané prostriedky použité, získate na plagátikoch, ktoré sa nachádzajú na informačných tabuliach a výveskách farností alebo www.charita.sk.

Kampaňou „Ohňostroj solidarity“ chce Charita prispieť k senzibilizovaniu verejnej mienky na potreby svojho blízkeho i vzdialenejšieho okolia. „Aj v tomto predvianočnom období sa vo hospicových zariadeniach venujeme ľuďom na sklonku života, aby nezostali sami a prežili sviatky radosti dôstojne. Spomeňme si pri oslave vianočných a novoročných sviatkov na tých, ktorí sú nevládni,“ hovorí Radovan Gumulák, generálny sekretár SKCH.

Prezident SKCH a zároveň spišský pomocný biskup, Mons. Štefan Sečka, dodáva dodáva: „Kampaň SKCH je jednou z možností ako pomôcť konkrétnym spôsobom a vďaka tomu intenzívnejšie prežívať advent a celý začínajúci liturgický rok.

„Podporu veľmi jasne preukázala aj samotná Konferencia biskupov Slovenska tým, že informovala o tejto kampani v pastierskom liste, ktorý bol čítaný vo všetkých farnostiach na Slovensku namiesto prvo-adventnej homílie. Za tento nezištný prejav podpory pri šírení informácie o kampani vám, Otcovia biskupi, SKCH v mene svojich hospicov a ich klientov z celého srdca ďakuje“, uvádza Andrea Topoľská.

O Slovenskej katolíckej charite

SKCH nie je len inštitúciou pomoci, ale aj miestom, kde je realizovaná služba blížnym založená na základe evanjeliového posolstva. SKCH sa stala so svojou storočnou tradíciou stala najväčším neverejným poskytovateľom sociálnych služieb na Slovensku. V sieti zariadení SKCH sa nachádzajú útulky pre ľudí bez domova, zariadenia pre deti a mládež, postihnutých mladých, chránené dielne, lekárne, domovy pre seniorov, hospice, agentúry domácej opatrovateľskej/ošetrovateľskej starostlivosti, charitatívna služba v rodinách, farské charity, atď. Je riadnym členom organizácie Caritas Internationalis, združujúca charity v 162 krajinách. Celosvetová sieť jej umožňuje rýchlo a efektívne reagovať humanitárnou a rozvojovou pomocou.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (Žiadne hodnotenia)
Loading...

Pridaj komentár