Štvorlístok pre OZ Nádej

Viktoria Jady 0
fotozdroj: autor

Štvorlístky opäť rozdávali šťastie. Tentokrát sa z nich tešili deti  zo sociálne slabších rodín v Banskej Bystrici.

V Centre špeciálno-pedagogického poradenstva na Kollárovej ulici sa ich zišlo viac ako 30, aby sa zúčastnili veľkého hľadania a zbierania papierových symbolov šťastia dobre ukrytých v areáli zariadenia. Deti boli opäť veľmi šikovné, pretože sa im ich podarilo spoločnými silami nazbierať až 97.

Nadácia Orange premenila každý  štvorlístok na 33 eur a vyzbieranú sumu zaokrúhlila na rovných 3 300 eur. Príjemcom finančnej podpory sa stalo banskobystrické občianske združenie Nádej deťom, ktoré využije poskytnuté prostriedky na realizáciu užitočných vzdelávacích programov pre tieto deti.  

„Sme veľmi radi, že sme mohli už po štvrtý raz vďaka našej akcii Štvorlístok potešiť ďalšie deti, ktoré dokážu hodnotu skrytú v papierových štvorlístkoch skutočne a úprimne oceniť. Cieľom tejto akcie je totiž  prinášať šťastie presne tam, kde je ho menej. Každý rok organizujeme tento projekt v spolupráci s inou neziskovou organizáciou, v inom kúte Slovenska a snažíme sa tak pokryť rôzne oblasti, v ktorých je naša pomoc potrebná. Spolupráca s občianskym združením Nádej deťom v Banskej Bystrici nám umožnila tento rok pomôcť deťom z málo podnetného sociálneho prostredia prežiť nielen krajší deň, ale im aj prispieť na ďalšie, ešte zaujímavejšie projekty, ktoré urobia ich život krajším a šťastnejším,“ uviedol Richard Fides, hovorca spoločnosti Orange Slovensko.

Štvrolístok po štvrtýkrát

Nadácia Orange nadviazala na tri predchádzajúce úspešné ročníky akcie Štvorlístok, ktoré organizoval jej predchodca, Konto Orange.

Ako prvé hľadali štvorlístky deti z Detského domova Slon v Šarišských Michaľanoch, v roku 2007 sa akcie zúčastnili žiaci z bratislavskej základnej školy, ktorí zbierali štvorlístky a v nich ukrytú finančnú výpomoc pre svoju chorú spolužiačku. Minulý rok našli v tráve ukryté štvorlístky deti z Regionálneho centra autistov v Žiline, ktorým pomáhali aj žiaci susediacej základnej školy.

Prijímateľ tohtoročnej finančnej podpory, OZ Nádej deťom, sa venuje rozvoju osobnosti detí z neúplných rodín a rodín boriacich sa s ťažkou finančnou situáciou prostredníctvom rôznych vzdelávacích a voľnočasových aktivít. Snaží sa tak predchádzať ich problémovému vývoju v budúcnosti a zároveň im dáva dobré základy pre zmenu ich súčasného životného štýlu. Pri aktivitách, ktoré združenie realizuje, sa zameriava na budovanie zodpovednosti, charakteru a slušného správania detí, ale usmerňuje ich tiež v otázkach hygieny, zdravej výživy, plánovaného rodičovstva, alkoholizmu či hospodárenia s peniazmi.

Združenie organizuje tiež letné tábory pre deti, rôzne športové hry a poskytuje aj priamu pomoc sociálne slabým rodinám. OZ Nádej deťom v súčasnosti združuje v Banskej Bystrici viac ako 60 detí vo vekovom rozpätí od 5 do 18 rokov.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (Žiadne hodnotenia)
Loading...

Pridaj komentár