Viac ako 50 hendikepovaných detí a mladých ľudí sa môže voľnejšie hýbať

ts 0

Rok 2021 bol ďalšou náročnou výzvou pre celú spoločnosť. Tí najslabší v rámci nej to mali opäť najťažšie. Popri zdravotných rizikách a finančnej nestabilite zápasili aj s vlastnou nepriazňou osudu. Situáciu v rodinách s hendikepovanými a ťažko chorými deťmi a mladými ľuďmi sa podľa svojich možností snažil zmierniť opäť aj Slovanet, ktorý sa venuje tomuto poslaniu stabilne a odhodlane už sedem rokov. Prostredníctvom svojho Nadačného Fondu prerozdelil do všetkých kútov Slovenska viac ako 30-tisíc eur.

Nadačný Fond Slovanet pomohol aj tento rok cez svoje grantové programy deťom s neľahkým osudom prekonávať bariéry v pohybe – jednou z nich je aj Lucka Kačmarčíková. Zdroj foto: NF Slovanet

Detská mozgová obrna a svalová dystrofia sú ochorenia, ktoré vo väčšine prípadov už od útleho veku deti oddeľujú od svojich rovesníkov a ich rodičov nútia viesť neľahký boj, ktorý s láskou a trpezlivosťou znášajú. Dochádzanie na rehabilitácie, absolvovanie pobytov v špecializovaných zariadeniach či zaobstaranie zdravotníckych pomôcok podporujúcich pohyb zaťažuje výrazne rodinný rozpočet. Práve tu vidí svoje miesto Nadačný Fond Slovanet, ktorý cez svoj grantový program prispieva konkrétnym rodinám na aspoň čiastočné pokrytie týchto výdavkov.

V roku 2021 touto formou podporil 53 detí a mladých ľudí s týmito diagnózami. Viaceré z nich sa vďaka tomu mohli zúčastniť rehabilitačných pobytov, a to najmä v Centre Mgr. Jarmily Rybárovej v Poprade alebo v piešťanských centrách Adeli medical centre a Centrum Possibilitas. Z grantov bol uhradený aj nákup, napríklad, špeciálnych kočiarov, invalidných vozíkov či zdvíhacích zariadení, polohovateľných postelí, ale aj nevyhnutných antidekubitných matracov pre imobilných pacientov.

Pomôcť rodinám s nevyliečiteľne chorými deťmi, aby mohli prežiť dôstojne a naplno posledné spoločné chvíle vo svojom domácom prostredí, sa usilujú detské mobilné hospice. Rovnako potrebnou je z ich strany aj podpora a sprevádzanie rodín po strate milovaného dieťaťa. Nadačný Fond Slovanet chce pri týchto zariadeniach stáť a byť im v tejto záslužnej práci oporou. Aj tento rok preto podporil tri detské hospice v troch regiónoch Slovenska – PLAMIENOK v Bratislave, Svetielko pomoci v Košiciach a Svetielko nádeje v Banskej Bystrici.

Príspevok z Nadačného Fondu Slovanet bol použitý aj na čiastočnú úhradu nákladov spojených s organizáciou víkendového stretnutia pre rodiny s deťmi, ktoré stratili blízkeho. Zdroj foto: n.o. PLAMIENOK

Príspevok od Nadačného Fondu Slovanet sme s vďakou využili na čiastočnú úhradu nákladov spojených s organizáciou víkendového stretnutia pre rodiny s deťmi, ktoré stratili blízkeho. Je to víkend, počas ktorého sa z rodín, ktoré na začiatku spájala len bolesť zo straty, stáva blízka komunita. Títo dospelí a detí síce zažili veľa smutného, ale vedia sa navzájom potešiť a inšpirovať, nachádzajú pochopenie a spolupatričnosť,“ hovorí riaditeľka n.o. PLAMIENOK Mária Jasenková.

Podpora dobrovoľníckeho projektu BUDDY

Oblastí, kde je vítaná podpora od nadačných fondov a nadácii zriadených pri veľkých firmách na Slovensku, je veľa. Nadačný Fond Slovanet každý rok podľa aktuálnych potrieb vyčleňuje dodatočné prostriedky aj na rôzne ďalšie projekty. V roku 2021 touto formou vstúpil do „životného príbehu“ ďalších piatich subjektov – od neziskových organizácií podporujúcich vzdelávanie detí zo znevýhodneného prostredia, cez podporu dobrovoľníckeho projektu BUDDY, pracujúceho v prospech detí na okraji spoločnosti, organizáciu benefičného kultúrneho podujatia pre hendikepované deti, až po financovanie výdavkov spojených s tréningami jedného z najúspešnejších hráčov paragolfu na Slovensku Jaroslava Šalaváryho.

Dokopy tak Nadačný Fond Slovanet v roku 2021 podporil až 61 subjektov, medzi ktoré putovala celková suma 30 460 eur.

Úprimne nás teší, že sme mohli byť tento rok opäť užitoční. Nebol to ľahký rok a uvedomujeme si, že potreby ľudí okolo nás sú ďaleko väčšie, než dokážeme naším dielom práce pokryť. Veríme však, že v životoch, do ktorých sme touto formou vkročili, sme dokázali zanechať svoju stopu. Vo filantropickej stratégii nášho Nadačného Fondu chceme byť konzistentní. Pomáhať hendikepovaným deťom slobodnejšie sa hýbať a uľahčovať sprevádzanie rodín s tými najsmutnejšími  osudmi vnímame ako naše poslanie, ktorému ostávame verní aj do budúcna,“

uvádza riaditeľka marketingu spoločnosti Slovanet a členka rady Nadačného Fondu Slovanet, Enikö Trupová a dodáva, že Nadačný Fond Slovanet od svojho vzniku v roku 2015 do roku 2021 podporil spolu 439 verejnoprospešných projektov v sume viac ako 176-tisíc eur.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (Žiadne hodnotenia)
Loading...