Zažiari Caritas

Andrea Topoľská 0

Na námestí zažiari „Caritas“

Vianočná kampaň Slovenskej katolíckej charity (SKCH) „Ohňostroj solidarity“ vyvrcholí 22. decembra 2009. O 16.30 zapálime s vojenským ordinárom Mons. Františkom Rábekom na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave vyše 500 sviečok. Horiace plamienky tak vytvoria nápis „Caritas“, ktorý zažiari v tme dva dni pred Vianocami. Caritas znamená v preklade empatickú lásku, ktorá rozumie človeku v núdzi a nezištne mu pomáha.

Charita poskytuje svoje výchovno-vzdelávacie, zdravotnícke, charitatívne služby ľuďom v núdzi bez rozdielu pohlavia, vierovyznania, politického zmýšľania. V sieti svojich zariadení prevádzkujú diecézne a arcidiecézne charity hospice.

Hospic poskytuje komplexnú odbornú paliatívnu starostlivosť, pre chorých, ale nie je určený len pre starých ľudí. Ocitnúť sa v ňom môžu aj deti a mladí, napríklad s onkologickým ochorením, či po dopravnej nehode, keď sú ich dni spočítané. Ide o je špecifické zdravotnícke zariadenie, ktoré pomáha nevyliečiteľne chorým prežiť posledné obdobie života dôstojným spôsobom, a pokiaľ je to možné i v rodinnom kruhu. Nech v srdciach všetkých, no najmä ťažko chorých, zasvieti večné svetlo.

Kampaňou „Ohňostroj solidarity“

chce Charita prispieť k senzibilizovaniu verejnej mienky na potreby svojho blízkeho i vzdialenejšieho okolia. „Aj v tomto predvianočnom období sa v hospicových zariadeniach venujeme ľuďom na sklonku života, aby nezostali sami a prežili sviatky radosti dôstojne. Spomeňme si pri oslave vianočných a novoročných sviatkov na tých, ktorí sú nevládni.“, hovorí Radovan Gumulák, generálny sekretár SKCH.

Kampaň SKCH je jednou z možností ako pomôcť konkrétnym spôsobom a vďaka tomu intenzívnejšie prežívať advent a celý začínajúci liturgický rok. Prostriedky, plánované investovať do zábavnej pyrotechniky, môžu byť použité na starostlivosť o starých a chorých ľudí v hospicoch. Dobrý skutok trpiacemu blížnemu spraví iste viac radosti než chvíľkové svetlice. Svetlo v srdci starého, chorého či zomierajúceho bude žiariť celú večnosť. Informácie o podpore vianočnej kampane pre hospice získate na www.charita.sk v sekcii Aktuality.

Všetkých pozývame zapáliť svetlo

spoločne s nami. Mons. František Rábek zapáli a slávnostne položí úplne prvú sviečku nápisu o 16.30. 22.12.2009 v  strede Hviezdoslavovho námestia v Bratislave v čase od 16.30 do 17.30.

Každý okoloidúci bude mať možnosť zapáliť sviečku a položiť ju na zem. Horiacimi plamienkami chceme napísať latinské slovo „Caritas“, čo v preklade znamená empatickú lásku, ktorá rozumie človeku v núdzi a nezištne mu pomáha.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (Žiadne hodnotenia)
Loading...

Pridaj komentár