Prorodinná politika

Tinčika 0

Rodina a komunálna politika

Aká je Vaša spokojnosť so životom v meste či obci?

Vašou odpoveďou bude pravdepodobne súvisieť jedna z nasledovných oblastí ako napríklad bývanie, pracovné príležitosti, dostupné sociálne a zdravotné služby, úroveň školstva, doprava, bezpečnosť, možnosť kultúrneho a športového vyžitia či verejná zeleň.

Ak by sme mali hodnotiť spokojnosť rodín so životom v meste/obci, asi by k vymenovaným oblastiam mali pribudnúť aj jasle a škôlky, čisté a bezpečné detské ihriská, kultúra a šport pre deti a zvlášť pre rodiny, služby pre rodiny, bezbariérové budovy, detské kútiky vo verejných a zdravotníckych inštitúciách a pod. Čiže celková prorodinná atmosféra.

Kto je zodpovedný za podporu rodiny? Kto má právomoci v oblasti rodinnej politiky?

Za priamu podporu rodiny v najvyššej miere zodpovedá štát, aj v rámci Koncepcie štátnej rodinnej politiky. V poslednom období však značnú časť právomocí a zodpovedností preberajú mestá a obce.

Štát na jednej strane ukladá obciam základné povinnosti v rodinnej politike a poskytuje na ich plnenie finančné prostriedky, na druhej strane im necháva aj priestor na vlastnú iniciatívu. Dáva priestor na aktívne riešenie potrieb rodín na základe miestnych pomerov, možnosť adresného smerovania podpory rodinám. A to nielen priamej finančnej podpory, ale i morálnej, spoločenskej, systémovej v rámci podporných služieb pre rodiny v mestách a obciach a pod. Žiaľ, neukladá im v tomto smere žiadne – ani len tie minimálne hranice a povinnosti. To znamená, že ak sa mesto/obec rozhodne zamerať priority napr. na podporu podnikania, je úplne legálne, ak na podporu rodín a aktívnu rodinnú politiku „nezostanú“ peniaze. Všetka právomoc rozhodovať leží v rukách poslancov mestského a obecného zastupiteľstva.

Kto je teda najviac „zodpovedný“ za to, v akom priestore a spoločnosti žijeme ? Vlastne, my sami. Pravda, zdá sa to ako otrepané klišé, ale z veľkej časti pravdivé! My všetci máme právo delegovať svoju verejnú moc do rúk politikov. A niekde v tejto časti sa začína najväčšia averzia „obyčajných ľudí“ voči veciam verejným.  …takmer vždy končíme výrokom …“je to politika, s tým sa nedá nič robiť“. Politika je u nás v najčastejšom ponímaní ako „špinavá hra“ politických strán.

Kto má najväčší priamy vplyv na priestor a spoločnosť v ktorej žijeme?

Miestne autority, ktorým sme v komunálnych voľbách dali náš hlas! Sú to NAŠI poslanci mestských a obecných zastupiteľstiev, ktorí rozhodnú, či v susedstve nášho činžiaka vyrastie meganákupné stredisko, alebo tam zostane mestský park s ohradeným a zrekonštruovaným detským ihriskom. A sú to znova miestni poslanci, ktorý prerozdeľujú v rozpočtoch miest a obcí naše dane. Rozhodujú či pôjdu naše financie na opravu ciest, rekonštrukciu športového štadiónu s umelým trávnikom (pritom je jeho návštevnosť menej ako 5% obyvateľov mesta) alebo sa budú udržiavať verejne prospešné služby pre rodiny.

Verte alebo nie, je to zodpovednosť nás všetkých. Nízka volebná účasť je na Slovensku takmer národným športom. V prieskume verejnej mienky zistil p. Krivý zo Sociologického ústavu SAV, že najväčší význam prikladáme práve komunálnym voľbám. (Nasledujú parlamentné, prezidentské, eurovoľby a za najmenej dôležité považujeme voľby do VÚC). Napriek tomu má účasť v komunálnych voľbách klesajúcu tendenciu, pričom reálna rozhodovacia moc a postavenie miest a obcí v dôsledku decentralizácie narastá. Od prvých komunálnych volieb v roku 1990 klesla volebná účasť z takmer 64% na takmer 48% v roku 2006. To znamená, že o verejnom živote chce rozhodovať menej ako polovica nás všetkých!

 Podľa prieskumu Konzervatívneho inštitútu M.R. Štefánika ľudia najviac dôverujú spomedzi volených autorít verejného života starostom a primátorom. Podľa tohto prieskumu si tiež na Slovensku myslíme, že najväčší vplyv na možnosti zlepšovania života v meste/obci majú práve oni (44% respondentov) , kým menej ako 1/3 opýtaných (28% respondentov) si myslí, že najväčší vplyv na zlepšovanie života v mestách a obciach majú poslanci miestnych samospráv. Pričom reálna moc v samospráve skutočne leží v rukách poslancov.

Avšak pri voľbách naša zodpovednosť nekončí. Priam naopak, len začína. My sami najlepšie vieme, čo by sme potrebovali, čím by sa nám značne zlepšil či spríjemnil život. Ale vieme aj to, čo sa nám nepáči, čo v našom meste/obci rozhodne nechceme! Dostať len tieto informácie ku správnym ľuďom, tak aby boli aj účinne zužitkované. To je asi tá najdôležitejšia zodpovednosť. Riadiť a kontrolovať prácu našich zvolených miestnych politikov.

Podľa môjho doterajšieho prieskumu,  prevažná väčšina miest a obcí nemá koncepčne a systémovo spracovanú rodinnú politiku. Často sa rodinná politika „počíta“ do oblasti sociálnej politiky, žiaľ v ponímaní pasívnej sociálnej politiky, zameranej na riešenie už vzniknutých sociálnych následkov. Niektoré prorodinné prvky sú nesystematicky a neprehľadne roztrieštené do ostatných politík miest a obcí, čím sa oslabuje možnosť celkového hodnotenia prínosu a výsledkov a tiež určovania a operatívneho prispôsobovania priorít v miestnej rodinnej politike. Mnohokrát zostáva komplexná podpora rodín zo strany miest a obcí na okraji záujmu, nevenuje sa pozornosť systematickému získavaniu informácií a podnetov zo strany rodín, nevytvárajú sa podmienky pre spoločný dialóg a výmenu informácií.

Cieľom môjho výskumu je zistiť, aký význam rodiny pripisujú miestnej politike v kontexte ich vlastného rodinného života. Preto by som Vás chcela požiadať o účasť v prieskume rodičovskej mienky na tému:

Rodina a miestna politika.

Za účasť v dotazníkovom prieskume Vám všetkým vopred ďakujem.

 

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (1 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...

Pridaj komentár