Septembrové prídavky na deti. Zmeny 2019

Kristína Kováčiková 0

Po novom sa už nemusíte báť, že prídete o prídavok na dieťa v sume 24,34 eur mesačne, keď si v septembri nesplníte oznamovacie povinnosti voči úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Od 1.9.2019 rodičia nemusia doručovať na úrady práce potvrdenia o návšteve školy. Rodičia prvákov takisto nemusia osobitne žiadať o zvýšený prídavok na dieťa, ktoré začalo v septembri plniť školskú dochádzku, ale im bude vyplatený automaticky.

Rodičia prvákov

Rodičia prvákov dostanú za september zvýšený prídavok na dieťa, a to vo výške 100 eur. K sume 24,34 eur (mesačný prídavok na dieťa) sa priráta ešte 100 eur (jednorazový zvýšený prídavok na dieťa).

Prídavok má slúžiť na nákup školských pomôcok pri nástupe dieťaťa do prvého ročníka základnej školy.

O zvýšený prídavok na dieťa si rodičia nemusia žiadať, ani preukazovať nárok na príslušnom úrade práce, sociálnych veci a rodiny.

Príslušné úrady budú čerpať údaje o nezaopatrených deťoch, ktoré nastúpili do prvého ročníka ZŠ na území SR z centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov, údaje do registra zapisuje škola do konca septembra.

Preto bude zvýšený prídavok na dieťa vyplatený nie v septembri, ale v októbri.

Ak dieťa nastúpi do prvého ročníka základnej školy mimo územia Slovenskej republiky, bude potrebné predloženie potvrdenia o nástupe dieťaťa do školy zo strany oprávnenej osoby.

Rodičia škôlkarov

Oznamovacia povinnosť voči príslušnému úradu práce podľa miesta bydliska ostáva rodičom detí, ktoré dovŕšili vek 3 rokov, ktorí sú povinní hlásiť, akým spôsobom, kde a kto sa stará o dieťa – či je dieťa doma alebo chodí do inštitúcie alebo sa oň stará iná osoba ako rodič. Oznamovacia povinnosť trvá až do času, kým dieťa nezačne plniť povinnú školskú dochádzku. 

Medzi tretími narodeninami dieťaťa až do nástupu do školy sa môže udiať veľa zmien. Každú novú skutočnosť musí rodič úradu oznámiť. Napríklad ak dieťa nastúpi v septembri do škôlky alebo zmení škôlku. Ak dieťa nechodí do predškolského zariadenia kvôli chorobe alebo je krátkodobo u príbuzných, rodič to oznamovať nemusí.

Nesplnenie oznamovacej povinnosti môže byť impulzom pre následnú kontrolu a viesť k pozastaveniu vyplácania prídavku na dieťa rodičom a k jeho následnému vyplácaniu inštitútom osobitného príjemcu.

Splniť si oznamovaciu povinnosť môžu rodičia vyplnením príslušného tlačiva (v sekcii Prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa) „Oznámenie o poskytovaní starostlivosti o dieťa na účely prídavku na dieťa.“

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (Žiadne hodnotenia)
Loading...

Pridaj komentár