Hudba, tanec a spev – zázračné nástroje výučby angličtiny

PR 0

Medzi hudbou a rozvojom jazykových schopností dieťaťa preukázateľne existuje pozitívne prepojenie, zhodujú sa lingvisti aj pedagógovia. A práve preto by mali hudba, rytmus, tanec či spev tvoriť integrálnu súčasť výučby jazyka, či už materinského alebo cudzieho. Nezáleží pritom na štýle alebo tempe – akákoľvek hudba je nielen spríjemnením každej detskej jazykovej lekcie, ale aj významným nástrojom, ktorý robí zázraky vo vývoji jazykových schopností a motivuje deti k učeniu.

Tento poznatok využívajú aj moderné metódy výučby angličtiny, ktoré sú založené na výsledkoch vedeckých štúdií, a umožňujú deťom už v mladom veku ovládať cudziu reč na úrovni porovnateľnej s materčinou. Vo svete je napríklad už 25 rokov hitom výučba angličtiny tzv. metódou materinského jazyka, ktorá vychádza z poznatku, že najrýchlejšie a najprirodzenejšie si akýkoľvek jazyk osvoja tie najmenšie deti. Jej zakladateľkou je britská lingvistka a pedagogička Helen Doron. Tá pod názvom Helen Doron Early English vyvinula metodiku výučby angličtiny pre deti od 3 mesiacov do 14 rokov, ktorá je presne prispôsobená potrebám žiačikov v rôznom veku a práve hudba, tanec a spievanie sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

„Naše deti si osvojujú angličtinu s radosťou a vitalitou, ktorú nikdy neuvidíte na hodinách v konvenčnej triede. Zdrojom tejto radosti je hudba a originálne piesne špeciálne vyvinuté pre Helen Doron Early English,“ vysvetľuje Helen Doron, ktorá poskytuje aj inšpiráciu pre texty pôvodných piesní a úzko spolupracuje na pravidelnej produkcii novej a zábavnej hudby sprevádzajúcej všetky jazykové programy Helen Doron.

Piesne z produkcie Helen Doron sú starostlivo vypracované tak, aby nezneli ako klišé alebo príliš banálne a ich melódia je v porovnaní s väčšinou iných detských piesní komplexnejšia. Sú tiež napísané trochu vyššie, aby deťom zneli prirodzenejšie, aj sa im príjemne spievali. Melódie a texty jednotlivých pesničiek sú prispôsobené veku žiačikov – od jednoduchších pre tých najmenších, až po piesne určené pre škôlkarov, školákov a zábavné aj aktuálne piesne pre dospievajúcu mládež. Pre každú pieseň sú pritom vytvorené špecifické choreografie, aby si deti ľahšie zapamätali jej slová. 

Pedagogické štúdie totiž ukazujú, že schopnosť dieťaťa vytlieskať alebo vyťukať stabilný rytmus je priamo prepojená s výučbou jazyka. Napríklad tlieskanie alebo vyťukanie rytmu nových a neznámych slovíčok často deťom pomáha zapamätať si ich. Ďalším dôležitým prepojením medzi jazykom a hudbou je rým. Rýmovanie podporuje u detí schopnosť uvedomovať si slová a ich zvuk, a tým pomáha rozvíjať gramotnosť.

Malí študenti si pomocou piesní zapamätajú a naučia sa slovíčka a celé výrazy, s ktorými by sa možno inak nestretli. Melódie, spev a piesne navyše pomáhajú lepšie si osvojiť aj gramatiku, keďže slová piesne si dieťa zapamätá v konkrétnom kontexte.

Učenie Helen Doron Early English rozvíja deťom myseľ prostredníctvom stoviek originálnych a tradičných piesní, rytmov a riekaniek a na hodinách učiteľka priamo v angličtine objasňuje význam zvukov a slov hravou, zážitkovou formou. Práve hra, ktorej súčasťou sú aj piesne a tanec, je zároveň najefektívnejším prostriedkom výučby akéhokoľvek jazyka v ranom veku. Zapojenie pohybu a rytmu do vyučovacieho procesu navyše preukázateľne uľahčuje osvojenie a zapamätanie nových pojmov.

Každý rodič chce pre svoju milovanú ratolesť len to najlepšie a zdá sa, že druhý jazyk môže byť jedným z najlepších darov do ďalšieho života. Dajte šancu rozospievanej a hravej učebnej metóde Helen Doron Early English, ktorá umožňuje deťom stať sa bilingválnymi už od raného obdobia života a rozvíja tak aj ich celkové výsledky v škole, či nadpriemernú schopnosť riešiť problémy. Viac informácií nájdete na www.helendoron.sk a www.youtube.com/HDanglictina.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (Žiadne hodnotenia)
Loading...

Pridaj komentár