Učte dieťa angličtinu už od bábätka

PR 0

Bilingválna výchova zlepší celkové mentálne schopnosti vašej ratolesti

Pre batoľatá neexistujú cudzie reči. Keď sa totiž malé deti učia nový jazyk, ukladajú sa podľa vedeckých štúdií ich vnemy na tie isté mozgové dráhy, ako jazyk materinský. Až po dovŕšení siedmeho roku života začne mozog spracovávať nové jazyky v inej oblasti. Lingvisti a experti na vývin detí  preto odporúčajú: Začnite s výučbou cudzieho jazyka už v najranejšom detstve a môžete dosiahnuť stupeň ovládania reči porovnateľný s materčinou!

Výhoda z výučby druhého jazyka v ranom období života,

keď sú deti dokonale pripravené naučiť sa akúkoľvek reč, je však ďaleko väčšia, ako len prirodzené osvojenie si slovnej zásoby a prízvuku. Výsledky psychologických výskumov poukazujú aj na to, že deti vychovávané v bilingválnych domácnostiach majú zvýšenú mentálnu kapacitu, vedia dlhšie udržať pozornosť a sú úspešnejšie v plánovaní svojej budúcnosti.

Deti odmalička vystavené dvom jazykom sú mentálne flexibilné, kreatívnejšie a rozumovo sa vyvíjajú často rýchlejšie ako ich jednojazyční rovesníci. Druhý jazyk im zároveň poskytne náskok v škole a dovolí spoznať iné kultúry, nehovoriac o výhodách neskôr pri hľadaní zamestnania!

Ak by ste svojmu potomkovi radi dopriali možnosť prirodzene si osvojiť cudzí jazyk, voľba pravdepodobne celkom logicky padne na dnes už nevyhnutnú angličtinu. Práve na ňu sa zameriava aj svetovo uznávaná metodológia výučby pre deti od 3 mesiacov do 14 rokov, Helen Doron Early English.

Tento priekopnícky spôsob výučby angličtiny takzvanou metódou materinského jazyka, ktorý pred viac ako 25 rokmi vyvinula britská lingvistka a pedagogička Helen Doron, je dnes dostupný na kurzoch v 30-tich krajinách sveta vrátane Slovenska. Poslednou novinkou sú kurzy Helen Doron Teen English pre tínedžerov do 18 rokov.

Helen Doron Early English využíva kombináciu pedagogických postupov založených na opakovanom pasívnom počúvaní jazyka spolu s vekovo primeraným a hravým učením v malých skupinkách. Navštevovať ho môžu s rodičmi už trojmesačné bábätká, ako aj  škôlkari a školáci.

HDEE ponúka možnosť nadväznosti vo výučbe až 10 rokov, aby dieťa mohlo bez prestávky systematicky napredovať. Hlavným prostriedkom výučby je hra, ktorá je pre deti tou najprirodzenejšou formou učenia. Deti sa kontaktujú s jazykom zábavným a interaktívnym spôsobom prostredníctvom riekaniek, pesničiek, vyfarbovania, tanca či riešením rôznych úloh.

Všetka komunikácia na hodine prebieha výlučne v angličtine, a to aj v čase, keď dieťa jazyk ešte neovláda. Cieľom je totiž zoznámiť ho s jazykom najprv pasívne, rovnako ako pri osvojovaní si materinskej reči. Jeho rečové schopnosti totiž postupne prirodzene dozrejú a ono samo začne napodobňovať aj slová a výrazy v angličtine. Veľmi dôležitým domácim učiteľom je preto aj niekoľkominútové CD, ktoré si dieťa vypočuje dvakrát denne popri hre či jedení a utvrdí si tak pojmy, ktoré neskôr bude aktívne využívať.

Helen Doron Early English je metóda prirodzeného učenia sa cudzieho jazyka bez prekladu, teda výučba prostredníctvom zážitkov a hier, no predovšetkým bez stresu a strachu. Aj pohoda a nadšenie detí, ktoré kurz často ani nepovažujú za učenie, je totiž jedným z tajomstiev jeho úspechu. Presvedčiť sa o tom môže každý na bezplatných ukážkových hodinách. Najlepšou motiváciou pre dieťa sú predsa radosť a zážitky z vyučovacích hodín spojené s pozitívnym prístupom a podporou zo strany učiteľa. 

Rešpektovanie osobnosti dieťaťa, pozitívna motivácia a budovanie jeho vnútornej istoty sú dôležitým pilierom metódy Helen Doron Early English.

Viac informácii nájdete na www.helendoron.sk a www.youtube.com/HDanglictina

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (1 hlasov, priemerne: 4,00 z 5)
Loading...

Pridaj komentár