Bolieva vás brucho?

red. 0

Čo je IBS

Syndróm dráždivého čreva (angl. skr. IBS) je jednou z najčastejších zažívacích porúch, vyskytujúcich sa u veľkej časti svetovej populácie. Ide o chronické ochorenie tráviaceho traktu, charakterizované častými bolesťami brucha, ktoré môžu byť spojené s narušenou činnosťou čriev a pocitom nafúknutosti. U chorého sa môžu striedať obdobia zápchy s obdobiami hnačky a v stolici sa môže objaviť hlien. IBS je porucha, ktorú treba brať vážne, pretože má významný dopad na kvalitu života človeka.

 

Symptómy IBS:

striedanie zápchy a hnačky, bolesť brucha, plynatosť, nafúknuté brucho, stolica s prítomnosťou hlienu, pretrvávajúce hnačky

Symptómy sú často chronické (dlhodobé) a opakujúce sa (epizodické).

IBS má niektoré symptómy rovnaké ako IBD (zápalové ochorenie čreva), kam patrí Crohnova choroba a ulcerózna kolitída a ako GERD (refluxná choroba ezofágu).

 

Klasifikácia IBS

IBS-C je syndróm dráždivého čreva so zápchou

IBS-D je syndróm dráždivého čreva s hnačkou prípadne zvracaním

IBS-A je syndróm dráždivého čreva striedavo so zápchou a hnačkou

 

Diagnostika

Podľa Svetovej gastroenterologickej organizácie (WGO) mnoho pacientov s IBS podstupuje invazívne diagnostické vyšetrenia a chirurgické zákroky, ktoré môžu byť zbytočné. Štúdia ukázala, že približne 50 % pacientov v rámci určovania diagnózy podstúpi kolonoskopiu (vyšetrenie hrubého čreva pomocou špeciálneho prístroja endoskopu cez konečník). Podľa nových odporúčaní na určenie diagnózy IBS postačuje len anamnéza pacienta a fyzické vyšetrenie.

 

WGO pre diagnostiku IBS odporúča zistiť:

·          anamnézu pacienta

·          skríning depresie

·          psychosociálne faktory

·          symptómy IBS

 

Vyšetrenia:

·          kompletný krvný obraz (FBC)

·          endomyziálne protilátky (EMG)

·          tkanivová transglutamináza (TTG)

Testy na EMG a TTG treba urobiť  len v prípade potreby vylúčenia celiakie. Tieto testy nie sú všade dostupné.

 

Praktický lekár v spolupráci s internistom/gastroenterológom zistí u pacienta s IBS:

·          rodinnú anamnézu kolorektálneho karcinómu

·          chronicky pretrvávajúce hnačky

·          varovné signály

Ak je potrebné, lekár:

·          odporučí konzultácie u psychológa

·          odporučí konzultácie u dietológa

Liečba

Existuje mnoho liečebných postupov pre manažment IBS, avšak doposiaľ neexistuje žiadne všeobecné odporúčanie a nebol vynájdený žiadny konkrétny liek. Väčšinou ide o symptomatickú liečbu narušeného fungovania čriev, vrátane zápchy, hnačky, plynatosti a bolestí brucha. Pacienti s miernym IBS sú v starostlivosti praktického lekára, ktorý im odporučí zmenu životného štýlu vrátane stravovania, menej stresu a príležitostne lieky. Keďže sa predpokladá, že interakcia medzi črevnou mikroflórou a hostiteľom môže mať súvis s IBS, môže lekár odporučiť pacientovi konzumáciu probiotických jogurtov s overenými probiotickými účinkami. U pacientov so stredne silným a silným IBS nastupuje aj farmakologická liečba.

Prevencia

WGO odporúča  10 výživových opatrení pre IBS:

·          piť dostatok tekutín

·          konzumovať stravu bohatú na probiotické mliečne výrobky s overenými probiotickými účinkami

·          obmedziť stravu spôsobujúcu plynatosť

·          obmedziť mastné jedlá

·          vyhýbať sa kofeínovým nápojom a kolám

·          vyhýbať sa alkoholu

·          neprejedať sa

·          pomaly jesť a jedlo dobre požuť

·          vyhýbať sa potravinám so sorbitolom alebo fruktózou

·          nestresovať sa

Časté otázky týkajúce sa IBS zo strany pacientov

Ako si môj lekár môže byť istý, že mám IBS? Nemal by vykonať viac testov?

Ak lekár stanoví diagnózu na základe dobrej anamnézy s použitím overených kritérií, je veľmi nepravdepodobné, že symptómy spôsobuje nejaká iná choroba. Ak váš lekár postupuje podľa najnovších odporúčaní Svetovej gastroenterologickej organizácie (WGO), ďalšie testy alebo vyšetrenia zvyčajne nie sú nutné.

Ak to nie je IBS, čo by to mohlo byť?

Niekoľko ďalších porúch sa môže prejavovať symptómami ako je bolesť alebo nepohodlie v oblasti brucha, alebo zmena frekvencie a vzhľadu stolice, čo sú symptómy podobné IBS. Váš lekár však vykoná svoje klinické vyhodnotenie na základe viacerých faktorov, vrátaneanamnézy vášho zdravotného stavu, veku, pohlavia a miesta bydliska.

Je to vo svete bežná choroba?

Áno, IBS je prekvapivo časté ochorenie na celom svete a zdá sa, že sa vyskytuje stále častejšie. V rozvinutých krajinách môže postihovať až 1 osobu z 5 dospelých – priemerný počet na základe viacerých prieskumov je približne 1 z 10 ľudí (11 %).

Je príčinou strava?

Strava nie je príčinou IBS, ale existujú dôkazy o tom, že faktory stravy môžu symptómy zhoršovať. Výskyt IBS vzrástol v krajinách, ktoré prešli na západný typ stravovania, ktorého súčasťou je väčší počet rafinovaných jedál a prísad. Dopad stravovania a ďalších faktorov na bakteriálnu črevnú flóru môže hrať úlohu vo zvýšenom výskyte IBS.

Mení sa pri IBS bolesť a jej lokalizácia?

Hlavné symptómy, ktoré naznačujú organickú príčinu sú: bezdôvodný úbytok hmotnosti, krv v stolici, pretrvávajúca hnačka, anémia a vracanie. Pacienti s niektorým z týchto príznakov by mali byť vyšetrení, aby sa vylúčila organická príčina.

Môže pri IBS pomôcť cvičenie?

Áno, zamestnania, ktorých súčasťou je práca na otvorenom priestranstve a fyzické cvičenie, majú ochranné účinky pred symptómami dráždivého čreva.

Existujú lieky na liečbu IBS?

Na IBS je k dispozícii niekoľko druhov liečby. Keďže príčiny IBS sú multifaktoriálne, liečebný postup je individualizovaný tak, aby vyhovoval špecifickým potrebám pacienta. Liečba závisí od intenzity symptómov a stupňa ostatných pridružených ochorení.

Môžu pri IBS pomôcť aj iné druhy liečby?

V niektorých prípadoch môže ľuďom s IBS pomôcť aj psychoterapia. Dva najčastejšie faktory, ktoré zhoršujú IBS alebo spôsobujú jeho relaps, sú úzkosť a depresia, a práve psychoterapia má preukázateľne dlhotrvajúci pozitívny účinok pri IBS. Existuje prepojenie mozgu s črevom, o ktorom sa predpokladá, že prispieva k symptómom IBS.

Mal by som praktizovať relaxačné techniky počas pobytu na toalete?

Áno, relaxačná terapia sa preukázala ako účinná pri redukovaní symptómov IBS a možno ju aplikovať vo všetkých aspektoch každodenného života.

Akým jedlám sa mám vyhýbať, aby sa IBS nezhoršoval?

Od človeka k človeku sa toto veľmi mení, takže nie je možné stanoviť všeobecne platné pravidlá, ale pozornosť by sa mala venovať určeniu tých jedál, ktoré škodia danému jedincovi. Existuje niekoľko stravovacích faktorov zapojených do IBS vrátane vysokého príjmu sladkých

jedál, neznášanlivosti laktózy a stravy s nízkym obsahom vlákniny, ale klinické testy sú často bez jednoznačného výsledku. WGO poskytuje rady týkajúce sa vyváženej zdravej stravy, ktoré môžu pomôcť pri kontrole symptómov IBS.

Aké sú rizikové faktory IBS?

Existuje úzke prepojenie medzi črevnými infekciami a IBS a riziko výrazne stúpa (6-násobne) po akútnej gastrointestinálnej infekcii – to je jeden z dôvodov, prečo sa skúma vplyv probiotík na symptómy IBS. Ženy majú IBS 2 až 3-krát častejšie než muži a rizikovým faktorom IBS v dospelosti sú opakujúce sa bolesti brucha v detstve. Rizikovým faktorom tiež môže byť západný štýl stravovania, pretože výskyt IBS je vyšší v krajinách so západnou kuchyňou. Stres je taktiež rizikovým faktorom IBS.

Zhoršuje sa IBS s vekom?

IBS je zriedkavejší medzi staršími ľuďmi a existujú dôkazy o tom, že ľudia s IBS mladší ako 50 rokov majú nižšiu kvalitu života v porovnaní s ľuďmi vo veku nad 50 rokov. Táto skutočnosť je pripisovaná tomu, že staršie vekové skupiny majú stabilnejšie sociálne zázemie. Lepšia kvalita života môže byť aj dôsledkom menej závažného ochorenia a vyšších schopností vysporiadať sa s IBS.

Zvyšuje IBS riziko rakoviny hrubého čreva a konečníka?

Nie, IBS nezvyšuje riziko rakoviny hrubého čreva. Neexistuje dôkaz prepojenia IBS s dlhodobejším rozvojom akéhokoľvek závažného ochorenia, ani dôkaz, že by IBS súvisel s vyššou úmrtnosťou. Aj keď mnoho ľudí s IBS má obavy, že ochorenie prejde do závažnejšej choroby, napríklad rakoviny, neexistujú absolútne žiadne dôkazy o tom, že by to tak bolo.

Možno IBS vyliečiť?

Neexistuje jediná liečba, ktorá by vyliečila ľudí s IBS, existujú však terapie, ktoré môžu zlepšiť symptómy IBS. Približne 25 – 30 % ľudí s IBS zaznamená po čase zlepšenie a veľa ľudí je bez príznakov do 2 rokov.

Aké sú komplikácie IBS?

Neexistujú komplikácie IBS. Väčšina ľudí s IBS má zvyčajne symptómy, ktoré dobre reagujú na liečbu a zmenu životného štýlu, vzdelávanie a informovanie sa o ochorení.

Aká je prognóza, existuje šanca, že choroba vymizne len tak sama?

IBS je často dlhodobým ochorením, ale pri určitej skupine ľudí príznaky po 2 rokoch úplne vymiznú. Dlhodobé štúdie pacientov s IBS preukázali, že u viac než dvoch tretín pacientov s IBS došlo po 5 rokoch k výraznému zlepšeniu. Existuje však niekoľko faktorov vrátane stresu a stravovacích faktorov, ktoré môžu prispieť k návratu symptómov. Nový prístup k liečbe IBS môže mať za následok, že ľudia pocítia nižší dopad ochorenia na ich životy v budúcnosti.

Budem nakoniec musieť kvôli IBS podstúpiť operáciu?

Nie, neexistuje dôkaz o tom, že by chirurgický zákrok bol potrebný na liečbu IBS. Iba u veľmi málo pacientov s dlhodobými príznakmi IBS ochorenie prejde do inej diagnózy.

Prejde IBS do zápalu hrubého čreva?

Nie, dlhodobé výsledky pacientov s IBS sú veľmi dobré. Väčšina pacientov dobre reaguje na príslušnú liečbu a sú vyvíjané mnohé ďalšie terapie, ktoré môžu život pacientov s IBS ešte zlepšiť.

Ďalšie informácie: www.vpl.sk, www.bolestbrucha.sk.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (10 hlasov, priemerne: 4,20 z 5)
Loading...

Pridaj komentár