Príhody a skúsenosti dospelej dyskalkuličky

Na prvý pohľad sa môže zdať, že ide iba o ťažkosti v matematike, ale ono je to oveľa zložitejšie. Napríklad problém s priestorovou orientáciou.