Ako uspieť na trhu práce

Mgr. Gabriela Hetešová 0

Základné predpoklady pri hľadaní práce 

 • byť aktívna a vedieť, čo chcem,

 • dôverovať si,

 • mať výborne pripravené podklady (životopis, motivačný list),

 • nevzdávať sa po prvom neúspechu a myslieť pozitívne. 

Ako a kde hľadať pracovné ponuky

Nižšie uvedené rady sú určené hlavne pri hľadaní si pozície v podnikateľskom sektore (teda vo firmách). Trochu iný systém funguje, ak sa chcete zamestnať napríklad v štátnom sektore, teda v škole ako učiteľka, v nemocnici, na rozličných úradoch, prípadne v neziskovej organizácii. Každá z týchto inštitúcií funguje veľmi špecificky a je najlepšie sa tam ísť priamo osobne/alebo telefonicky informovať, aký systém pri hľadaní a prijímaní nových zamestnancov používajú. Určite nie je na škodu skúsiť predtým na internete nájsť o danej inštitúcii čo možno najviac informácií, ktoré sú k dispozícii a pomôžu vám ľahšie sa zorientovať. Verím však, že odporúčania, ktoré sú uvedené nižšie, vám takisto umožnia ľahšie uspieť pri hľadaní vhodného zamestnania. 

Najvhodnejšie „zdroje“ pri hľadaní voľných pracovných miest

 1. Internet: hľadanie ponúk voľných pozícii na internete, napr. na stránkach www.profesia.sk, www.ejobs.sk, www.praca.sk, www.burzaprace.azet.sk, www.cvo.sk a iné, príp. sa zaregistrovať do databázy uchádzačov.
 2. Personálne agentúry, resp. sprostredkovatelia: väčšinou sa treba u nich registrovať, oni vás potom aj spätne oslovia, ak nájdu vhodného zamestnávateľa.
 3. Inzeráty v novinách, časopisoch, nástenkách.
 4. Osobné kontakty – referencie od známych.
 5. Iné: úrady práce, priame/osobné kontaktovanie potenciálnych zamestnávateľov.  
 6. Ako postupovať pri hľadaní práce

  Reakcia na ponuku práce prostredníctvom internetu či inzerátu: 

 • reagovať na ponuku pracovného miesta čím skôr,

 • zaslať uvedené podklady formou, ktorá je uvedená v inzeráte (email, poštou, osobne) a s obsahom, ktorý je požadovaný (napr. priložiť aj kópiu certifikátov či diplomu a pod.),

 • v prípade pozvania na osobné stretnutie sa na pohovor starostlivo pripraviť (výzor, podklady, dodržanie termínu stretnutia,…),

 • absolvovať pohovor (príp. ďalšie stretnutia so zástupcami zamestnávateľa),

 • čakať na spätnú väzbu od potenciálneho zamestnávateľa,

 • rozhodnúť sa, či prijať alebo odrieknuť ponuku.

   Výberové konanie

   Je to profesionálne/obchodné stretnutie dvoch zúčastnených strán, z ktorých každá niečo ponúka i hľadá.

   Uchádzač hľadá pracovné miesto a ponúka svoje skúsenosti, vzdelanie, zručnosti a znalosti.

   Zamestnávateľ hľadá vhodného pracovníka a ponúka pracovné miesto.

  • Čo má obsahovať životopis

   Výberové konanie

   Je to profesionálne/obchodné stretnutie dvoch zúčastnených strán, z ktorých každá niečo ponúka i hľadá.

   Uchádzač hľadá pracovné miesto a ponúka svoje skúsenosti, vzdelanie, zručnosti a znalosti.

   Zamestnávateľ hľadá vhodného pracovníka a ponúka pracovné miesto.

   Čo má obsahovať životopis

   • Osobné údaje: meno, adresa, kontakt – email, telefónne číslo/mobil (príp. dátum narodenia, rodinný stav – nie sú povinné). Môže byť priložená/vytlačená aj fotografia tváre.

   • Prehľad vzdelania (vrátane kurzov a ďalšieho vzdelávania). Treba uviesť aj časový údaj, od kedy – do kedy, posledné/najvyššie vzdelanie uviesť ako prvé, pokračovať predchádzajúcimi.

   • Prehľad pracovných skúseností (od kedy – do kedy, názov firmy, pracovná pozícia, základná náplň práce/činnosti, príp. dôvod ukončenia pracovného pomeru). Pracovné skúsenosti treba zoradiť od posledného aktuálneho k predchádzajúcim.

   • Iné zručnosti, znalosti, skúsenosti (znalosť cudzích jazykov, vodičský preukaz, atď.).

   • Záujmy, koníčky, aktivity, napr. čo ste robili popri materskej dovolenke.

   • Odporúčania/referencie (meno, firma, príp. kontakt).

   • Podpis a dátum; v prípade zasielania poštou vlastnoručný podpis.

    Aký má byť životopis

   Aký má byť životopis

   • štruktúrovaný, heslovitý (uvádzať podstatné fakty), ale zároveň obsažný (napr. uviesť aj náplň práce),

   • jasne formulovaný, jednoznačný,

   • časovo prehľadný a aktuálny,

   • pravdivý,

   • bez gramatických chýb.

    Motivačný list

   Motivačný list

   • Nemá presne určenú štruktúru – to je priestor pre originalitu.

   • Rozsah by nemal presiahnuť formát A4 (najlepšie pol strany).

   • Obsahuje informácie neuvedené v životopise, ktoré však úzko súvisia so zamestnaním.

   • Môže životopis vhodne emotívne doplniť (napr. prečo ste vhodným kandidátom, prečo vás ponuka miesta zaujala, prečo chcete pracovať práve pre danú firmu, čo vás robí výnimočnou, atď.).

   • Nemýliť si ho so sprievodným listom!

   • Osobné stretnutie/pohovor

   • Prvé stretnutie prebieha väčšinou so zástupcom oddelenia ľudských zdrojov / personálneho oddelenia (v prípade hľadania práce cez agentúru tomuto predchádza pohovor so zástupcom personálnej agentúry). Po jeho úspešnom absolvovaní zvyknú nasledovať ďalšie „kolá“ – obyčajne s potenciálnym priamym nadriadeným, poprípade jeho nadriadeným manažérom a pod. Existujú aj prípady, kedy je na pohovore prítomných viacero manažérov naraz (netreba mať zbytočné obavy, je to hlavne kvôli ich pracovnej vyťaženosti, šetria týmto spôsobom čas). Niektoré stretnutia môžu byť vedené aj v cudzom jazyku (angličina, nemčina a pod.).

    V praxi fungujú aj iné podoby pohovorov, niektoré sú veľmi špecifické – ich aplikácia závisí od kultúry firmy, od hierarchie, pozície a podobne (napr. skupinové pohovory, telefonický screening kandidátov, assessment centrá a iné).

    Čo je pri stretnutí dôležité

   Osobné stretnutie/pohovor

   Prvé stretnutie prebieha väčšinou so zástupcom oddelenia ľudských zdrojov / personálneho oddelenia (v prípade hľadania práce cez agentúru tomuto predchádza pohovor so zástupcom personálnej agentúry). Po jeho úspešnom absolvovaní zvyknú nasledovať ďalšie „kolá“ – obyčajne s potenciálnym priamym nadriadeným, poprípade jeho nadriadeným manažérom a pod. Existujú aj prípady, kedy je na pohovore prítomných viacero manažérov naraz (netreba mať zbytočné obavy, je to hlavne kvôli ich pracovnej vyťaženosti, šetria týmto spôsobom čas). Niektoré stretnutia môžu byť vedené aj v cudzom jazyku (angličina, nemčina a pod.).

   V praxi fungujú aj iné podoby pohovorov, niektoré sú veľmi špecifické – ich aplikácia závisí od kultúry firmy, od hierarchie, pozície a podobne (napr. skupinové pohovory, telefonický screening kandidátov, assessment centrá a iné).

   Čo je pri stretnutí dôležité

   • Prísť načas. (Mať vždy pri sebe aj číslo na kontaktnú osobu a oznámiť jej dôvod prípadného meškania či neprítomnosti.)

   • Byť vhodne upravená (celkový výzor, účes, tvár, doplnky, adekvátne oblečenie, nechty, topánky).

   • Byť pozitívne naladená a usmievať sa, pôsobiť optimisticky.

   • Vedieť sa predať, no nepôsobiť až príliš suverénne a agresívne, mať kultivovaný prejav na úrovni.

   • Mať čo najviac informácií o firme aj o pozícii, kde sa chcete zamestnať.

   • Mať pripravené otázky, ktoré chcete položiť – o firme, pozícii, benefitoch, vzdelávaní zamestnancov.

   • Hovoriť k veci, odpovedať na otázky, ktoré vám kladú.

   • Hovoriť pravdu a byť prirodzená.

   • Poznať svoju cenu na trhu práce. (Pozor! Nepýtať sa priamo na plat počas pohovoru.)

    Ďalšie „tipy“ pre úspešný pohovor

   Ďalšie „tipy“ pre úspešný pohovor

   • Nezabudnite si pred stretnutím vypnúť mobilný telefón a vypľuť žuvačku.

   • Ideálne je prísť na stretnutie o 5 minút vopred, nie oveľa skôr.

   • Predstavte sa jasne a zrozumiteľne, ruku podajte energicky a pri rozhovore sa pozerajte partnerovi do očí.

   • Neberte si na stretnutie predmety, ktoré majú logo, znaky či farby konkurenčnej firmy (perá, ceruzky, bloky, tašky).

    Pravdepodobné otázky na pohovore

   Pravdepodobné otázky na pohovore

   • Čo vás oslovilo na našej ponuke/pozícii? Prečo chcete pracovať v našej spoločnosti? Čo viete o našej spoločnosti?

   • Aké sú vaše silné a slabé stránky?

   • Aké sú vaše plány do budúcnosti (dlhodobé, krátkodobé)?

   • Čo vás motivuje pri práci?

   • Aké úspechy ste doteraz dosiahli?

   • Kedy by ste mohli nastúpiť do zamestnania?

   • Aká je vaša predstava o nástupnom plate?

   1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (4 hlasov, priemerne: 1,80 z 5)
   Loading...

   Pridaj komentár