Diktáty pre tretiakov

Klára Grafová 0

Diktáty nemajú byť pre deti strašiakom. Slúžia na upevňovanie prebraného učiva, na overovanie pochopenia daných gramatických javov, o ktorých sa deti v príslušnom ročníku učia.

Pre rodiča – ak ich s dieťaťom precvičuje doma – sú aj informáciou, či jeho dieťa potrebuje niečo „dovysvetliť“. Zároveň domácim precvičovaním diktátov pomáhame deťom zrýchliť ich pracovné tempo – čo je pre niektoré deti veľmi nápomocné a znižuje to ich mieru stresu pri písaní diktátu v škole.

Diktáty v 3. ročníku základnej školy

Počet diktátov je stanovený na 10. O ich zameraní hovorí aj Štátny pedagogický ústav.  

Zameranie (kliknite a ponúknite sa diktátmi na domáce precvičovanie):

  Opakovanie učiva z 2. ročníka ZŠ 

  Slová s „l, ĺ, r, ŕ“

  Vybrané slová po „b“

  Vybrané slová po „m“

  Vybrané slová po „p“

  Opakovanie učiva za 1. polrok

  Vybrané slová po „r, s“

  Vybrané slová po „v, z“

  Slovné druhy

  Opakovanie učiva z 3. ročníka ZŠ

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (28 hlasov, priemerne: 3,90 z 5)
Loading...
Author image

Klára Grafová

články autora...

Pridaj komentár