Diktáty a doplňovačky na začiatočné písmená (5-9 ročník)

Anna Veselá 0

Kedy píšeme začiatočné písmeno malé a kedy veľké? Občas je to veda.

V článku nájdete:

  • diktáty zamerané na precvičenie veľkých/malých začiatočných písmen
  • doplňovačky zamerané na precvičenie veľkých/malých začiatočných písmen
  • vysvetlenie učiva s konkrétnymi príkladmi
Shutterstock

Diktáty na začiatočné písmená

I.

V Slovenskom národnom divadle v Bratislave hrali najznámejší slovenskí herci. Žiaci zo západného Slovenska navštívili hrad Červený kameň. Boli to žiaci Základnej školy Igram. Vo Východoslovenskom kraji je dominantou Spišský hrad. Sídlom Stredoslovenského kraja je Banská Bystrica. Na východnom Slovensku je druhé najväčšie slovenské mesto Košice. Sídli tu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika.

II.

Mladí Košičania hrali hokej so Spišskou Novou Vsou. Stretnú sa Američan, Rus a Slovák a je z toho dobrý vtip. Nie všetci občania Slovenskej republiky majú slovenskú národnosť. Sme Európania a patríme do Európskej únie. V Dubnici nad Váhom opravujú chodníky na uliciach Gagarinova, K Váhu, Janka Kráľa, Námestie Matice slovenskej, Nad Zábrehom, Nad kostolom a Pod hájom. Z Hviezdoslavovho námestia sa prejdeme na Námestie slobody.

III.

Mostov cez rieku Dunaj je v Bratislave šesť. Najmladší je Lužný most, ktorý dostal názov podľa vzácneho územia lužných lesov, akých v Európe nie je veľa. Najviac vyťažený je Prístavný most. Kedysi sa volal Most hrdinov Dukly. Diaľničný je aj Most Lafranconi, ktorý sa počas výstavby volal Most mládeže. Do centra sa dostanem aj cez Most Apollo. Po Starom moste idú chodci a električky. Na Moste SNP je známa vyhliadka.

IV.

V druhom storočí postavili na Dunaji drevený vojenský most na príkaz Marka Aurélia. Jeden z mostov dal postaviť aj Ladislav Pohrobok. Oproti Rybárskej bráne stál Korvínov most. Zničil ho ľadochod. Most na loďkách postavili pri príležitosti korunovácie Márie Terézie. Pri obsadení Viedne Napoleonom most rozobrali.

V.

Posledný dočasný most cez Dunaj v Bratislave bol Most Karolíny Augusty. Existoval až do otvorenia Mosta Františka Jozefa. Po prvej svetovej vojne sa premenoval na Štefánikov most. Most Červenej armády ho volali po druhej svetovej vojne. Po prevrate sa premenoval na Starý most. Tento názov sa používa, hoci Starý most bol demontovaný a na jeho mieste postavili nový most. Z hradného kopca je výhľad na Most SNP, ktorý sa kedysi volal Nový most.

VI.

Pýchou Slovenska sú určite Vysoké Tatry. Majestátne tatranské štíty vidno už z veľkej diaľky. Pekná prechádzka je okolo Štrbského plesa, ktoré je najväčším tatranským plesom. Nachádza sa v obci Štrbské Pleso. Lanovkou sa dá dostať až na Lomnický štít. Najvyšší je ale Gerlachovský štít. Ubytovanie priamo pod ním ponúka horský hotel Sliezsky dom. Najvyššie položený hotel stojí na prahu Velickej doliny, na brehu Velického plesa. Jeho adresa je Tatranská Polianka 32.

Doplňovačky

I.

V _lovenskom _árodnom _ivadle v _ratislave hrali najznámejší _lovenskí herci. Žiaci zo _ápadného _lovenska navštívili _rad _ervený _ameň. Boli to žiaci _ákladnej školy _gram. Vo _ýchodoslovenskom kraji je dominantou _pišský _rad. Sídlom _tredoslovenského kraja je _anská _ystrica. Na _ýchodnom _lovensku je druhé najväčšie _lovenské mesto _ošice. Sídli tu _niverzita _avla _ozefa _afárika.

II.

Mladí _ošičania hrali hokej so _pišskou _ovou _sou. Stretnú sa _meričan, _us a _lovák a je z toho dobrý vtip. Nie všetci občania _lovenskej _epubliky majú _lovenskú národnosť. Sme _urópania a patríme do _urópskej _nie. V _ubnici _ad _áhom opravujú chodníky na uliciach _agarinova, _ Váhu, _anka _ráľa, _ámestie _atice _lovenskej, _ad _ábrehom, _ad _ostolom a _od _ájom. Z _viezdoslavovho _ámestia sa prejdeme na _ámestie _lobody.

III.

Mostov cez rieku _unaj je v _ratislave šesť. Najmladší je _užný most, ktorý dostal názov podľa vzácneho územia lužných lesov, akých v _urópe nie je veľa. Najviac vyťažený je _rístavný most. Kedysi sa volal _ost _rdinov _ukly. Diaľničný je aj _ost _afranconi, ktorý sa počas výstavby volal _ost mládeže. Do centra sa dostanem aj cez _ost _pollo. Po _tarom _oste idú chodci a električky. Na _oste SNP je známa vyhliadka.

IV.

V druhom storočí postavili na _unaji drevený vojenský most na príkaz _arka _urélia. Jeden z mostov dal postaviť aj _adislav _ohrobok. Oproti _ybárskej _ráne stál _orvínov _ost. Zničil ho ľadochod. Most na loďkách postavili pri príležitosti korunovácie _árie _erézie. Pri obsadení _iedne _apoleonom most rozobrali.

V.

Posledný dočasný most cez _unaj v _ratislave bol _ost _arolíny _ugusty. Existoval až do otvorenia _osta _rantiška _ozefa. Po prvej svetovej vojne sa premenoval na _tefánikov _ost. _ost  _ervenej armády ho volali po druhej svetovej vojne. Po prevrate sa premenoval na _tarý _ost. Tento názov sa používa, hoci _tarý _ost bol demontovaný a na jeho mieste postavili _ový _ost. Z hradného kopca je výhľad na _ost SNP, ktorý sa kedysi volal _ový _ost.

VI.

Pýchou _lovenska sú určite _ysoké _atry. Majestátne _atranské štíty vidno už z veľkej diaľky. Pekná prechádzka je okolo _trbského _lesa, ktoré je najväčším _atranským plesom. Nachádza sa v obci _trbské _leso. Lanovkou sa dá dostať až na _omnický štít. Najvyšší je ale _erlachovský štít. Ubytovanie priamo pod ním ponúka horský hotel _liezsky _om. Najvyššie položený hotel stojí na prahu _elickej doliny, na brehu _elického _lesa. Jeho adresa je _atranská _olianka 32.

Kedy píšeme malé a kedy veľké začiatočné písmeno?

Slovensko s veľkým, slovenský jazyk s malým

Slovensko, Slovák, Európa, Európan, Bratislava, Bratislavčan – pomenovanie krajín, miest, národností, štátnej príslušnosti – píšeme s veľkým začiatočným písmenom

slovenský jazyk, slovenskí herci – nejde o názov, ani o pomenovanie – píšeme s malým začiatočným písmenom

Pomenovania inštitúcií, organizácií

Slovenské národné divadlo v Bratislave, Slovenské národné múzeum, Slovenská národná galéria – ide o názov, o pomenovanie – píšeme s veľkým začiatočným písmenom

Názvy hradov

Spišský hrad a hrad Červený Kameň – hrad nie je názov, ak hovorím Spišský hrad, myslím tým hrad s malým písmenom, ale Červený Kameň je názov, nemyslím tým vec kameň, ale názov Kameň, preto je tam veľké začiatočné písmeno

Kedy sa píše Štrbské pleso/Štrbské Pleso?

Štrbské Pleso a Štrbské pleso – veľké začiatočné písmená dávam, ak ide o obec Štrbské Pleso, malé písmeno „pleso“ bude, ak myslím jazero

Jazerá

Zemplínska šírava a Zemplínska Široká – Zemplínska šírava myslím jazero, vodnú plochu, píšem preto malé začiatočné písmeno (podobne napríklad Senecké jazerá), ak ale myslím obec, názov obce, pomenovanie, píšem veľké začiatočné písmeno Zemplínska Široká

Obce a mestá

Biely Kostol – pomenovanie obce, názov obce, nemyslím tým vec kostol

Spišská Nová Ves – pomenovanie obce, názov, preto píšem veľké začiatočné písmeno aj Spišská, aj Nová, aj Ves

Predložky v názvoch

Žiar nad Hronom, Dubnica nad Váhom, Dvory nad Žitavou – predložku píšeme s malým začiatočným písmenom

Úradný názov kraja a označenie územia

Západoslovenský kraj, západné Slovensko – rozlišujem úradný názov, ako Západoslovenský kraj, píšem s veľkým začiatočným písmenom a rozlišujem, kedy ide len o označenie územia, ako západné Slovensko, východné Slovensko, stredné Slovensko, vtedy píšem malé začiatočné písmeno

Základná škola s malým alebo s veľkým začiatočným písmenom

Žiaci základnej školy a žiaci Základnej školy Igram – ak nejde o názov školy, píšem malé začiatočné písmeno, napríklad základná škola, stredná škola, vysoká škola, ak však ide o názov školy, píšem veľké začiatočné písmeno, napríklad Základná škola Igram, Gymnázium Matky Alexie, Vysoká škola výtvarných umení, Univerzita Komenského, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

Ako sa píše námestie, most, ulica, ministerstvo

Námestie slobody a Hviezdoslavovo námestie – ak stojí slovo „námestie“ na začiatku pomenovania, píšeme ho s veľkým začiatočným písmenom

Most SNP a Prístavný most – ak stojí slovo „most“ na začiatku pomenovania, píšeme ho s veľkým začiatočným písmenom

Ulica svornosti a Senecká ulica – ak stojí slovo „ulica“ na začiatku pomenovania, píšeme ho s veľkým začiatočným písmenom

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a ministerstvo práce – skrátený tvar ministerstvo práce, ministerstvo vnútra a pod., píšeme s malým začiatočným písmenom, lebo nejde vlastné meno, plný názov ministerstva píšeme s veľkým začiatočným písmenom, napríklad Ministerstvo spravodlivosti SR

Prečítajte si aj:

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (2 hlasov, priemerne: 3,00 z 5)
Loading...
Author image

Anna Veselá

Vyštudovala som pedagogiku, ale odkedy som mamou, zisťujem, že sa stále mám čo učiť. Najviac o živote sa učím od svojich detí. Len čo zaspia, už aj píšem :)

články autora...

Pridaj komentár