Diktáty pre štvrtákov

Klára Grafová 0

Kontrolné diktáty (klasifikované) sa píšu po prebratí daného učiva, na ktoré je diktát zameraný. Môže ísť o súvislý text alebo o samostatné vety.

Cieľom diktárov je utvrdzovanie a preverovanie pravopisných javov, ktoré sa deti učia v jednotlivých ročníkoch.

V 4. ročníku je počet kontrolných diktátov stanovený na 10, pričom im predchádzajú diktáty nácvičné. Podľa Štátneho pedagogického ústavu je odporúčanie k diktátom takéto.

Rozsah diktátov v 4. ročníku je 40 – 50 plnovýznamových slov.

Zameranie kontrolných diktátov v 4. ročníku 

Zameranie (po kliknutí sa vám aj nejaké diktáty na precvičovanie zobrazia):

 Opakovanie učiva z 3. ročníka ZŠ

 Vybrané slová po b, m

 Vybrané slová po p, r

 Vybrané slová po s, v, z

 Spodobovanie

 Opakovanie učiva za 1. polrok

 Vlastné podstatné mená

 Ohybné slovné druhy

 Neohybné slovné druhy 

 Opakovanie učiva zo 4. ročníka ZŠ

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (27 hlasov, priemerne: 4,10 z 5)
Loading...
Author image

Klára Grafová

Obyčajná mama som. V práci pomáham deťom a rodinám a tí ma neskonale inšpirujú. Milujem voňavú jar a pokojný les.

články autora...

Pridaj komentár