Diktáty doplňovačky na vybrané slová (3. a 4. ročník)

Anna Veselá 0

Vybrané slová si môžu tretiaci a štvrtáci precvičiť aj formou tzv. doplňovačiek. Aj to je forma diktátov, hoci ich nediktuje učiteľ alebo rodič.

Pri diktátoch na doplňovanie musí dieťa pracovať samostatnejšie. Sú tiež rýchlejšie a šikovnejšie oproti diktátom na diktovanie. Výhodou je, že si zároveň žiak musí premyslieť celé slovo, do ktorého treba doplniť i alebo y.

Diktáty pre tretiakov a štvrtákov
rodinka.sk

Diktáty na doplňovanie k vybraným slovám po B

Príklad:

b_vajú v B_strici, b_dlo  pre  vtáčika, chorý b_k, zb_točná b_tka, skromné ob_dlie, zdravé ob_lniny, vydob_ť  si prvé miesto,  nový b_cykel, ob_sť mláku, ab_ sa nepovedalo, tovar  na odb_t,  b_zón z prérie, zázračná b_ľka, zb_tý do krvi, horská b_strinka, vyb_tý mobil

»»»»»» Viac doplňovačiek nájdete tu: vybrané slová po „b“

Diktáty na doplňovanie k vybraným slovám po M

Príklad:

nepošm_kni sa, m_lión ľudí, km_tal nohami, hm_ri sa na stoličke, zapol žm_kačku, mám dobrú m_šlienku, spolužiak M_chal, um_ um_vadlo, zober si m_krofón, m_kol sa od strachu, zavoláme kom_nára, m _ sme doma, nem_slím na únavu, idem na šm_kačku, vyhoď pom_je, zm_ja je nebezpečná, m_ska s ovocím, stal sa om_l, bojím sa m_ši, zaplatil m_to, prešli priesm_kom, m_há sa pred očami

»»»»»» Viac doplňovačiek nájdete tu: vybrané slová po „m“

Diktáty na doplňovanie k vybraným slovám po P

Príklad:

tráp_lo ich svedomie, oblieka sa prep_chovo, vyp_tal ju zo školy, p_skal na psa, opravil kop_to, vošli do p_tvora, správal sa p_šne, olymp_áda v škole, prežúval p_skom, všetko si zap_soval, v obchode je dop_t, mňa sa nep_taj, sedel v p_žame, policajt mal p_štoľ,  p_r v lese, p_ré a zelenina, dostali p_škótu, páči sa mi op_ca

»»»»»» Viac doplňovačiek nájdete tu: vybrané slová po „p

Diktáty na doplňovanie k vybraným slovám po R

Príklad:

prameň vytr_skol, kr_štáliky soli, na matematike r_sujeme, kr_ky pri ceste, r_ha na dlážke, veľký hur_kán, prať v kor_te, skr_la šperky, str_kov dom, kr_štáľový luster, tr_zniť sa strachom, hr_by v lese, r_žová kaša, never_l jej slovám, šaty pre pr_ncezny, rýpal do zeme, r_bačka na rieke, br_ndzový koláč, známe mesto R_m, r_dza slovenčina

»»»»»» Viac doplňovačiek nájdete tu: vybrané slová po „r“

Diktáty na doplňovanie k vybraným slovám po S

Príklad:

krmivo pre s_korky, sneh sa s_pal, hrad S_tno, nos_l vodu, s_chravé počasie, s_novec na návšteve, požiarna s_réna, sirôtky v záhrade, videli sme s_sle, bol to s_lák, rieka vys_chá, zvieralo zas_pelo, pos_pal s_rom, s_kal od bolesti, navštívil S_bír, s_novia a dcéry, s_ty po obede, s_vé tričko

»»»»»» Viac doplňovačiek nájdete tu: vybrané slová po „s“

Diktáty na doplňovanie k vybraným slovám po V

Príklad:

v_r na strome, voľný v_beh, ráno sv_tá, kv_li od bolesti, vaša v_sosť, v_liezť na skalu, spolužiak V_liam, prach v_ri, v_počítal príklad, nešiel v_ťah, v_živa pre deti, v_dím ďaleko, kv_tnú kvety, v_hral odmenu, unav_l sa, deti v_skajú, v_tam návštevu, kováčova v_hňa, v_šne v kompóte

»»»»»» Viac doplňovačiek nájdete tu: vybrané slová po „v“

Prečítajte si aj: Vybrané slová 3. a 4. ročník.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (3 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...
Author image

Anna Veselá

Vyštudovala som pedagogiku, ale odkedy som mamou, zisťujem, že sa stále mám čo učiť. Najviac o živote sa učím od svojich detí. Len čo zaspia, už aj píšem :)

články autora...

Pridaj komentár