Príspevok na začatie podnikania od úradu práce

Vlasta Kostercová 0

K zlaďovaniu práce a rodiny môžeme dospieť dvomi základnými smermi:

  • Nájdeme si prácu na flexibilný pracovný úväzok ako formu zamestnania (skrátená pracovná dobá, pohyblivá pracovná doba, zdieľanie pracovného miesta, práca z domu, a iné) alebo
  • Pustíme sa do podnikania.

Práve na druhú možnosť sa zameriava upravený Zákon o službách zamestnanosti. S účinnosťou od 1.5.2013 zákon upravuje pozmenené podmienky na získanie príspevku na začatie podnikania. Peniaze na príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť sa čerpajú zo zdrojov Európskej únie, určených na podporu a rozvoja zamestnanosti. Poskytujú ich príslušné úrady práce.

Uchádzači musia splniť tieto základné podmienky:

  1. Byť zaradený v evidencii uchádzačov o zamestnanie po dobu najmenej 3 mesiace.
  2. Absolvovať školenie o základoch podnikania, vrátane jednoduchého testu o nadobudnutých vedomostiach.
  3. Predložiť podnikateľský plán alebo podnikateľský zámer. Zámer informuje o tom: aké podnikanie chcete prevádzkovať, akým spôsobom, aké plánujete výnosy a náklady (a zisky), ako budú získané prostriedky použité. O tom, ako vytvoriť podnikateľský zámer, sa dočítate aj tu.
  4. Obhájiť podnikateľský zámer pred komisiou.
  5. Schválená žiadosť komisiou, s ohľadom na reálnosť, účelnosť a efektívnosť podnikateľského zámeru.
  6. Predkladať správy o prevádzkovaní samostatnej zárobkovej činnosti a o čerpaní poskytnutého príspevku každý rok (3 roky), vrátane dokladov, preukazujúcich použitie získaného príspevku.
  7. Prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť nepretržite najmenej 3 roky.

Výška príspevku?

 

Pravidlo

Platí pre 2013

Bratislavský kraj

Max 2,5-násobok priemernej mzdy

1955 €

Okresy s nezamestnanosťou nižšou alebo rovnakou ako je celoslovenský priemer

Max 3-násobok priemernej mzdy.

2346 €

Okresy s nezamestnanosťou vyššou ako je celoslovenský priemer

Max 4-násobok priemernej mzdy.

 

3128 €

 

 

 

Pravidlo

Platí pre 2013

Bratislavský kraj

Max 2,5-násobok priemernej mzdy

1955 €

Okresy s nezamestnanosťou nižšou alebo rovnakou ako je celoslovenský priemer

Max 3-násobok priemernej mzdy.

2346 €

Okresy s nezamestnanosťou vyššou ako je celoslovenský priemer

Max 4-násobok priemernej mzdy.

 

3128 €

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (3 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...

Pridaj komentár