Biely kódex – pravidlá správania sa na svahu

redakcia 0

V záujme toho, aby sme všetci na svahu prežili a dobre si zalyžovali, je potrebné, aby sme dodržiavali pravidlá tzv. Bieleho kódexu.

Tieto pravidlá odporúča Medzinárodný Lyžiarsky Zväz FIS (Fédération Internationale de Ski). Sú to síce iba odporúčania, ale veľa súdov sa podľa nich (v prípade nehody a úrazu) riadi, ako to tvrdí aj objaviteľ karvingových lyží Dr. Walter Kuchle.

Ohľaduplnosť k iným osobám

Na lyžiarskej trati sa máme chovať tak, aby sme neohrozovali iné osoby a nespôsobili škodu sebe ani iným. Ohrozením môže byť aj naša nesprávna lyžiarska výstroj: nenabrúsené lyže, nevhodne nastavené viazanie, lyže, ktoré nie sú zabezpečené proti samovoľnému uvoľneniu. Jazda bez poistných remeňov alebo bŕzd je neprípustná! 

Ovládanie rýchlosti a spôsobu jazdy

Väčšina z nás má rada rýchlu jazdu, keď nám vietor hvízda okolo uší, ale našu rýchlosť by sme mali prispôsobiť nielen svojím schopnostiam (tie sú nepochybne úžasné) a možnostiam, ale aj terénu, snehovým podmienkam a počtu osôb na trati. Rýchlosť by sme mali zvoliť takú, aby sme aj pred nepredvídanou prekážkou vedeli zabrzdiť alebo sa jej vyhnúť. Ideálne by bolo ovládať lyže tak, aby sme vedeli  zabrzdiť v akejkoľvek rýchlosti na ktoromkoľvek mieste.

Voľba smeru jazdy

Ak prichádzame na lyžiach zozadu musíme svoj smer jazdy voliť tak, aby sme neohrozili lyžiara, ktorý je pred nami. Prednosť má totiž vždy lyžiar vpredu. Každý lyžiar, ktorý jazdí za iným lyžiarom musí dbať na dostatočný odstup, aby lyžiarovi vpredu ponechal voľný priestor pre smer a spôsob jazdy.

Predbiehanie

Predbiehať môžeme z ktorejkoľvek strany, vždy s dodržaním bezpečného odstupu, aby mal predbiehajúci lyžiar dostatočný priestor pre smer a spôsob svojej jazdy. Zodpovednosť za predbiehanie nesie ten, kto predbieha.

Vjazd na trať a rozjazd po zastavení

Ak vchádzame na lyžiarsku trať alebo chceme po zastavení opäť pokračovať v jazde, sme povinní sa presvedčiť, či sa zhora alebo zdola nepribližuje iná osoba tak, aby sme neohrozili seba ani iných. Zastavujme vždy pri okraji.

Zastavenie a státie

Na lyžiarskej trati by sme nemali bezdôvodne zastaviť a stáť na zúžených a neprehľadných častiach lyžiarskej trate. Ak spadneme, musíme sa čo najrýchlejšie „odpratať“. Je nebezpečné ostať ležať uprostred zjazdovky. Keď nemôžeme ďalej pokračovať v jazde, vystupovať alebo zostupovať treba okrajom trate či svahu. Treba to zdôrazniť najmä deťom.

Rešpektovanie signalizácie a značenia

Je nutné, aby sme dodržiavali označenia lyžiarskych zjazdoviek a pokyny na  informačných tabuliach umiestnených v lyžiarskych strediskách. Často totiž výstrahy a značky na zjazdovke ani nevnímame. Zväčša len preletíme okolo nich.

Poskytnutie prvej pomoci

V prípade úrazu alebo nehody máme povinnosť poskytnúť prvú pomoc a privolať oprávnenú osobu: prevádzkovateľa, lyžiarsku službu, zdravotníka lyžiarskeho strediska alebo Horskú záchrannú službu (HZS SR – telefónne čísla: 18 300, 112).

Identifikácia

Ak sme účastníci alebo svedkovia nehodysme povinní preukázať Horskej záchrannej službe, Lyžiarskej službe alebo orgánu verejnej správy svoju totožnosť.

Väčšina lyžiarskych stredísk už má dnes aj takých zamestnancov, ktorí vykonávajú dozor na zjazdovkách a majú právo kontrolovať lyžiarov a pri porušení pravidiel alebo inak nevhodnom správaní sa na zjazdovke, sú oprávnení odobrať lyžiarsky lístok bez nároku na náhradu.

Samozrejmá nesamozrejmosť

Nelyžovať pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok ani počas Vianoc, Silvestra, narodenín, či iných sviatkov slávených na lyžovačkách.

Ilustračné foto: súkromný archív, www.bluetomato.com

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (Žiadne hodnotenia)
Loading...

Pridaj komentár