Predpoklady pre úspešné zvládnutie čítania

Hana Laciková 2

Ešte len začali prázdniny a mnoho detí sa už teší na september. S najväčšou pravdepodobnosťou sú to budúci prváčikovia. Ich rodičia sú nie menej vzrušení. Čo prinesie so sebou nový školský rok? Má dieťa predpoklady „plávať“ školou bez výraznejších problémov?

Pre ľahké osvojenie si čítania potrebuje dieťa celý komplex schopností. Čítanie je veľmi zložitý proces, na ktorom sa zúčastňujú:

Prvým predpokladom pre úspešné zvládnutie čítania je primeraná komunikácia, teda reč. Reč dieťaťa v predškolskom veku by mala byť zrozumiteľná, bez chýb vo výslovnosti. Ďalšou podmienkou je gramaticky správna reč s primeranou dĺžkou viet (viacslovné vety so spojkami). Nemali by sa vyskytovať gramaticky nesprávne tvary slov (napr. dva okuliare, videl troch mravci, ona prišiel domov). Predškolák by mal taktiež zvládnuť prerozprávanie príbehu či prežitej udalostí a to jasne a v správnej následnosti udalostí.

Rodičia môžu podporovať primeraný vývin reči správnym rečovým vzorom, teda ak sami používajú správne gramatické tvary slov a zrozumiteľnú výslovnosť. Nápomocné sú rozprávania o spoločne prežitých udalostiach, rozprávania príbehov podľa obrázkovej osnovy napr. Pusíkove obrázkové čítanie. V prípade, že má dieťa ťažkosti v reči je potrebné čo najskôr vyhľadať logopéda.

Ďalšou dôležitou schopnosťou je fonologické uvedomovanie, teda schopnosť sluchovo vnímať jednotlivé hlásky a slabiky slov. Túto schopnosť si dieťa osvojuje v nasledujúcej postupnosti.

Fonologické uvedomovanie sa trénuje v predškolskom veku hravou formou, napr. hrou na robota, ktorý slabikuje slová, vytlieskavaním mien predmetov, ktoré vidíme pri ceste autom (au-tá, kve-ty, pa-ne-lá-ky), vymýšľanie slov začínajúce na rovnakú hlásku (L – lata, Laco, lyžica, lopta…), hovorenie v „tajnej reči“ (hláskovanie).

Pamäť je schopnosť, ktorú dieťa potrebuje na zapamätanie si písmen, slov, ich významu a v neposlednom rade na zapamätanie si prečítaného textu. Trénovať ju môžeme pri učení sa básničiek, pesničiek a riekaniek. Účinná je hra, v ktorej si má dieťa zapamätať 4-5 slov. Rodič povie niekoľko slov (napr. pes, mačka, sliepka, hus, myš) a dieťa ich zopakuje v presnom poradí. Obmenou je úloha zapamätať si 4-6 vyložených pexesových kariet, ktoré sa otočia a dieťa ich má v presnom poradí pomenovať obrázky.

Ak dieťa zvláda horeuvedené predpoklady, potom by nemalo mať v škole na hodinách čítania výraznejšie problémy. Ak máte pochybnosti o tom, či dieťa má predpoklady pre úspešné zvládnutie čítania alebo sa chcete poradiť v oblasti porúch učenia, radi Vám poradíme v Inštitúte detskej reči, www.detskarec.sk, 0904-284-641 alebo info@detskarec.sk

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (2 hlasov, priemerne: 3,50 z 5)
Loading...

Komentáre k článku

  1. Deti ktorým sa číta a dávajú sa im otázky z príbehu, ktoré počuli sú schopné učiť sa rýchlejšie a klásť otázky zamerané na príbeh, fantáziu, prepojenie viacerých faktov podporujú logické uvažovanie a tvorbu vlastného pohľadu zwinker doma čítame egmont knihy s disney príbehmi od minnie až po peppa Big Grins

  2. Deti ktorým sa číta a dávajú sa im otázky z príbehu, ktoré počuli sú schopné učiť sa rýchlejšie a klásť otázky zamerané na príbeh, fantáziu, prepojenie viacerých faktov podporujú logické uvažovanie a tvorbu vlastného pohľadu zwinker doma čítame egmont knihy s disney príbehmi od minnie až po peppa Big Grins

Pridaj komentár