Včeličky alebo známky?

Viera Martáková 0

Známkovanie verzus slovné hodnotenia učiteľa, čo očakávajú rodičia, a ako to vidí učiteľ. Ako mamina prváčky som veľmi chtivá dozvedieť sa viac. Preto som sa pýtala pani učiteľky – Miriam .

Je učiteľkou na základnej škole v malej obci.

Ako zvyčajne hodnotíte svojich žiakov Vy?

Okrem klasického hodnotenia používam aj slovné hodnotenie, ktoré popisuje individuálny pokrok každého dieťaťa. Slovné hodnotenie musí obsahovať vždy niečo pozitívne a ja to musím nájsť. Dieťa je slovami konkrétne povzbudené k ďalšiemu zlepšeniu. Zároveň to pôsobí ako spätná informácia pre rodičov. Sú to spojenia ako: 

  • písmenká v diktáte sa už s tebou spriatelili
  • dnes môžem tvoj výkon pochváliť,
  • to sa ti naozaj podarilo,
  • tie čísla sú ako maľované,
  • …a iné. Záleží na fantázii učiteľa.

A čo tie obligátne včeličky a usilovné mravčeky?

Samozrejme že pri svojej práci používam aj pečiatky. Pre mojich žiakov je to silná motivácia . Ak je žiak motivovaný, pôsobí to na neho veľmi pozitívne a všetko sa odzrkadlí v jeho práci a vedomostiach.

Nepoužívam konkrétne pečiatky ako náhradu za známku (ako to robia niektorí učitelia – majú včielku ako jednotku, žabku ako dvojku, slona ako päťku…). U mňa si prvý žiak, ktorý je s prácou hotový a jeho práca je bezchybná, poprípade s malou chybou a pekne napísaná, vyberie pečiatku zo škatuľky. Tou pečiatkou sú na danej hodine ohodnotení aj ostatní žiaci. A tak sa vlastne pretekajú, kto vyberie pečiatku.

Pri väčších kontrolných prácach (testoch), dostávajú najlepší, ale aj tí, ktorí sa od predchádzajúcej kontrolnej práce zlepšili samolepku do odkazníka a môžu si vybrať pre seba potlesk (tie sme si spoločne vymysleli: indiánsky, klasický, prstový,…).

V každej triede sa ale môže vyskytnúť žiačik, ktorý je iný. Nestíha za ostatnými deťmi, má viditeľné problémy.

Ak má učiteľ pochybnosti o žiakovi, pošle ho so súhlasom rodičov na špeciálne pedagogicko-psychologické vyšetrenie. Špeciálny pedagóg potom oznámi škole odborný záver, s konkrétnym rozpisom problému žiaka. Navrhnú tiež riešenie problému, možnú ďalšiu spoluprácu so špeciálno-psychologickou poradňou. Medzi iným odporúčaniami môže byť i odporučenie na špeciálne hodnotenie žiaka podľa daných metodických pokynov.

S akými konkrétnymi poruchami, alebo problémami ste sa u vašich žiakov stretli a ako ste k nim pristupovali?

Mala som žiačku s poruchou čítania. Tú som nehodnotila, ale ak som videla, že sa zlepšila, známku dostala. Bola to pre ňu veľká motivácia. Pri povinnom čítaní som jej vybrala inú vhodnú knihu. Pri testoch som jej vždy samostatne prečítala zadania. Na vysvedčení bola hodnotená. Spolužiaci boli vždy o všetkom informovaní. Nestretla som sa s výsmechom, skôr s pomocou.

Pri poruchách písania som nehodnotila diktáty známkou. Napísala som len počet chýb a pri oprave sme si chyby dôkladne vysvetlili. Žiak, ak sa mu podarilo diktát napísať na 1-2, známku dostal. V slohu alebo pri prepisovaní textu písal takýto žiak menej slov alebo viet.

U zajakavého žiaka bolo odporúčanie neskúšať slovne, ale žiak skúšaný chcel byť, dožadoval sa odpovedať ústne. Ak sa prihlásil, vždy som ho vyskúšala a poskytla som mu na odpoveď viac času. Mal na výber aj písomnú odpoveď, ale on odmietal.

U týchto žiakov s poruchami učenia som v učive vyberala čo je a čo nie je pre nich dôležité, aby sa zbytočne nezaťažovali a aby pri tom množstve na učenie nezanevreli. Jednoducho si niektoré cvičenia v pracovných zošitoch škrtli. To isté som im urobila aj v testoch. Mali upravenú stupnicu hodnotenia. Postupne ku koncu roka sa nárok na prácu zvyšoval, až žiak zvládol to, čo jeho spolužiaci.

O všetkom ale musí byť informovaný rodič. Bez jeho spolupráce by bola práca učiteľa zbytočná.

Čo znamená pojem „integrácia detí s poruchami učenia“ ? Je to to, o čom ste práve rozprávali?


Musím ale podotknúť, že títo žiaci u nás v škole neboli „integrovaní“, všetko toto bolo po dohode so špeciálnym pedagógom. „Integrovaný žiak“ musí mať svoj špeciálny študijný plán, ktorý si zhotoví učiteľ. Ten môže o pomoc pri zhotovovaní planú požiadať špeciálneho pedagóga.

Viac k téme integrácie v článku Dieťa so špeciálnymi potrebami

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (3 hlasov, priemerne: 4,30 z 5)
Loading...

Pridaj komentár