Známky na vysvedčení ako nápoveda, na ktorú strednú školu ísť

Anna Veselá 0

Špeciálny pedagóg a školský a poradenský psychológ Antonín Mezera považuje známky v škole za strašnú „metlu,“ na druhej strane však tvrdí, že sú predsa len v niečom užitočné. 

„Často sú veľmi dobrým obrazom vašich schopností a talentov, ktoré máte a občas ani neviete, že ich máte,“ píše vo svojej publikácii Pro jaké povolání se hodím? Jak si vybrat střední a vyšší odbornou školu a budoucí povolání.

Shutterstock

Na jednej strane sa pri výbere možného povolania pýtame na to, aké má dieťa záujmy, talenty, čo ho baví, na druhej strane najviac, udáva sa až 95 %, voľbu určitého štúdia či povolania ovplyvňujú predchádzajúce známky v škole.

Môžeme ich brať ako informáciu o usilovnosti, vytrvalosti, nadaní, či o schopnostiach žiaka. Niekto dostáva výrazne horšie známky iba z niektorých predmetov alebo dokonca len z takých zadaní ako sú napríklad diktáty alebo päťminútovky alebo ústne skúšania. Aj s tým sa dá potom pracovať, keď príde reč na plánovanie ďalšieho štúdia, radí Mezera.

Čo hovoria známky o našich schopnostiach a predpokladoch?

Antonín Mezera uvádza predmet po predmete s vysvetlením, čo znamená, keď mám výbornú známku

 • zo slovenského jazyka – jazykové nadanie, slovné logické myslenie, dobrú slovnú zásobu, cit pre jazyk a literatúru
 • z cudzieho jazyka – cit pre jazyk, nadanie pre cudzie jazyky, slovné logické myslenie, dobrú slovnú zásobu, jazykovú pamäť
 • z matematiky – ak ide o aritmetiku, potom mám dobrú úroveň konkrétneho a abstraktného myslenia, pamäť pre čísla a symboly, ak ide o algebru, mám schopnosť logického a abstraktného myslenia a vytvárania algoritmov, ak id eo geometriu, mám plošnú a priestorovú predstavivosť, schopnosť analytického a syntetického myslenia
 • z fyziky – schopnosť teoretického a technického myslenia
 • z chémie – schopnosť logického myslenia pri práci so slovnými symbolmi, schopnosť teoretického myslenia
 • z dejepisu – pamäť pre dátumy, deje a súvislosti, schopnosť časopriestorového myslenia
 • z geografie – pamäť, schopnosť konkrétneho myslenia a predstavivosť
 • z biológie – predstavivosť a pamäť, schopnosť konkrétneho myslenia, zmysel pre pozorovanie a porovnávanie
 • z výtvarnej výchovy – výtvarný cit, pohybová zručnosť, zmysel pre farby a tvary, výtvarné a estetické schopnosti
 • z hudobnej výchovy – zmysel pre rytmus a hudobné estetické schopnosti
 • z pracovnej/technickej výchovy – technické myslenie pratkického typu, manuálne schopnosti 
 • z telesnej výchovy – pohybové schopnosti, sila, vytrvalosť, rýchlosť, zmysel pre tímovú spoluprácu
 • z občianskej výchovy – spoločenskovedná orientácia a prehľad

Na akú strednú školu sa hlásiť podľa známok?

Podľa prospechového profilu na konci základnej školy sa dá priradiť typ strednej školy, ktorá mu najlepšie zodpovedá.

 • 1 z matematiky a fyziky, 1-2 z ostatných predmetov, stabilný prospechový profil v jednotlivých ročníkoch ZŠ – gymnázium so zameraním na prírodné vedy, programovanie alebo matematiku a fyziku
 • 1 zo slovenčiny a cudzieho jazyka, 1-2 z ostatných školských predmetov, stabilný prospechový profil v jednotlivých ročníkoch ZŠ – všeobecné alebo jazykové gymnázium
 • 1 zo slovenčiny, cudzieho jazyka, matematiky, 1-2 z ostatných predmetov, občas 3 z fyziky alebo chémie – obchodná akadémia, ostatné ekonomické a obchodné SOŠ
 • 1 z matematiky, fyziky a výtvarnej výchovy, 2 z ostatných predmetov, niekedy 3 z jazykových predmetov – stredná priemyselná škola stavebná
 • 1 z matematiky a fyziky, 2 z ostatných predmetov, občas 3 z cudzieho jazyka, dejepisu, geografie, chémie – stredná priemyselná škola, technické školy (strojárska, elektrotechnická)
 • 1 z matematiky, chémie, biológie, fyziky, 2 z ostatných predmetov, občas 3 z dejepisu alebo geografie – stredná priemyselná škola chemického a technologického zamerania
 • 1 zo slovenčiny, telesnej, výtvarnej a hudobnej výchovy, 2 z ostatných predmetov, niekedy 3 z matematiky, fyziky alebo chémie – stredná pedagogická škola
 • 1 z z biológie a chémie, 2 z ostatných predmetov, niekedy 3 z jazykových predmetov – stredná zdravotnícka škola
 • 1 zo slovenčiny a cudzieho jazyka, dejepisu, geografie, 2 z ostatných predmetov, niekedy 3 z fyziky alebo chémie – stredná knihovnícka škola
 • 1 zo slovenčiny, cudzieho jazyka alebo geografie, 2 z ostatných predmetov, niekedy 3 z fyziky alebo chémie – stredná odborná škola (poštová, cestovný ruch, verejné služby)
 • 1 z biológie alebo chémie, 2 z ostatných predmetov, niekedy 3 z jazykových predmetov – stredné školy záhradnícke, poľnohospodárske, lesnícke a ekologické

Antonín Mezera, Pro jaké povoláni se hodím? Jak si vybrat střední a vyšší odbornou školu a budoucí povolání. C PRESS.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (1 hlasov, priemerne: 1,00 z 5)
Loading...
Author image

Anna Veselá

Vyštudovala som pedagogiku, ale odkedy som mamou, zisťujem, že sa stále mám čo učiť. Najviac o živote sa učím od svojich detí. Len čo zaspia, už aj píšem :)

články autora...

Pridaj komentár