Ako deťom môže pomôcť špeciálny pedagóg

Mária Kopčíková 0

Problémy s učením deti mali vždy. Či už sa niekto neučil, lebo sa mu nechcelo, alebo preto, že proste mal istý problém, obmedzenie, ktoré mu nedovoľovalo dobre zvládať učivo.

Dieťa nemusí mať vždy diagnostikovanú nejakú poruchu učenia, no problémy sa i tak môžu objaviť. To, že dieťatko bude mať nejaký problém po začatí školskej dochádzky, vieme odhaliť už v predškolskom veku.

Zdroj: istock.com

Kedy a s akými problémami sa na špeciálnych pedagógov rodičia obracajú? Spýtali sme sa špeciálne pedagogičky Mgr. Liliany Šimečkovej, PhD.

S čím obvykle rodičia prídu, keď vyhľadajú tvoju pomoc?

Obvykle prídu, buď na základe odporúčania učiteľky MŠ, ktorá si všimne, že dieťa pri porovnaní s vrstovníkmi nedosahuje požadovaný výkon. Prípadne prídu sami, keď mladšieho súrodenca porovnajú so starším a zistia, že jeho starší súrodenec, to v danom veku zvládal lepšie, prípadne toho zvládal viac.

Prípadne sú to rodičia, ktorým sa dieťatko narodilo už ako „rizikové“ a snažia sa mu zabezpečiť, čo najlepší štart do školy. To, čo si rodič zvyčajne všimne a chce riešiť je grafomotorika, potreba viac rozcvičiť ručičku.

Prečo je podľa teba dôležité, aby rodičia boli citliví a všímali si, ako ich dieťa zvláda prípravu na školu v tom predškolskom ročníku?

To je dané samotným obdobím. Ide o obdobie, kedy je nervový systém dieťaťa zvlášť plastický a citlivý na vplyvy prostredia. Je to časový úsek, v priebehu ktorého dochádza k rapídnemu tvorivému rastu. Dieťa je vnímavé a prístupné na formovanie, nové spôsoby učenia. 

9 signálov, ktoré nám napovedia, že dieťa môže mať problém s učením >> >>

Začať pracovať v tomto období má aj preventívny charakter, umožní súčasne predísť ťažkostiam, ktoré by mohlo mať dieťa spojené so vstupom do školy.

Mohla by si prosím objasniť našim čitateľom, prečo je dôležité začať s dieťaťom pracovať oveľa skôr, než sa objavia prvé výraznejšie problémy niekedy v prvom ročníku? Veľa rodičov očakáva, že nejaké drobné problémy s vekom odoznejú a že po nástupe do školy sa dieťa veľa vecí naučí.

Je lepšie, keď sa problémy zachytia skôr. Dá sa na nich pracovať a môžu tak rýchlejšie a bez väčších problémov odoznieť. Nezanechá to stopy na jeho sebavedomí, motivácii, chuti pracovať. Zároveň rodič a dieťa vedia, že je to oblasť, ktoré je nedostatočne rozvinutá, učí sa trpezlivosti pri prekonávaní prekážok, zároveň sa hľadá vhodný spôsob, ktorý nevedie k znechuteniu, vyhýbaniu sa a odporu.

Zdroj: istock.com

Práca s dieťaťom v predškolskom období zároveň umožňuje predísť zbytočným stresom, psychickému vyčerpaniu a zbytočným nedorozumeniam a súčasne predchádzame neurotickým a psychosomatickým reakciám.

Ako prebiehajú tvoje stretnutia s takými menšími detičkami, predškolákmi, či deťmi na začiatku šk. dochádzky?

Pri vytváraní štruktúry stretnutia vychádzam z jedinečnosti a individuality každého dieťaťa. Vždy si uvedomujem, že precvičujeme oblasť, ktorá je pre dieťa „problematická“. Práve preto sa mi veľmi osvedčuje komplexný prístup, ktorý spočíva vo využívaní kompenzačných mechanizmov funkcií, ktoré sú primerane rozvinuté.

Dôležité je upriamovať pozornosť na to, čo zvládli, nezabúdať na pochvalu a povzbudivé slová. Nikdy nezabúdam na ich statočnosť, ktorá nespočíva len v tom, že niečo mimoriadne urobili, ale aj v tom, že niečo mimoriadne vydržali a pozitívne spracovali. 

Čo dnes deti robia v prvej triede? >> >>

Je potom potrebné, aby rodičia ešte niečo robili s dieťaťom doma? 

Vždy je dobré, ak rodič aj v domácom prostredí precvičuje problematické oblasti. Zväčša sú rodičom odporúčané námety na hry a činnosti, ktoré veľmi jednoduchou a hravou formou v prirodzenom prostredí precvičujú a súčasne precvičujú to, čo je tak veľmi dôležité a potrebné.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (1 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...
Author image

Mária Kopčíková

Povolaním som psychologička a psychológií sa aj venujem vo svojej praxi v CPR KVAPKA.  Ako lektorka kurzov sa s rodičmi stretávam pred pôrodom, v podpore dojčenia, či príprave detí na školu. Prinášam témy, ktoré mi v praxi pripadajú dôležité.

články autora...

Pridaj komentár