V SND je Kúsok šťastia

TS 0
obrázok: Dávid Ircha, 4 roky

V Slovenskom národnom divadle je výstava obrázkov detí z onkologických oddelení Kúsok šťastia. Najkrajší obrázok je od štvorročného Dávida z Banskej Bystrice.

V utorok 1. decembra 2009 otvorili vo foyeri novej budovy SND výstavu pod názvom Kúsok šťastia. Návštevníkom je k dispozícii 94 kresieb, ktoré maľovali deti  od  dvoch do osemnástich rokov. Dielka vznikali v rámci z onkologických oddelení nemocníc v Banskej Bystrici, Bratislave a Košiciach.

Kúsok šťastia je už siedmy rok súčasne aj názov výtvarnej súťaže určenej pre deti s onkologickými ochoreniami z celého Slovenska. Organizuje ju spoločnosť Bayer s cieľom podporiť a odhaliť svet detí, ktorých osudy skomplikovali nepriatelia – onkologické ochorenia. Krstným otcom výstavy sa stal po druhý raz riaditeľ Baletu SND Mário Radačovksý. 

Hoci víťazmi v súťaži Kúsok šťastia sú všetky deti, o troch najkrajších obrázkoch rozhodli za pomoci smajlíkov lekári, novinári, zástupcovia Slovenského národného divadla a predstavitelia spoločnosti Bayer priamo na vernisáži 1. 12. 2009 vo foyeri novej budovy SND. Najviac smajlíkov za svoj obrázok získal štvorročný Dávid Ircha z Banskej Bystrice. Na ďalších miestach sa umiestnili Janka Bíla, Simona Šáková a Žanetka Jačkaninová, všetky pacientky z detského onkologického oddelenia v Košiciach. Víťazi získajú od spoločnosti Bayer ceny podľa vlastného želania

Súčasťou výstavy je po druhý raz aj detských kútik určený pre najmladších návštevníkov SND, ktorí počas vianočných sviatkov navštívia baletné predstavenie Luskáčik. Spoločnosť Bayer zároveň oznámila, že detský nábytok s radosťou daruje Slovenskému národnému divadlo na celoročné detské aktivity a vybavenie detského kútika.

Dary pre detské onkologické centrá

Vernisáže vo foyeri SND sa zúčastnili aj zástupcovia jednotlivých onkologických oddelení, ktorí prevzali z rúk generálneho riaditeľa spoločnosti Bayer Slovensko Klausa Mittmanna symbolické šeky v hodnote 1000 Euro na nákup materiálu. „Do tohto projektu sa zapájame každoročne a znamená pre naše deti príjemné rozptýlenie a možnosť zabudnúť na ich každodenné trápenie. Pre mňa každý obrázok predstavuje konkrétne dieťa, a preto cítim čo chcelo samotným obrázkom povedať.“ hovorí  MUDr. Natália Gáloová  zástupkyňa primárky Oddelenia detskej onkológie a hematológie DFN Košice.

Z kliniky detskej onkológie LF UK a DNSP Bratislava prišla prevziať symbolický šek docentka MUDr. Emília Kaiserová, CSc.. Za získaný dar zakúpi bratislavské oddelenie pre svojich malých  pacientov počítač s detskými edukačnými hrami. Banskú Bystricu reprezentoval primár Oddelenia detskej onkológie FN Roosvelta MUDr. Pavol Bicián. Ich oddelenie využije darovanú sumu na nákup vybavenia detskej herne.

Vybavenie do detských kútikov

Súčasťou otvorenia výstavy Kúsok šťastia bolo aj slávnostné odovzdanie detského nábytku a vybavenia pre Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie DFNsP v Bratislave, ktoré prevzali MUDr. Zuzana Laluhová-Striežencová zástupkyňa riaditeľa pre Liečebno-preventívnu starostlivosť a MUDr. Katarína Čolláková primárka Fyziatricko-rehabilitačného centra.

Spoločnosť Bayer Slovensko darovalo ďalšie vybavenie do detského kútika  Nemocnici Košice – Šaca, ktoré bude inštalované v jej priestoroch od 3. decembra 2009. Vďaka spoločnosti Bayer tak vznikli súčasne tri detské kútiky, ktoré budú slúžiť nielen na hranie, ale aj ako vhodný priestor na zlepšovanie zdravotného a psychického stavu najmenších pacientov.

Arterapia– tvorivá aktivita je už dnes neoddeliteľnou súčasťou liečebného procesu. Práve vďaka nej sa detský pacient dostáva do stavu tvorivej pohody, čo mu napomáha lepšie akceptovať skutočnosť, ktorú musí počas liečby absolvovať.

Nádorové ochorenia u detí

Nádory u detí tvoria približne 1 – 2 % zo všetkých nádorových ochorení. U detí starších ako 1 rok sú však druhou najčastejšou príčinou smrti za úrazmi a otravami. Najčastejšie ide o leukémie (25 – 30 %), nádory centrálneho nervového systému (CNS) (18 – 25 %). V 4 – 8 % sa vyskytuje neuroblastóm, Wilmsov nádor a sarkómy mäkkých tkanív.

Potešiteľné je, že prognóza detských malignít sa v posledných rokoch významne zlepšila. V detských onkologických centrách sa vylieči viac ako 65 – 70 % chorých detí.

Viac informácií na www.bayerhealthcare.sk

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (Žiadne hodnotenia)
Loading...

Pridaj komentár