Ing. arch. Eva Vargová

Redakcia, Eva Vargová 0

1. Zamestnaní rodičia majú veľké problémy umiestniť svoje dieťa do predškolského zariadenia. Ako chcete zabezpečiť zvýšenie počtu zariadení pre deti? Konkrétne jaslí a škôlok?

Devínska N.Ves pravidelne zažíva kulminačné roky – raz sa zriaďujú škôlky, potom školy. Našťastie sa žiadna z budov nezapredala inému účelu ako výchovnému a preto sa okamžite podľa štatistiky vysporiadam s každým takýmto problémom.

2. Preplnené jasle a škôlky môžu čiastočne nahradiť, resp. odbremeniť aj materské centrá. Budete im v prípade volebného úspechu nejako pomáhať? Ak áno, ako konkrétne si takúto spoluprácu predstavujete?

Spojením podnikateľského združenia s potrebami materských centier. Už by sme potrebovali aspoň dve – nielen v staršej zástavbe, ale aj v nových lokalitách bytovej výstavby. Viem o takom a podporím projekt výstavby detského centra v lokalite Kolónia – Zamajerské.

3. Ako v prípade úspechu budete skvalitňovať úroveň škôl /materiálne aj výučbou?/ tak, aby bol v meste zdravý výber?

To je prvoradá úloha starostu – podporiť riaditeľov škôl v ich rozvojových víziách. Mimo pravidelných porád, návštevných dní, prepojením školských a rodičovských rád – je to o poskytovaní garancií na všetky ich projekty, pomoc pri zveľaďovaní budov, areálov, údržby a prosperity. Využijem svoje dobré medzinárodné komunálne kontakty na zvýšenie kvality výučby jazykov a recipročných výmenných pobytov.

4. Školstvo je dlhodobo finančne poddimenzované. Akú predstavu o objeme finančnej pomoci pre školy máte?

Myslím, že objem finančných príspevkov pre školstvo (mimo originálnych kompetencií) by mal byť daný percentom z rozpočtu obce. Podľa potreby a závažnosti potom môžu jednotlivé školy buď čerpať svoju adekvátnu čiastku, alebo sa navzájom dohodnúť a pri väčšom objeme ju čerpať naraz od obce – na niekoľko rokov vopred.

5. Čo plánujete urobiť pre sprístupnenie školských priestorov v popoludňajších hodinách pre verejnosť /školské ihriská, triedy/ napr. pre športové a charitatívne aktivity?

Všetky školské priestory, ktoré sú na to vhodné, môžu byť prístupné verejnosti. Pri ich prenájmoch je potrebné rozlišovať medzi subjektami tak, aby ekonomické sadzby boli pre každú komunitu znesiteľné a dbať na tých, ktorí si zaslúžia nájom osobitého zreteľa.

6. Ako plánuje udržať verejné detské ihriská v poriadku a čistote?

Prostredníctvom podniku pre čistotu a ochranu verejného priestranstva, dôslednou kontrolou činnosti správcu detských ihrísk, zvýšenou kontrolou v ich okolí – najmä vo večerných hodinách. A samozrejme znížením anonymity – aby sa vlastní užívatelia postarali, alebo upozornili na neporiadnikov a vandalov.

7. Ako ste spokojná/ý s ponukou programov voľnočasových aktivít pre rodiny s deťmi a čo plánuje v tom smere urobiť?

Nemyslím si, že obec má vytvárať 100% ponuku voľnočasových aktivít pre rodiny. Túto úlohu rodinám neuľahčím. Ale viac spoločných Dní detí – matiek – otcov – starých rodičov – podporím vždy. Čakám na silné a zorganizované občianske združenia, ktoré prídu s konkrétnym nápadom a budú potrebovať priestory, alebo materiálnu pomoc.

8. Máte nápad, ako motivovať deti a mladých ľudí ku športu?

Áno – organizovať olympiády, výlety,…ale to všetko tu už je. Takže skôr očakávam, že rodičia budú svoje ratolesti prihlasovať na športové krúžky a aktivity, brať ich do prírody, na bicykel, na ihrisko. Jednoducho, že im častejšie zakážu počítač.

9. Ďalšou podstatnou otázkou, ktorú často riešia mladé rodiny je bývanie. Aký je Váš názor na nájomné byty pod správou obce/mesta?

V našej mestskej časti sa takýto zámer chystá – ale nie ako obecný. Ide o podnikateľský nájom – s tým, že cena nájmu sa postupne odrátava od ceny bytu. Takže nájomník je automaticky budúcim vlastníkom bytu. Tento projekt rozhodne podporím. V prípade, že by sa obec chcela spolupodieľať na výstavbe a mať vlastné nájomné byty – dáme si spraviť ekonomickú ponuku od investora.

10. Čo plánujete zrealizovať v oblasti bezpečnosti dopravy vo svojej obci/meste?

Už som sa prezentovala, že by to malo byť súhrnné projektové a realizačné riešenie statickej a dynamickej dopravy, s radom konkrétnych opatrení v oblasti rezidenčného a abonentského parkovania, urobenia poriadku s nehybnými vozidlami, rozdiely v parkovaní rodinných a služobných vozidiel, atď.

11. Z akých zdrojov mienite financovať svoje plány?

1.Rozpočet MČ a BA

2.Dotácie z grantov

3.Z príspevkov združenia pre miestny rozvoj

4.Ekonomické a finančné plány spolupodieľania sa stavebníkov

5.Čiastočné úverovanie (do 50% zámeru) pri spolufinancovaní

12. Aké iné, konkrétne riešenia ponúkate v oblasti rodinnej politiky?

Myslím, že rodiny dnes zápasia s približne rovnakými problémami. Treba byť ústretový k ich potrebám, ale aj motivačný k ich riešeniu. Chcem rodiny motivovať k záujmu o okolie, prostredie, komunitu – v ktorej žijú (na to sa dá vydefinovať aspoň stovka konkrétnych akcií). Aby sa deti poznali so svetom okolo nás a aby svet poznal ich. To je základná devíza, ktorú vám obec môže pri výchove detí poskytnúť.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (2 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...

Pridaj komentár