Miroslav Šuňal

Redakcia, Miroslav Šuňal 0

1. Zamestnaní rodičia majú veľké problémy umiestniť svoje dieťa do predškolského zariadenia. Ako chcete zabezpečiť zvýšenie počtu zariadení pre deti? Konkrétne jaslí a škôlok?

Je smutné, že jasle a škôlky miesto toho aby sa budovali alebo aspoň zvelaďovali, tak sa rušia. Či je to dôsledok nízkej pôrodnosti, neviem. Je jednoduché zrušiť škôlku či jasle a odbremeniť obec finančne. Som však presvedčený, že práve obec by sa mala zaujímať, v akom stave sa to ktoré zariadenie nachádza a nie ho zrušiť, ale práve naopak, pomôcť mu. A tým pomáhať aj rodičom pri umiestnení svojho dieťaťa do zariadenia, a v konečnom dôsledku motivovať mladých k založeniu rodiny a dať im istotu, že svoju ratolesť budú mať kam v budúcnosti umiesniť.

2. Preplnené jasle a škôlky môžu čiastočne nahradiť, resp. odbremeniť aj materské centrá. Budete im v prípade volebného úspechu nejako pomáhať? Ak áno, ako konkrétne si takúto spoluprácu predstavujete?

Projekt materských centier musí mať plnú podporu obce. Medzi predstaviteľmi obce a MC musí byť efektívna komunikácia a kooperácia. Konkrétne opatrenia by sa riešili na základe konkrétnych požiadaviek. Ako príklad môžu slúžiť napríklad daňové úľavy a podobne.

3. Ako v prípade úspechu budete skvalitňovať úroveň škôl /materiálne aj výučbou?/ tak, aby bol v meste zdravý výber?

Školy sú dnes v podstate až na pár výnimiek v alarmujúcom stave. Prvoradou úlohou musí byť vzájomná väzba obce a škôl, riešiť konkrétne požiadavky tak, aby tieto požiadavky boli napĺňané k spokojnosti ako pedagógov vyučujúcich na danej škole, tak žiakov a ich rodičov, ktorí dnes tiež nemalými finančnými prostriedkami zabezpečujú chod škôl. Konkrétne skvalitnenie zo strany obce vidím vo finančnej pomoci na kvalitnejšiu starostlivosť o žiakov. Otázku výberu pedagógov je v kompetencii toho-ktorého riaditeľa školy. Tak isto sa budem zasadzovať o to, aby aj deti so zdravotnými problémami ako je napr. bezlaktózová diéta, neslaná diéta, celiatici, diabetici, mali právo na stravovanie v školských zariadeniach tak, ako je to umožňované zdravým deťom.

4. Školstvo je dlhodobo finančne poddimenzované. Akú predstavu o objeme finančnej pomoci pre školy máte?

Žiaľ, keďže nie som oboznámený s rozpočtovou stratégiou obce, presný objem určiť neviem. Avšak keďže základom našej spoločnosti je rodina a pre mňa osobne k rodine neodmysliteľne patria deti, ktoré sú našou budúcnosťou a všetkým musí záležať na tom, v akom prostredí vyrastajú aj mimo domova, je nutné venovať sa tejto otázke viac ako naliehavejšie.

5. Čo plánujete urobiť pre sprístupnenie školských priestorov v popoludňajších hodinách pre verejnosť /školské ihriská, triedy/ napr. pre športové a charitatívne aktivity?

Každá jednotlivá škola, ktorá má k dispozícii či už telocvičňu alebo vonkajšie ihriská, mala by za finančnú odplatu, ktorá ostane danej škole, tieto priestory efektívne využívať a dať k dispozícii verejnosti za takú sumu, ktorou môžu konkurovať športovým zariadeniam. Avšak! Nie do prenájmu druhej osobe, ale škola by mala z takéhoto prenájmu profitovať. Čo sa týka tried, platí presne to, čo som napísal o priestoroch na športové aktivity.

6. Ako plánuje udržať verejné detské ihriská v poriadku a čistote?

Presne spôsobom, ktorý bol úspešne zavedený v rokoch minulých. Každé ihrisko musí mať svojho správcu, ktorý bude dbať nielen na čistotu, ale aj na bezpečnosť, bude vykonávať bežné údržbarske práce a drobné opravy zariadenia na ihriskách.

7. Ako ste spokojná/ý s ponukou programov voľnočasových aktivít pre rodiny s deťmi a čo plánuje v tom smere urobiť?

Ponuka voľnočasových ativít je pestrá na jednotlivých školách, pedagógovia sa venujú plnými silami deťom. Môj osobný názor je, že jeden deň v týždni je pre dieťa málo, avšak treba zohľadniť aj vyťaženosť pedagógov, ktorí majú tiež svoje vlastné rodiny.

8. Máte nápad, ako motivovať deti a mladých ľudí ku športu?

Jednoznačne tu musí prísť k pomoci od obce a štátu, ktoré by mali prispievať na mimoškolské športové aktivity detí. Nie je únosné nechávať všetko na pleciach rodičov. A ako deti motivovať? Ponúknuť im to, čo chcú. Zistiť o aký šport by mali záujem. Toto je však už vecou rodiča.

9. Ďalšou podstatnou otázkou, ktorú často riešia mladé rodiny je bývanie. Aký je Váš názor na nájomné byty pod správou obce/mesta?

Jednoznačne pozitívny. Ak sa preukáže, že mladá rodina si nemôže po narodení dieťaťa z hľadiska splácania dovoliť zobrať úver, a tým sa v rokoch jedného príjmu zadĺžiť, treba im pomôcť aj formou nájomného bytu pokiaľ sa ich finančná situácia po skončení materskej dovolenky nevyvinie tak, že si neskôr daný úver na bývanie môžu dovoliť a tak prenechať obecný byt pre ďalších podobných žiadateľov. Treba však určiť, za akých podmienok by žiadateľ byt dostal, no administratívne konanie nesmie byť v prípade mladých rodín neúnosne zdĺhavé.

10. Čo plánujete zrealizovať v oblasti bezpečnosti dopravy vo svojej obci/meste?

Ako starosta obce by som jednoznačne dal premaľovať prechody pre chodcov v okolí škôl a škôlok na čeveno – biele pruhovanie, v okolí škôl a škôlok znížil rýchlosť prechádzajúcich motorových vozidiel, prípadne v ranných hodinách by na dopravnú situáciu pri každej škole dohliadal mestský policajt.

11. Z akých zdrojov mienite financovať svoje plány?

Z rozpočtu obce, a v konečnom dôsledku zapojiť do projektov firmy sídliace v obci, ktoré sa nielen môžu, ale primo musia podieľať nielen na ziskoch, ale aj na zlepšení kvality života v danej obci.

12. Aké iné, konkrétne riešenia ponúkate v oblasti rodinnej politiky?

Uviesť môžem požiadavku, aby rodič na rodičovskej dovolenke mal bezplatnú MHD pokiaľ ide so svojim dieťaťom. Verejné kultúrne predstavenia pre deti v rámci kultúrneho leta či Vianočných sviatkov. Rôzne športové aktivity počas celého roka. Spoznávanie vlastného mesta a jeho histórie. Tu v tejto otázke, ale aj inde by mohla byť nápomocná cirkev, ktorá má veľa zaujímavých projektov pre deti a ich voľnočasové aktivity. Treba s občanmi komunikovať.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (5 hlasov, priemerne: 4,60 z 5)
Loading...

Pridaj komentár