Peter Kmeť

Redakcia, Peter Kmeť 0

1. Zamestnaní rodičia majú veľké problémy umiestniť svoje dieťa do predškolského zariadenia. Ako chcete zabezpečiť zvýšenie počtu zariadení pre deti? Konkrétne jaslí a škôlok?

Skúsiť na to nájsť finančné prostriedky v rozpočte a osloviť konkrétnych sponzorov, resp. dať priestor aj vzniku takýchto súkromných zariadení.

2. Preplnené jasle a škôlky môžu čiastočne nahradiť, resp. odbremeniť aj materské centrá. Budete im v prípade volebného úspechu nejako pomáhať? Ak áno, ako konkrétne si takúto spoluprácu predstavujete?

Veľmi rád, ak sa bude dať pomôcť. Sám som otcom dvoch maloletých dcér, viem presne čo obnáša starostlivosť o deti.

3. Ako v prípade úspechu budete skvalitňovať úroveň škôl /materiálne aj výučbou?/ tak, aby bol v meste zdravý výber?

Myslím si, že treba zvýšiť úroveň škôl hlavne kvalitnou výučbou cudzích jazykov a práce s PC, lebo to je naša budúcnosť.

4. Školstvo je dlhodobo finančne poddimenzované. Akú predstavu o objeme finančnej pomoci pre školy máte?

Mal by na to myslieť rozpočet, ide o vzdelanie budúcej generácie, čiže o naše deti. Objem konkrétne neviem povedať, stav finančných prostriedkov na Miest.úrade je pre mňa teraz ako kandidáta neznámy.

5. Čo plánujete urobiť pre sprístupnenie školských priestorov v popoludňajších hodinách pre verejnosť /školské ihriská, triedy/ napr. pre športové a charitatívne aktivity?

Dohodnúť sa s nimi. Myslím si, že aj pre školy by bolo zaujímavé sprístupnt tieto plochy deťom, aby mali priestor pre voľnočasové aktivity.

6. Ako plánuje udržať verejné detské ihriská v poriadku a čistote?

Treba klásť väčší dôraz na prácu Mestskej polície, ale aj sami naším správaním sa môžme pridať ruku k dielu.

7. Ako ste spokojná/ý s ponukou programov voľnočasových aktivít pre rodiny s deťmi a čo plánuje v tom smere urobiť?

Mali by sa prostredníctvom odboru kultúry resp. blízkej telovýchovnej jednoty vyvíjať aktivity smerom k rodinám s deťmi. Dobre by bolo vytvoriť s nimi program, ktorý by slúžil všetkým záujemcom.

8. Máte nápad, ako motivovať deti a mladých ľudí ku športu?

Mládež a deti musia mať svoj vzor v nás dospelých, lebo to je najidálnejšia cesta k vedeniu mladeže k športu.

9. Ďalšou podstatnou otázkou, ktorú často riešia mladé rodiny je bývanie. Aký je Váš názor na nájomné byty pod správou obce/mesta?

To je veľmi vážna vec, ktorú treba riešiť na úrovni špecálnych výberových komisií, kde by mali byť aj neposlanci, aby sa tento inštitút nezneužíval.

10. Čo plánujete zrealizovať v oblasti bezpečnosti dopravy vo svojej obci/meste?

Asi by som niekoré komunikácie nižšej triedy zjednosmernil, vybudoval, kde to je potrebné aj brzdiace retardéry a znížil na niektorých úsekoch rýchlosť. Osobitne ma veľmi zaráža neohľaduplnosť niektorých vodičov pred prechodmi pre chodcov.

11. Z akých zdrojov mienite financovať svoje plány?

Financovať to môžem samozrejme len zo zdrojov (rozpočtu) miestneho úradu, ale určité aktivity iste uhradia podnikatelia, sponzori, keď sa dobre oslovia a dostanú na to priestor.

12. Aké iné, konkrétne riešenia ponúkate v oblasti rodinnej politiky?

Rodina ako taká je podľa môjho názoru najvyšší inštitút, lebo pokiaľ fuguje dobre, je spoločnosť zdravá. Treba rodinám venovať veľa opory.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (Žiadne hodnotenia)
Loading...

Pridaj komentár