Bc. Peter Vnuk

Redakcia, Peter Vnuk 0

1. Zamestnaní rodičia majú veľké problémy umiestniť svoje dieťa do predškolského zariadenia. Ako chcete zabezpečiť zvýšenie počtu zariadení pre deti? Konkrétne jaslí a škôlok?

Prebudovať existujúce mestské objekty, resp. budovať materské centrá. Samozrejme bez ohľadu na výsledky volieb máme v štádiu príprav jeden takýto projekt, ktorý bude čoskoro predstavený verejnosti.

2. Preplnené jasle a škôlky môžu čiastočne nahradiť, resp. odbremeniť aj materské centrá. Budete im v prípade volebného úspechu nejako pomáhať? Ak áno, ako konkrétne si takúto spoluprácu predstavujete?

Už som zodpovedal v predchadzajúcej otázke, náš tým nepracuje podľa úspechu či neúspechu vo voľbách. Kedže som otcom dvoch maloletých detí, dokonale poznám potreby mamičiek.

3. Ako v prípade úspechu budete skvalitňovať úroveň škôl /materiálne aj výučbou?/ tak, aby bol v meste zdravý výber?

Efektívnym vypracovaním projektovej dokumentácie pre dotácie z fondov EU, dohľadom verejnosti nad výbermi firiem, ktoré budú dané realizovať. Aktívna účasť mesta pri rešení problémov jednotlivých zariadení, korektný prístup k učiteľskému zboru.

4. Školstvo je dlhodobo finančne poddimenzované. Akú predstavu o objeme finančnej pomoci pre školy máte?

Do škôl musia deti chodiť s radosťou, preto musia vnútri podľa toho vyzerať. Jednoznačne projekty a pomoc z EU, v žiadnom prípade predražené PPP projekty a zadlžovanie mesta dlhoročnými splátkami + sponzoring občanov.

5. Čo plánujete urobiť pre sprístupnenie školských priestorov v popoludňajších hodinách pre verejnosť /školské ihriská, triedy/ napr. pre športové a charitatívne aktivity?

Aktívna spolupráca s cirkvou, výber kvalitného dozoru pri aktivitách a snaha z týchto aktivít získať financie určené pre rozvoj konkrétnej školy, na ktorej boli pre tento účel získané.

6. Ako plánuje udržať verejné detské ihriská v poriadku a čistote?

Na báze dobrovoľnosti spolupracovať s rodičmi,ktorým nie je ľahostajné,ako trávia ich ratolesti svoj voľný čas, rozdelia si „služby“ a budú dohliadať. /niečo ako domovník/ v prípade ich požiadavky na honorár zriadiť občanmi na uvedené v danej lokalite fond.

7. Ako ste spokojná/ý s ponukou programov voľnočasových aktivít pre rodiny s deťmi a čo plánuje v tom smere urobiť?

Voľnočasové aktivity sú momentálne pre cielové skupiny detí od 5 rokov pomerne zvládnuté, treba sústrediť záber pre pomoc mamičkám s deťmi od cca 2-5 rokov, na tieto sa chystáme zamerať aj my.

8. Máte nápad, ako motivovať deti a mladých ľudí ku športu?

Prispôsobiť tomu alternatívne učebné osnovy a aktívna spolupráca s cirkvou, v prípade problému s prospechom resp. so samotným dieťaťom včasná spolupráca s rodičmi a v prípade závažnejšieho problému aj s detským psychológom, prvoradá je však prevencia.

9. Ďalšou podstatnou otázkou, ktorú často riešia mladé rodiny je bývanie. Aký je Váš názor na nájomné byty pod správou obce/mesta?

Mladé rodiny treba jednoznačne podporiť a nájomné byty su jednou s najefektivnejších aj cenovo najdostupnejších foriem podpory, preto treba túto oblasť neustále rozvíjať.

10. Čo plánujete zrealizovať v oblasti bezpečnosti dopravy vo svojej obci/meste?

Spolupracovať s VUC na budovaní chodníkov a riadne, formou svetelnej značiť prechody pre chodcov, čo sa týka motoristov, budovať záchytné parkoviská.

11. Z akých zdrojov mienite financovať svoje plány?

Primátor musí byť dobrý manažér a keď má efektívne nápady a schopný tím, investor si nájde sám aj bez toho aby mal politickú príslušnosť. U nás v Žiline má kandidát na primátora istej politickej strany plnú podporu župana, otázka by mohla byť postavená aj opačne, či župan v prípade volebného neúspechu straníckeho kolegu nepodporí iného schopného primátora, kedže župana zvolili občania a nebol stranícky dosadený.

12. Aké iné, konkrétne riešenia ponúkate v oblasti rodinnej politiky?

Znižovanie cien odvozu komunálneho odpadu pre viacčlenné rodiny, budovanie materských centier, zonáciu zelene, regionálne zľavy občanom, podpora drobným živnostníkom na prenájme mestských plôch na doma vyprodukované produkty rastlinného resp. živočíšneho pôvodu a tiež na remeslá.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (1 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...

Pridaj komentár