Aj najmenšie bábätká budú mať občianske preukazy

Kristína Kováčiková 0

Ministerstvo vnútra prichádza s návrhom nového zákona o občianskych preukazoch, podľa ktorého by mal mať do konca roku 2021 každý občan SR elektronický občiansky preukaz s čipom.  

Deťom mladším ako 15 rokov bude občiansky preukaz slúžiť nielen ako cestovný doklad. Nahradí tiež preukaz poistenca, nakoľko tento doklad ako jediný umožní prístup k zdravotnej dokumentácii z elektronickej zdravotníckej knižky občana.

Shutterstock

V súčasnosti nemajú elektronický občiansky preukaz najmä dve skupiny občanov:

  • deti do 15 rokov (podľa aktuálnej legislatívy nemajú nárok  na občiansky preukaz),
  • osoby staršie ako 65 rokov, ktoré majú občiansky preukaz bez čipu.

To by sa malo podľa novej úpravy zmeniť.

Občiansky preukaz bez fotky

Ministerstvo vnútra navrhuje, aby sa pre občanov mladších ako 15 rokov vydával občiansky preukaz bez podoby tváre. Nebude obsahovať fotografiu držiteľa a jeho podpis, inak bude identický s občianskym preukazom s podobou tváre.

Bude však vydávaný z úradnej moci na základe údajov z Registra fyzických osôb (RFO). Tento doklad bude vydávaný automaticky:

pri narodení občana, pri udelení štátneho občianstva osobe do 15 rokov, pri prihlásení sa občana mladšieho ako 15 rokov na trvalý pobyt na našom území.

Vyhotovený doklad bude  automatizovane doručený na adresu pobytu zákonného zástupcu, bez potreby dostaviť sa na príslušný útvar.

V súčasnosti to funguje pri vybavovaní dokladov takto:

OP pre dieťa bude platiť 15 rokov

Občiansky preukaz bez podoby tváre maloletého bude mať platnosť 15 rokov, aby nebolo nutné vymieňať si ho, kým sa nedosiahne vek 15 rokov, pri ktorom už platí povinnosť mať štandardný občiansky preukaz.

Na jeho platnosť nebude mať vplyv ani prípadné vydanie štandardného občianskeho preukazu pre dieťa do 15 rokov na účely cestovania, ktorý bude mať kratšiu platnosť (v takom prípade bude môcť byť občan držiteľom oboch dokladov).

Občiansky preukaz pre „starých rodičov“

Rovnaký  postup sa navrhuje aj pre občanov, ktorým boli vydané občianske preukazy s neobmedzenou dobou platnosti a pre občanov starších ako 65 rokov, ktorí nie sú držiteľmi občianskeho preukazu s elektronickým čipom.

Vyhotovený doklad sa bude taktiež automatizovane doručovať na adresu pobytu, aby seniori neboli zaťažovaní povinnosťou vymeniť si svoj v súčasnosti platný občiansky preukaz.

Rodič môže požiadať o občiansky preukaz s podobou tváre – ako cestovný doklad

Podľa navrhovaného zákona bude možné požiadať o vydanie občianskeho preukazu s podobou tváre aj pre občana mladšieho ako 15 rokov, ale v takom prípade bude mať obmedzenú platnosť.

Nevydá sa na 15 rokov, ale analogicky podľa platnosti cestovných dokladov (vek do 6 rokov s platnosťou na 2 roky, vek 6-15 rokov s platnosťou 5 rokov), pretože deťom do 15 rokov sa výrazne mení podoba tváre.

Tento doklad bude možné použiť pri cestovaní v rámci Európskej únie a tiež do ďalších štátov, ktoré ho ako cestovný doklad uznávajú rovnocenne, tak ako je to u občanov starších ako 15 rokov a tiež aj na prihlasovanie do elektronických služieb.

Správny poplatok za vydanie občianskeho preukazu pre túto skupinu občanov bude jednotný 4,50 € – bude teda lacnejšou alternatívou cestovného dokladu. Za cestovný pas dieťaťa do 6 rokov sa dnes platí 8 €, za cestovný pas dieťaťa od 6 do 16 rokov sa platí 13 €.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (Žiadne hodnotenia)
Loading...

Pridaj komentár