Materské: zmeny od júla 2023 a januára 2024 (materské pre študentky)

Kristína Turnerová Kováčiková 0

Do júna 2023 platilo, že „poistenkyňa, ktorá je tehotná alebo ktorá sa stará o narodené dieťa, má nárok na materské, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.“

Od júla 2023 platí, že „poistenkyňa, ktorá je tehotná alebo ktorá sa stará o narodené dieťa, má nárok na materské, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní. Do doby poistenia podľa prvej vety sa započítavajú všetky skončené nemocenské poistenia a všetky trvajúce nemocenské poistenia.

Čo sa mení touto pridanou formuláciou v zákone o sociálnom poistení?

Shutterstock

Ako informuje aj Sociálna poisťovňa na svojej stránke, novela zákona o sociálnom poistení umožňuje  matkám od 1. júla 2023 započítať do potrebnej doby nemocenského poistenia pri dávke materské aj neukončenú dobu nemocenského poistenia.

„Okrem aktuálneho nemocenského poistenia, z ktorého sa bude posudzovať nárok na materské, Sociálna poisťovňa započíta do potrebnej doby poistenia (najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch pred pôrodom) všetky ukončené a aj aktuálne doby iného nemocenského poistenia (povinného poistenia aj dobrovoľného poistenia).“

Čo to znamená?

Aby si tehotná žena mohla žiadať o materské,

1. musí byť poistenkyňa (napríklad zamestnankyňa, vtedy jej vzniká povinné nemocenské poistenie zo zákona, alebo dobrovoľne nemocensky poistená osoba a pod.), alebo „bývalá“ poistenkyňa – byť v ochrannej lehote, keď nemocenské poistenie zaniklo,

2. musí získať 270 dní nemocenského poistenia v sledovanom období, ktorým sú posledné dva roky pred pôrodom.

270 dní nemocenského poistenia 2 roky pred pôrodom

Ak žena porodí 1.10.2023, potom posledné dva roky pred pôrodom je obdobie od 1.10.2021 do 1.10.2023.

Ak by bola zamestnaná celý rok 2021, s tým, že pracovný pomer skončí k 31.12.2021, zohľadnia sa jej do výpočtu dni nemocenského poistenia od 1.10.2021 do 31.12.2021 (spolu 92 dní poistenia).

Ak by bola celý rok 2022 nezamestnaná a neplatí si ani dobrovoľné poistenie, za rok 2022 nemá žiadne dni nemocenského poistenia.

Ak by sa zamestnala v priebehu roka 2023 s tým, že pracovný pomer začal 1.5.2023, ku dňu pôrodu 1.10.2023, má 153 dní poistenia. S ukončeným poistením z roku 2021 (92 dní poistenia) má dokopy 245 dní poistenia, ale potrebuje ešte 25 dní poistenia, aby získala potrebných 270 dní poistenia.

Materské môže v tomto prípade zachrániť napríklad existujúca dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

Ak by takáto dohoda trvala napríklad od 1.8.2023, ku dňu pôrodu by sa aj táto doba nemocenského poistenia započítala do potrebnej doby poistenia (pretože do doby poistenia sa započítavajú všetky skončené nemocenské poistenia a všetky trvajúce nemocenské poistenia) a materské z pracovného pomeru by tak žena získala.

A čo sa mení od 1.1.2024?

Podľa zákona o sociálnom poistení,

„poistenkyňa, ktorá je tehotná alebo ktorá sa stará o narodené dieťa, má nárok na materské, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní; do tohto obdobia sa započítava doba štúdia na strednej škole alebo na vysokej škole, ktorá sa považuje za sústavnú prípravu na povolanie podľa § 10 zákona o sociálnom poistení, ak poistenkyňa týmto štúdiom získala príslušný stupeň vzdelania. Do doby poistenia podľa prvej vety sa započítavajú všetky skončené nemocenské poistenia a všetky trvajúce nemocenské poistenia.“

To znamená, že od 1.1.2024 budú môcť získať materské aj niektoré absolventky stredných a vysokých škôl. Avšak musia splniť aj ďalšie podmienky nároku na materské.

Táto novela teda neznamená, že každá študentka má automaticky nárok na materské.

Ktorých tehotných sa bude novela týkať, si môžete prečítať v článku špeciálne venovanom tehotným študentkám: Materské od januára 2024 (materské pre študentky).

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (1 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...
Author image

Kristína Turnerová Kováčiková

Redaktorka, publikuje odborné články najmä o materských a rodičovských príspevkoch, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča" a tiež píše "Správy pre rodiča" - o veciach, ktoré sa práve dejú. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.

články autora...

Pridaj komentár