Maximálna materská 2025

Kristína Turnerová Kováčiková 0

Každá budúca mama by si želala čo najvyššiu možnú materskú. Počítať s maximálnou materskou dávkou však môžu len tí poistenci a poistenkyne, ktorí majú nadpriemerný príjem. Alebo tí, ktorí si platia poistné na dobrovoľné poistenie z vysokého vymeriavacieho základu.

Aké budú sumy maximálnej materskej dávky budúci rok? A koho sa bude týkať maximálne materské?

Canva

Maximá 2025

Nakoľko priemerná mesačná mzda na Slovensku za rok 2023 bola 1430 eur, všeobecný vymeriavací základ za rok 2023 je 17160. Ide o súčin hodnoty priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2023 a čísla 12, čiže 1 430 x 12 = 17160.

Všeobecný vymeriavací základ Sociálna poisťovňa využíva pri výpočte minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu pre platenie poistného na sociálne poistenie. A rovnako tak aj pri výpočte dávok.

Denný vymeriavací základ, pravdepodobný denný vymeriavací základ a úhrn denných vymeriavacích základov alebo pravdepodobných denných vymeriavacích základov nesmú byť vyššie ako 94,0274 (2x1430x12/365). Ide o tzv. maximum.

Maximálna materská 2025

Materské sa vypočíta – zjednodušene – ako 75 % z denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu.

Pre rok 2025 je určený maximálny denný vymeriavací základ v sume 94,0274 eur. Maximálne materské v roku 2025 môže byť najviac v sume:

  • 2115,6165 v mesiaci, ktorý má 30 dní (75 % z 94,0274 x 30)
  • 2186,1370 v mesiaci, ktorý má 31 dní (75 % z 94,0274 x 31)

Ide o najvyššiu možnú sumu materského, akú môže poistenec/poistenkyňa získať.

Pri akom príjme dosiahnem maximálnu materskú?

V roku 2024 získa maximálne materské tá poistenkyňa, ktorej vymeriavací základ, z ktorého platila poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období (v roku 2023), bol mesačne vo výške aspoň 2608 eur. Ide o dvojnásobok priemernej mesačnej mzdy platnej v roku 2022, t.j. 2 x 1304 eur)

V roku 2025 získa maximálne materské tá poistenkyňa, ktorej vymeriavací základ, z ktorého platila poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období (v roku 2024), bol mesačne vo výške aspoň 2860 eur. Ide o dvojnásobok priemernej mesačnej mzdy platnej v roku 2023, t.j. 2 x 1430 eur).

Neznamená to však, že žena musí mať každý mesiac hrubú mzdu aspoň vo výške 2860 eur, aby získala maximálne materské. Do vymeriavacieho základu za určité rozhodujúce obdobie (spravidla rok), sa započítavajú všetky príjmy, vrátane odmien, resp. mimoriadnych odmien.

Ak má však žena vyšší mesačný príjem ako je suma 2860 eur, alebo má viacero príjmov nad 2860 eur mesačne, vyššiu materskú tým už nezíska. Bude poberať „len“ maximálne určené materské. Pri výpočte dávky sa zohľadní iba maximálny možný vymeriavací základ.

Maximálna materská pri viacerých príjmoch

Ak by žene (mužovi) vznikol nárok na materské z viacerých nemocenských poistení, materské bude vždy 75 % z úhrnu vymeriavacích základov zistených z jednotlivých nemocenských poistení.

Ustanovenie o maximálnom možnom vymeriavacom základe (a maximálnej možnej materskej) sa nedá obísť. Nie je možné žiadať si napríklad maximálne materské zo zamestnania + materské z vedľajšieho príjmu (napríklad dohody alebo ako SZČO).

Prečítajte si aj:

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (Žiadne hodnotenia)
Loading...
Author image

Kristína Turnerová Kováčiková

Redaktorka, publikuje odborné články najmä o materských a rodičovských príspevkoch, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča" a tiež píše "Správy pre rodiča" - o veciach, ktoré sa práve dejú. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.

články autora...

Pridaj komentár