Moje dieťa nemá meniny v kalendári. Ako to zmením?

Kristína Turnerová Kováčiková 1

Do redakcie nám prišiel tento e-mail: „Dobrý deň! Kde môžem zistiť, kedy má meniny Amia? Veľmi sa nám toto meno páčilo, dali sme ho našej dcére. Mysleli sme si, že je to slovensky Mária. 12.9. pribudlo do kalendári k Márii meno Mia. Nedalo by sa pridať i Amia?“

Nie je to ojedinelý prípad. Rodičia často vyberú deťom mená, ktoré nenájdeme v oficiálnom, ani tzv. rozšírenom kalendári, a tak ostáva dieťa bez oslavy menín, ktoré sú v našich končinách ešte stále zaužívané, hoci nemajú až takú váhu ako narodeniny.

Môžu však rodičia pridať nejaké meno do kalendára? Ako sa to dá zariadiť?

Canva

Kto rozhoduje o tom, kto má meniny v kalendári?

Zvykli sme si, že väčšinou vieme, kedy má na Slovensku meniny Anna, Katarína alebo Michal. No aké ďalšie mená sa objavia v kalendári na konkrétny deň, či napríklad pri Malvíne bude aj Tasilo, alebo Piroška spolu s Bohdanou, často závisí od vydavateľa kalendára.

Keďže kalendáre neboli jednotné, v roku 2016 vznikla pri Ministerstve kultúry SR kalendárová komisia, ktorej úlohou malo byť zaraďovanie krstných mien do slovenských kalendárov a schvaľovanie oficiálnej podoby mien.

Členovia kalendárovej komisie zostavili v r. 2017 tzv. oficiálne kalendárium a rozposlali ho všetkým významným vydavateľom na Slovensku. Avšak stále nie je záväzné. Má len odporúčací charakter.

Canva

Čo rozhoduje o tom, či sa zaradí nové meno do kalendára? 

 „Základom oficiálneho kalendária je publikácia od jazykovedcov Milana Majtána a Mateja Považaja Vyberte si meno pre svoje dieťa (vydavateľstvo Art Area, Bratislava, 1998), v ktorej sa nachádza zoznam úradných podôb mien,“ hovorí Lucia Konturová, tajomníčka kalendárovej komisie.

Zároveň pripomína, že zápis krstného mena do matriky je niečo iné ako zápis mena do kalendára. To, že sa nejaké meno nenachádza v kalendári, nebráni tomu, aby nám ho matrika zapísala do rodného listu.

Do matriky si môžete zapísať aj cudzojazyčné meno, ak je všeobecne známe, že takéto meno je v súlade s tradíciou iného štátu, kde je takéto meno obvyklé. Nemusia sa teda striktne zapisovať len slovenské úradné podoby mien, ktoré sa kodifikovali. A to, že nejaké krstné meno nie je zaradené do oficiálneho kalendára, nebráni ani zápisu do matriky, ani jeho používaniu v oficiálnom a neoficiálnom styku.

Pre kalendár to ale neplatí: „Do oficiálneho kalendária možno zapísať len pravopisne správne podoby mien. Zoznam slovenských úradných rodných (krstných) mien schválilo Ministerstvo vnútra SR v roku 1979 a v tomto zozname sa uvádzajú ako oficiálne úradné podoby mená.“

Konturová dopĺňa: „Úradných slovenských podôb mien je vyše 1 400. Počet dní v kalendári je však obmedzený počtom dní v roku, a preto kalendár nemôže obsahovať všetky staršie podoby mien. Výber mien do kalendára prebieha tiež podľa určitých zásad a jednou z nich je, že sa v ňom uvádzajú len slovenské úradné spisovné podoby rodných (krstných) mien.

Aké zásady platia pre zaradenie rodného mena do kalendára?

Mená sa do kalendára dopĺňajú, preraďujú alebo vo výnimočných prípadoch vyraďujú, na základe podnetov od obyvateľov a aktuálnej frekvencie mien v registri obyvateľov SR Ministerstva vnútra SR. Dopĺňajú sa však len mená, ktoré vychádzajú z európskej a kresťanskej civilizácie. Vyraďovať sa nesmú kresťanské mená.

Tradičné mená si vždy zachovajú prvé miesto v poradí, hoci v danom období už nie sú tak frekventované a nové mená sa priradia až za ne. Nové mená sa v kalendári môžu priraďovať k už existujúcim menám na základe variantnosti, rovnakého pôvodu, podobného významu alebo formálnej podobnosti. Dátum menín nového mena možno stanoviť aj podľa iných európskych kalendárov.

K jednému dátumu možno priradiť jedno až dve nové mená; pri jednom dátume môžu byť maximálne štyri mená.

Môžem zmeniť meniny v kalendári?

Kalendárová komisia sa stretáva aspoň raz ročne a zaoberá sa podnetmi a otázkami občanov týkajúcimi sa zaradenia, presunu či pravopisnej podoby krstných mien v kalendári.

„Ročne je Ministerstvu kultúry SR doručených cca 30-40 žiadostí o zaradenie nového mena do kalendára, preradenie mena v kalendári na iný dátum, vyradenie mena z kalendára alebo žiadostí o informáciu o dátume menín konkrétneho mena,“ hovorí Lucia Konturová, tajomníčka kalendárovej komisie, ktorá má žiadosti občanov na starosti.

Ak by ste chceli nejaké konkrétne meno zaradiť, preradiť, či vyradiť, budete si však musieť počkať až na ďalší rok. Budúce zasadnutie plánuje kalendárová komisia v júni 2024. Uznesenie, ktoré prijme kalendárová komisia, ešte musí odobriť minister alebo ministerka kultúry.

Canva

Čo zmenila kalendárová komisia v priebehu rokov?

Po podnete od občanov zaradila alebo preradila tieto mená v kalendári:

2018 – do oficiálneho kalendára zaradila mužské meno Noel v mesiaci december a preradila mužské meno Artur z novembra na január

2019 – do oficiálneho kalendára zaradila mužské meno Jonáš v mesiaci november (12. 11.), ženské mená Alexia (9. 1.) a Zara (19. 1.) v mesiaci január, ženské mena Noema (21. 8.) v mesiaci august a ženské meno Elisa (7. 10.) v mesiaci október. Meno Dušana preradila z 26. mája na pôvodný dátum 19. júl.

2020 – do oficiálneho kalendára zaradila mužské meno Atila (7. 1.) a ženské meno Auróra (22. 1.) v mesiaci január, mužské meno Ronald (9. 2.) v mesiaci február, ženské meno Rita (22. 5.) v mesiaci máj, ženské meno Eliána (20. 7.) v mesiaci júl, ženské meno Radka (14. 9.) v mesiaci september, mužské meno Andreas (30. 11.) v mesiaci november a mužské meno Nátan (29. 12.) v mesiaci december.

2021 – do oficiálneho kalendára zaradila ženské mena Nikoleta v mesiaci august (29. 8.)

Ďalšie novinky sa dozvieme v priebehu mesiaca september.

Na koho sa obrátiť, keď chcete aj vy zmeniť kalendár?

Občania môžu adresovať svoje žiadosti priamo tajomníčke kalendárovej komisie mejlom (lucia.konturova(at)culture.gov.sk) alebo písomne na adresu Ministerstvo kultúry SR, referát štátneho jazyka, odbor nehmotného kultúrneho dedičstva a kultúrnej inklúzie, sekcia kultúrneho dedičstva, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava, resp. elektronicky mejlom na adresu skd(at)culture.gov.sk

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (1 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...
Author image

Kristína Turnerová Kováčiková

Redaktorka, publikuje odborné články najmä o materských a rodičovských príspevkoch, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča" a tiež píše "Správy pre rodiča" - o veciach, ktoré sa práve dejú. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.

články autora...

Komentáre k článku

Pridaj komentár