Návrat do školy a začiatok školského roka 2021/2022

redakcia 1

Ako bude vyzerať návrat do školských lavíc a na čo sa pripraviť v novom školskom roku 2021/2022?

Ministerstvo školstva SR informovalo, že školy sa nebudú zatvárať plošne a nebude sa ani povinne testovať. Rúška, až na niektoré výnimky, však v školách ostávajú.

Tlačivo o bezinfekčnosti, ktoré rodičia predkladali v uplynulom školskom roku, nahradí nové tlačivo o bezpríznakovosti.

Nástup do školy 2021/2022

Pravidla fungovania skol
Shutterstock

Prezenčná alebo dištančná výučba

Riaditelia, ani zriaďovatelia po novom nebudú môcť rozhodnúť o zatvorení celej školy, ale len o prerušení vyučovania v jednotlivých triedach.

MŠ predstavilo pravidlá fungovania škôl od septembra 2021, tzv. Školský semafor – manuál pre všetky druhy škôl a školských zariadení, ktorý garantuje, že školy by mali fungovať prezenčne aj v prípade, že sa zhorší epidemická situácia.

Toto má platiť pre všetky ročníky všetkých druhov škôl (vrátane ZUŠ, či jazykových škôl) a vo všetkých farbách okresov.

 

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Pred nástupom do školy v novom školskom roku 2021/2022 predloží rodič škole tlačivo „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.“ V zelených okresoch tlačivo nie je povinné, len odporúčané.

Tlačivo o bezpríznakovosti bude rodič opakovane odovzdávať v priebehu školského roka po každom prerušení vyučovania, ktoré trvá 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, vrátane víkendov a sviatkov.

Ak rodič tlačivo nepredloží, žiak sa považuje za príznakového. Nebude mu umožnený vstup do školy (ak prichádza v sprievode rodiča, odchádza s ním domov) alebo bude umiestnený v izolačnej miestnosti, až kým si po neho rodič nepríde.

Ak by dieťa zabudlo predložiť tlačivo, rodič má možnosť poslať ho ešte cez edupage alebo e-mailom.

 

Prerušenie vyučovania: keď je žiak pozitívny

Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na COVID-19, žiaci nastúpia do 14-dňovej karantény.

Výnimku z karantény majú žiaci,

 • ktorí prekonali covid-19 za posledných 180 dní (na základe PCR testu, AG testu, testu na protilátky),
 • ktorí sú plne zaočkovaní a 
 • ktorí sú zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania covid-19.

Keď sa covid-19 vyskytne v rodine žiaka, zostane v karanténe len tento žiak, trieda pokračuje v prezenčnom vyučovaní, výučba sa neprerušuje.

V prípade, že rodič žiaka je v karanténe s podozrením na ochorenie covid-19, žiak môže chodiť do školy do momentu, kým sa u rodiča nepotvrdí pozitívny výsledok na ochorenie covid-19.

Vyučovanie sa v zásade prerušuje vtedy, keď žiaci boli v úzkom kontakte s pozitívnym spolužiakom alebo zamestnancom v priebehu 2 dní predchádzajúcich dňu testovania pozitívnej osoby.

 

Pandemická OČR v školskom roku 2021/2022

Rodič má nárok na OČR v prípade, ak riaditeľ školy alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodne o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia detského lekára.

Avšak ak rodič dieťa nechá doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká.

 

Koľko dní môžem dieťa nechať doma?

Rodič môže dieťa nechať doma na základe vlastného rozhodnutia najviac na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní.

Po dlhšej ako 5-dňovej absencii z dôvodu choroby musí rodič predložiť Potvrdenie o chorobe od pediatra, inak sa absencia bude považovať za neospravedlnenú a žiakovi hrozí zhoršená známka zo správania, resp. komisionálne skúšky.

Mohlo by vás zaujímať:

Do školy len bezpríznakové deti. Kedy musia zostať doma »»»

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (Žiadne hodnotenia)
Loading...

Komentáre k článku

 1. 1000 maturantov dostane príspevok na ďalšie studium? Preco.

  Predpokladáme ze biflosi. A ostatných 400 menej solventných tiez.

  Ale predtým co Študovali roky nedostali.nespravodlive

  Tak a títo nech si poradia na čo majú v rodine tiež tak ako predtym iní studenti pred rokmi.

  Rozdvajte zo svojho.

Pridaj komentár