Otcovia budú po narodení bábätka doma aspoň 10 dní

Kristína Kováčiková 0

Poslanci európskeho parlamentu začiatkom apríla 2019 schválili smernicu, ktorá zavádza opatrenia na zosúladenie pracovného a rodinného života – okrem iného minimálnu dĺžku otcovskej a neprenosnej rodičovskej dovolenky v celej EÚ.

Nová právna úprava by mala umožniť otcom intenzívnejšie sa zapojiť do rodinného života a matkám skorší návrat do práce. Smernica by tiež mala prispieť k zrovnoprávneniu žien na pracovisku.

Otcovská, rodičovská a opatrovateľská dovolenka

Smernica definuje minimálne požiadavky záväzné pre všetky krajiny EÚ, a to:

  • Právo na minimálne desať pracovných dní otcovskej dovolenky v období po narodení dieťaťa, ktorá by mala byť platená minimálne na úrovni nemocenskej dávky, pre otcov alebo – pokiaľ to vnútroštátna legislatíva danej krajiny umožňuje – rovnocenných druhých rodičov.
  • Právo na dva mesiace neprenosnej platenej rodičovskej dovolenky, ktoré by malo rodinám vytvoriť vhodné podmienky na vyváženejšie rozdelenie starostlivosti o dieťa.
  • Právo na päť dní opatrovateľskej dovolenky ročne pre zamestnancov poskytujúcich osobnú opateru rodinnému príslušníkovi alebo osobe žijúcej v spoločnej domácnosti, ktorá ju potrebuje z vážneho zdravotného alebo s vekom súvisiaceho dôvodu.

Do 3 rokov to musí byť realita

Ide o minimálne práva, členské štáty ich môžu rozšíriť. V každom prípade, majú tri roky na to, aby požiadavky smernice zakotvili do svojich vnútroštátnych predpisov.

Ak majú členské štáty štedrejší systém rodičovskej dovolenky, ako presadzuje smernica, nemusia znižovať svoje štandardy, ale môžu ich zachovať v nezmenenej podobe.

Smernica, ktorá tu dlho chýbala

Je nesmierne náročné zosúladiť pracovné a rodinné povinnosti, všimli si v Európskom parlamente. A je dobré, že sa o tom hovorí nahlas.

„Ženy trpia nedostatkom rovnosti, ktorá vedie k rozdielom v platoch a dôchodkoch. Teraz budú mať podporu pre vstup na trh práce a dosiahnutie svojho plného potenciálu a otcovia budú zohrávať väčšiu úlohu pri výchove svojich detí.

Táto smernica prináša výhody aj členom rodiny, ktorí sa starajú o staršiu generáciu. Je dobrá pre mužov, ženy, rodiny a ekonomiku,‟ uviedol spravodajca David Casa (EPP, MT).

Shutterstock

Ženy pracujú viac ako muži – a nie sú za to platené

Ženy, ak majú deti, spravidla pracujú menej hodín v platenom zamestnaní a viac času trávia plnením neplatených opatrovateľských povinností. Platí to aj vtedy, ak je v rodine chorý alebo odkázaný rodinný príslušník.

To všetko negatívne ovplyvňuje zamestnanosť žien, ktoré sú často nútené vzdať sa svojho pracovného uplatnenia.

Prečítajte si aj: Materské si žiadajú otcovia účelovo, chcú peniaze do rodiny

Nedostatok platenej otcovskej dovolenky v mnohých členských štátoch prispieva k tomu, že otcovia ju čerpajú v nízkej miere, a to zase posilňuje rodové stereotypy (otec chodí do práce, matka nepracuje, lebo je „iba doma.“)

Naopak v štátoch, kde otcovia využívajú dovolenky a flexibilné formy organizácie práce, sa znižuje množstvo neplatenej práce v domácnosti, ktorú vykonávajú ženy a samozrejme, odráža sa to aj na tom, že ženy majú potom viac času na normálne, platené zamestnanie.

Štúdie preukazujú, že v členských štátoch, v ktorých sa poskytuje významná časť rodičovskej dovolenky pre otcov a v ktorých sa vypláca pracovníkovi platba alebo príspevok počas tejto dovolenky s relatívne vysokou mierou náhrady, je vyššia miera využívania zo strany otcov a pozitívny trend v miere zamestnanosti matiek.

Otcovia by mali mať možnosť byť s deťmi

Nejde len o lepšie prerozdelenie zodpovednosti, ale aj o možnosť vytvorenia puta medzi otcami a deťmi už v ranom veku detí, preto by mali mať otcovia právo na minimálne desať dní otcovskej dovolenky v období narodenia dieťaťa.

Smernica ponecháva na jednotlivých členských štátoch, aby určili:

  • či umožnia čerpať časť otcovskej dovolenky pred narodením dieťaťa, alebo či budú požadovať, aby sa celá táto dovolenka čerpala až po narodení,
  • časový rámec, kedy sa má otcovská dovolenka vyčerpať
  • či a za akých podmienok bude možné, aby sa otcovská dovolenka čerpala na čiastočný úväzok, počas striedajúcich sa období, napríklad počas niekoľkých na seba nadväzujúcich dní dovolenky oddelených od seba pracovnými obdobiami, alebo iným flexibilným spôsobom.

Členské štáty môžu poskytovať otcovskú dovolenku aj v prípade narodenia mŕtveho dieťaťa.

Shutterstock

Aby otcovia naozaj dovolenku využili

Podľa tejto smernice sa zamestnaným rodičom zaručujú aspoň štyri mesiace rodičovskej dovolenky.

Keďže väčšina otcov nevyužíva svoje právo na rodičovskú dovolenku alebo prevádza značnú časť svojho nároku na matky, táto smernica predlžuje z jedného na dva mesiace minimálne obdobie rodičovskej dovolenky, ktoré nemožno preniesť z jedného rodiča na druhého, s cieľom povzbudiť otcov, aby čerpali rodičovskú dovolenku.

Okrem toho sa tým podporuje a uľahčuje opätovné začlenenie matiek na trh práce po skončení materskej a rodičovskej dovolenky.

Flexibilná organizácia práce

Pracujúci rodičia a opatrovatelia by mali mať právo požiadať zamestnávateľa o úpravu rozvrhnutia svojho pracovného času, vrátane, pokiaľ je to možné, využitím inštitútov práce na diaľku či flexibilného pracovného času.

Zamestnávatelia by pri posudzovaní žiadostí o flexibilnú organizáciu práce mali podľa poslancov zohľadňovať okrem vlastných zdrojov a prevádzkových kapacít aj potreby rodičov detí so zdravotným postihnutím alebo dlhodobou chorobou či potreby osamelých rodičov.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (3 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...

Pridaj komentár