Predĺžený rodičovský príspevok pri neprijatí do škôlky – príklady

Kristína Turnerová Kováčiková 1

Po novom by mali rodičovský príspevok poberať aj rodičia, ktorých dieťa nebolo prijaté do škôlky. Aj v tomto prípade však platia isté pravidlá, pokiaľ ide o uplatnenie nároku na príspevok.

Shutterstock

Neprijali dieťa do škôlky?

Rodičovský príspevok z dôvodu neprijatia dieťaťa do MŠ je určený rodičovi, ktorý zabezpečuje starostlivosť o dieťa, ktoré neprijali do spádovej materskej školy podľa trvalého pobytu dieťaťa, najdlhšie však do začiatku školského roka, v ktorom si začne plniť povinné predprimárne vzdelávanie.

Nedostane ho každý rodič automaticky – nefunguje to tak, že rodič aj naďalej dostáva rodičovský príspevok po tom, čo dieťa dovŕšilo tri roky. Je treba si rodičovský príspevok vybaviť podaním písomnej žiadosti.

Ktoré podmienky musia byť splnené?

Dosiahnutie veku 3 roky do 31. augusta + neprijatie dieťaťa do spádovej škôlky.

Rodičovský príspevok sa poskytuje vždy na školský rok, tak ako sa aj prijímajú deti do materských škôl, teda od 1. septembra do 31. augusta daného školského roka.

Rodič musí najskôr dieťa riadne zapísať do spádovej škôlky – a to v mesiaci máj príslušného kalendárneho roka, v ktorom dieťa najneskôr do 31. augusta dovŕši 3 roky veku. 

Pokiaľ dieťa nebolo prijaté do spádovej materskej školy podľa svojho trvalého pobytu, rodič predloží rozhodnutie o neprijatí na príslušnom úrade práce podľa trvalého pobytu, aby si mohol požiadať o rodičovský príspevok. Rozhodnutie o neprijatí dieťaťa nemôže byť staršie ako 12 mesiacov. Jeho platnosť je na školský rok.

Spádová škôlka

Každé dieťa patrí podľa svojho trvalého pobytu len do jednej materskej školy. Spádovosť určuje zriadovateľ MŠ vo všeobecne záväznom nariadení obce.

V prípade, ak sa v obci nenachádza materská škola a obec nevytvorí podmienky  na určenie spádovej materskej školy (neuzatvorí písomnú dohodu s inou obcou o spádovej materskej škole), regionálny úrad miestnej štátnej správy v školstve zriadi materskú školu, ktorá bude plniť tento účel.

Ak dieťa prihlásim do inej štátnej škôlky

Nárok na rodičovský príspevok zaniká prijatím dieťaťa do inej materskej školy zriadenej územnou samosprávou. Rodič má povinnosť oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do 8 dní, že jeho dieťa bolo prijaté do materskej školy zriadenej územnou samosprávou.

Nárok na RP tiež zaniká nástupom dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie. Rodičovský príspevok však môže byť odňatý aj v prípade, ak sa rodič nepreukáže na konci školského roka novým negatívnym rozhodnutím o neprijatí dieťaťa do spádovej materskej školy na ďalší školský rok.

Aké dávky možno poberať súčasne popri rodičovskom príspevku?

Materské – NIE

Rodičovský príspevok na mladšie dieťa – NIE

Príspevok na starostlivosť  – NIE

Ošetrovné – ÁNO

Dávku v nezamestnanosti – NIE

Tehotenské – ÁNO

Pomoc v hmotnej núdzi – ÁNO (rodičovský príspevok sa však považuje za príjem v plnej výške)

Invalidný dôchodok – ÁNO

Ako to má v praxi fungovať – príklady

Ministerstvo práce uvádza nasledovné príklady:

Dieťa malo 3 roky v marci 2023.

 • Rodič v mesiaci máj 2023 požiada o prijatie dieťaťa do spádovej materskej školy a v priebehu mesiaca jún 2023 dostane negatívne rozhodnutie, že dieťa nie je prijaté na školský rok 2023/2024. Môže si následne požiadať o rodičovský príspevok a tento sa mu začne poskytovať od 1. septembra 2023.
 • Rodičovský príspevok sa bude vyplácať počas celého školského roku 2023/2024, to znamená do 31. augusta 2024 za podmienky, že dieťa neumiestni do inej štátnej materskej školy.
 • Následne, ak sa rodičovi opätovne nepodarí dieťa umiestniť v spádovej materskej škole ani v ďalšom školskom roku, je povinný rozhodnutie o neprijatí na ďalší školský rok predložiť do konca augusta 2024. Ak tak neurobí, rodičovský príspevok mu bude odňatý.

Dieťa sa narodilo v decembri 2020.

 • Rodič pôjde v máji 2023 na zápis do spádovej materskej školy. Dieťa k 31. augustu 2023 nemá 3 roky. Do spádovej materskej školy ho nevezmú z dôvodu veku (k 1. septembru 2023 má dieťa stále len 2 roky). Nárok na rodičovský príspevok rodičovi nevznikne. Do decembra 2023 sa mu bude poskytovať klasický rodičovský príspevok.
 • Takýto rodič dieťaťa, ktorému „zle“ vychádzajú roky, pôjde na riadny zápis až v máji 2024 a ak následne na základe tohto zápisu dieťa do spádovej materskej školy neprijmú, vznikne mu nárok na rodičovský príspevok od septembra 2024.
 • V období od januára 2024 do septembra 2024 rodičovi nebude vyplácaný predĺžený rodičovský príspevok.

Dieťa sa narodilo v októbri 2019.

 • Rodič bol na zápise do spádovej materskej školy v mesiaci máj 2022. Dieťa však k 31. augustu 2022 nedovŕšilo 3 roky veku, a preto nebolo na školský rok 2022/2023 prijaté z dôvodu veku (k 1. septembru 2022 malo stále len 2 roky).
 • Takémuto rodičovi nevznikne nárok na rodičovský príspevok od mája 2023 do augusta 2023. Dieťa pôjde na riadny zápis do spádovej materskej školy ako trojročné až v máji 2023.
 • Ak na základe tohto zápisu nebude prijaté do spádovej materskej školy, vznikne rodičovi nárok na rodičovský príspevok od 1. septembra 2023. 

Dieťa sa narodilo v apríli 2019.

 • Rodič bol na zápise do spádovej materskej školy v máji 2022. Dieťa v apríli 2022 dovŕšilo 3 roky. Do spádovej materskej školy ho nevzali.
 • Rodič si môže požiadať o rodičovský príspevok od mája 2023 a bude mu poskytovaný do augusta 2023.
 • Ak sa následne preukáže, že dieťa opäť nevzali do spádovej materskej školy rozhodnutím z júna 2023 na školský rok 2023/2024, bude sa v poskytovaní rodičovského príspevku pokračovať.

Dieťa sa narodilo v auguste 2020.

 • Rodič pôjde v máji 2023 na zápis do spádovej materskej školy. Dieťa v auguste 2023 dovŕši 3 roky. Do spádovej materskej školy ho neprijmú z dôvodu nedostatočných kapacít. Od 1. septembra 2023 rodičovi vznikne nárok na rodičovský príspevok.

 

POSKYTOVANIE RODIČOVSKÉHO PRÍSPEVKU OD:

MESIAC A ROK NARODENIA DIEŤAŤA:

školský rok 2022/2023
máj-august 2023
rozhodnutie          z júna 2022

školský rok
2023/2024
od septembra 2023
rozhodnutie
z júna 2023

školský rok
2024/2025
od septembra 2024
rozhodnutie
z júna 2024

školský rok
2025/2026
od septembra 2025
rozhodnutie
z júna 2025

september 2017

X

X

X

október 2017

X

X

X

november 2017

X

X

X

december 2017

X

X

X

január 2018

X

X

X

február 2018

X

X

X

marec 2018

X

X

X

apríl 2018

X

X

X

máj 2018

X

X

X

jún 2018

X

X

X

júl 2018

X

X

X

august 2018

X

X

X

september 2018

X

X

október 2018

X

X

november 2018

X

X

december 2018

X

X

január 2019

X

X

február 2019

X

X

marec 2019

X

X

apríl 2019

X

X

máj 2019

X

X

jún 2019

X

X

júl 2019

X

X

august 2019

X

X

september 2019

X

X

október 2019

X

X

november 2019

X

X

december 2019

X

X

január 2020

X

X

február 2020

X

X

marec 2020

X

X

apríl 2020

X

X

máj 2020

X

X

jún 2020

X

X

júl 2020

X

X

august 2020

X

X

september 2020

X

X

október 2020

X

X

november 2020

X

X

december 2020

X

X

január 2021

X

X

február 2021

X

X

marec 2021

X

X

apríl 2021

X

X

máj 2021

X

X

jún 2021

X

X

júl 2021

X

X

august 2021

X

X

september 2021

X

X

X

október 2021

X

X

X

november 2021

X

X

X

december 2021

X

X

X

január 2022

X

X

X

február 2022

X

X

X

marec 2022

X

X

X

apríl 2022

X

X

X

máj 2022

X

X

X

jún 2022

X

X

X

júl 2022

X

X

X

august 2022

X

X

X

Vysvetlivky:        ✔         majú nárok na poberanie rodičovského príspevku

X             nemajú nárok na poberanie rodičovského príspevku

zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (1 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...
Author image

Kristína Turnerová Kováčiková

Redaktorka, publikuje odborné články najmä o materských a rodičovských príspevkoch, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča" a tiež píše "Správy pre rodiča" - o veciach, ktoré sa práve dejú. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.

články autora...

Komentáre k článku

 1. dobrý deň, a ak sa smiem opýtať, čítala som viac článkov a príkladov ale čo majú robiť rodicia kt.deti napr majú nar.v dec. 3r dec 2024 a neprijmu ich ale na predĺžený rodicovsky nemajú nárok..co od januáru do septembra ? ďakujem za odpoveď [otázka je aj pre deti z iných mesiacov narodenia]

Pridaj komentár