Rodičovský príspevok alebo príspevok na starostlivosť od 2020. Čo sa oplatí viac?

Kristína Kováčiková 0

Rodičovský príspevok sa od 1.1. zvýšil. Čo však s alternatívnym príspevkom na starostlivosť o dieťa, z ktorého pracujúci rodičia uhrádzali náklady na jasle, resp. škôlku? Ktorý príspevok sa oplatí viac od januára 2020?

Ktorý príspevok sa oplatí, ak mám dieťa do 3 rokov?

Niekoľko rokov sa suma rodičovského príspevku zvyšovala len o pár drobných eur, prípadne bola zmrazená a rodičia si neprilepšili ani o cent.

Od januára 2020 sa rodičia tešia výraznému zvýšeniu rodičovského príspevku, a to z 220 eur na 270 eur. Tí, ktorí poberali pred rodičovským príspevkom materské, majú nárok na rodičovský príspevok až vo výške 370 eur.

Kedy sa oplatil príspevok na starostlivosť o dieťa

Do minulého roka sa rodičom, ktorí pracovali, resp. študovali a dali dieťa do jaslí, finančne viac oplatil príspevok na starostlivosť o dieťa, ktorý sa poskytoval do výšky maximálne 280 eur, podľa preukázaných nákladov na starostlivosť (slúžil na „preplatenie“ jaslí, ale len do výšky 280 eur).

Rozdiel oproti rodičovskému príspevku bol 60 eur, aj keď sa niektorí rodičia sťažovali, že bol byrokraticky náročnejší.

Oplatil sa tiež preto, lebo rodičia, ktorí mali v jasliach dve deti do troch rokov, mohli poberať dva príspevky na starostlivosť, zatiaľ čo rodičovský príspevok je vždy len jeden, a to aj keď máte dve deti do troch rokov, resp. do šesť rokov veku, ak má dieťa nepriaznivý zdravotný stav.

Suma príspevku na starostlivosť sa od januára nemení, avšak ešte stále môže byť v niektorých situáciách atraktívny.

Polepšiť si o 90 eur

Teraz stoja pracujúci rodičia, ktorí majú deti v jasliach, opäť pred rozhodnutím, ktorý príspevok sa im oplatí poberať.

Ak majú jedno dieťa a pred tým poberali materské, môžu zrušiť príspevok na starostlivosť o dieťa (max 280 eur) a znova si požiadať o rodičovský príspevok (370 eur) – rozdiel vo výške 90 eur nie je vôbec zanedbateľný.

Ak majú dve, resp. viac detí do 3 rokov, oplatí sa im ostať pri príspevku na starostlivosť o dieťa, nakoľko rodičovský príspevok vo výške 370 eur sa poskytuje len na jedno dieťa do 3 rokov veku.

Študenti nedostanú vyšší rodičovský príspevok

Príspevok na starostlivosť o dieťa vo výške maximálne 280 eur môže poberať aj rodič, ktorý študuje dennou formou na strednej škole alebo na vysokej škole, ak jeho dieťa navštevuje jasle. Z tohto príspevku dokáže pokryť náklady alebo časť nákladov na starostlivosť.

Pri väčšine študujúcich rodičov sa predpokladá, že nepoberali materské a nemajú nárok na vyšší rodičovský príspevok vo výške 370 eur, ale len na nižší rodičovský príspevok vo výške 270 eur.

Pokiaľ majú dieťa v súkromných jasliach, ktoré stoja mesačne 280 eur, prípadne viac, môžu ostať pri príspevku na starostlivosť o dieťa, ktorý je vyšší o 10 eur oproti rodičovskému príspevku (270 eur).

Ak sa rozhodnete prejsť na rodičovský príspevok

O rodičovský príspevok, ako aj príspevok na starostlivosť o dieťa, sa žiada na tom istom úrade – úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého pobytu.

Rodič, ktorý sa rozhodne požiadať si o rodičovský príspevok, musí najskôr požiadať o odňatie príspevku na starostlivosť o dieťa, nakoľko nie je možné poberať oba príspevky naraz.

Konanie o rodičovskom príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti, alebo žiadosti podanej elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom, ktorá obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené, a adresu pobytu oprávnenej osoby a dieťaťa, na ktoré sa uplatňuje nárok na rodičovský príspevok.

Vzor žiadosti o rodičovský príspevok môžete nájsť na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a vytlačiť si ho (tu), prípadne vyplníte žiadosť priamo na úrade.

K žiadosti sa prikladá aj rodný list dieťaťa a rozhodnutie o vzniku nároku na materské a po jeho skončení potvrdenie o nároku na materské, resp. ďalšie doklady v závislosti od životnej situácie žiadateľa.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (3 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...

Pridaj komentár