Životné minimum a príspevky pre rodičov 2019 – 2020

Kristína Kováčiková 0

K 1. júlu sa každý rok upravujú sumy životného minima. Výnimkou sú situácie, kedy ostáva životné minimum „zmrazené,“ ako tomu bolo v niektorých minulých rokoch.

Od júla 2019 životné minimum, ako aj príspevky a dávky naň naviazané, stúpnu o 2,5% (prečítajte si viac: životné minimum)

Od tohto ekonomického ukazovateľa sa odvíja napríklad:

 • rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa,
 • minimálne výživné, náhradné výživné,
 • príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa,
 • opakované peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia,
 • predčasný starobný dôchodok (sumu minimálnej penzie) a iné.

 

Ktoré príspevky a dávky sa zmenia od januára 2020?

Rodičovský príspevok

 • z pôvodných 220,70 eur na 226,20 eur (za predpokladu, že sa novelou zákona o rodičovskom príspevku nezvýši suma rodičovského príspevku – uvažuje sa o zmene a dvojstupňovej úrovni rodičovského príspevku od januára 2020, vyšší rodičovský príspevok by mohol byť v sume 370 eur, nižší v sume 270 eur)

Prídavok na dieťa

 • z pôvodných 24,34eur na 24,95 eur

Príplatok k prídavku na dieťa

 • z 11,41 eur na 11,70 eur

Daňový bonus

Okrem uvedených štátnych sociálnych dávok sa zmena životného minima pozitívne dotkne rodičov aj v oblasti daní – daňový bonus sa od januára 2020 zvýši na 22,73 eur a v prípade detí do 6 rokov veku to bude dvojnásobok, t.j. 45,46 eur.

Nezmenené dávky

Nemení sa príspevok na starostlivosť o dieťa, ktorý sa poskytuje max. v sume 280 eur mesačne.

Nezmenený ostáva tiež príspevok pri narodení dieťaťa:

Suma príspevku je upravená nasledovne:

 • 829,86 eur, ak ide o dieťa narodené z prvého pôrodu až tretieho pôrodu, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní
 • 151,37 eur, ak ide o dieťa narodené zo štvrtého pôrodu a ďalšieho pôrodu alebo ak ide o dieťa z prvého pôrodu až tretieho pôrodu, ktoré sa nedožilo 28 dní

Suma príspevku pre dvojičky a viac súčasne narodených detí:

 • suma príspevku (829,86 eur, resp. 151,37 eur) sa zvyšuje o 75,69 eura na každé dieťa, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní

suma príspevku (829,86 eur, resp. 151,37 eur) sa zvyšuje o 75,69 eura na každé dieťa, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní

 

Minimálne výživné 

Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30% zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime.

Tzv. minimálne výživné bude od júla 2019 vo výške 28,78 eur.

Náhradné výživné od 1.7.2019

Náhradné výživné sa poskytuje v maximálnej výške 1,2 násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa.

Náhradné výživné za sirotský dôchodok sa poskytuje vo výške minimálneho výživného, t.j. 30% sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa (28,78 eur).

Na nezaopatrené dieťa platí štát za neplatiaceho rodiča náhradné výživné, ktoré je vo výške 112,33 eur mesačne (do júna 2019). Od júla 2019 sa zvýši na sumu 115,20 eur.

Príspevky na podporu náhradnej starostlivosti od 1.7.2019

Nasledovne sa zvýšia sumy príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa:

 • Jednorazový príspevok dieťaťu pri zverení do náhradnej starostlivosti  530,70 eur
 • Jednorazový príspevok dieťaťu pri zániku náhradnej starostlivosti – 978,80 eur

 • Opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti – 192 eur (do 10 rokov veku), 220,80 eur (nad 10 rokov do 15 rokov veku), 239,90 (nad 15 rokov veku)

Jednorazový príspevok dieťaťu pri zániku náhradnej starostlivosti – 978,80 eur

 • Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi – 187,20 eur
 • Zvýšený opakovaný príspevok náhradnému rodičovi pri starostlivosti o troch a viac súrodencov – 133,40 eur
 • Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi – 76,80 eur

Dávky v hmotnej núdzi od 1.1.2020

 • jednotlivec bez detí 66,30 eur
 • jednotlivec s dieťaťom 1 až 4 126,20 eur
 • jednotlivec s dieťaťom 5 a viac 184,30 eur
 • dvojica bez detí 115,30 eur
 • dvojica s dieťaťom 1 až 4 172,60 eur
 • dvojica s dieťaťom 5 a viac 232,60 eur

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (5 hlasov, priemerne: 4,00 z 5)
Loading...

Pridaj komentár