Na Jána (24.jún)

Michaela Vargová 6

A máme to tu. Leto je potvrdené už aj astronomicky, keďže 21. jún je dňom slnovratu. Slnko sa na svojej púti dostáva najďalej na sever a na obratníku Raka dopadajú jeho lúče kolmo na Zem. Na našej pologuli si tak užívame najdlhší deň roka a ním sa začína obdobie leta

foto: iStock

Letný slnovrat ľudia všetkých kultúr vnímali ako významný deň, no jeho oslavy sa u nás sústreďovali na deň svätého Jána Krstiteľa, teda na 24. júna. 

Narodenie Jána Krstiteľa

24. jún je podľa tradície dňom narodenia Jána Krstiteľa. O jeho príchode na svet sa viac dočítame v evanjeliách. Jeho otec Zachariáš bol kňazom v jeruzalemskom chráme a jeho matka Alžbeta bola príbuznou Panny Márie.

Narodenie Jána bolo sprevádzané zvláštnymi udalosťami. Jeho rodičia boli už totiž v pokročilom veku a anjelskej zvesti o počatom dieťati jeho otec najskôr nevedel uveriť. Načas preto onemel.

Keď sa mu syn narodil, priniesol ho do chrámu a rozhodol sa dať mu meno Ján. Vtedy opäť prehovoril a z jeho úst odznel nádherný chválospev na veľké Božie dobrodenia. 

Ján znamená Boh je milostivý

foto: iStock

Meno Ján má hebrejský pôvod a znamená „Boh je milostivý“. Tak, ako aj Jánovo narodenie, aj jeho život bol zvláštny. Keď dospel, odišiel na púšť, kde obživou mu boli korene rastlín s lesným medom a jeho ošatením mu bola ťavia srsť prepásaná koženým opaskom.

Jeho život v samote a tichu znamenal život s Bohom a bol prípravou na jeho poslanie. Ako tridsaťročný prišiel k rieke Jordán, vyzýval ľudí k pokániu, krstil ich a krstil aj samotného Ježiša.

Ján sa pre svoje presvedčenie a vernosť Bohu dostal napokon do konfliktu s kráľom Herodesom. Vytýkal mu jeho zhýralý život a vzťah so ženou svojho brata. Ján skončil vo väzení a jeho hlavu si za svoj hriešny tanec vyžiadala dcéra jeho nezákonnej manželky. 

Ikonograficky býva Ján Krstiteľ zobrazený ako pustovník v jednoduchom odeve, často so zdvihnutým prstom, s palicou alebo krížom v ruke. Známy je aj motív, ako Ján krstí Krista v Jordáne, nad ním je otvorené nebo a holubica. Ďalšími jeho atribútmi sú Baránok Boží alebo tanier s odseknutou hlavou, v byzantskom umení má Ján anjelské krídla.

Svätojánska noc

Ale ako sme už spomenuli, sviatok tohto svätca sa v našej tradičnej kultúre prelína s oslavami, ktoré vychádzajú z osláv letného slnovratu. Úcta k slnku a jeho životodarnej sile bola silná a toto obdobie ľudia považovali za víťazstvo svetla nad tmou. Hlavnú úlohu tu zohrával oheň.

foto: iStock

Jánske ohne (nazývané aj vajana alebo sobotky) sa pálili v noci z 23. na 24. júna. Bola to veľká udalosť pre celú dedinu a vyblázniť sa na nej vedela najmä mládež. Na už tradičnom mieste nad dedinou, na vŕšku či stráni, sa večer začali schádzať mládenci aj dievky, chlapci nanosili drevo a založili vysokú vatru, doniesli harmoniku alebo prizvali muziku.

Hrali sa hry, tancovali a spievali. Preskočiť dovysoka šľahajúce plamene ohňa znamenalo šikovnosť, ale aj vieru v jeho očistnú silu. 

Jane milý Jane, éej, kde ťa páliť máme…

Tento obraz v tmavej noci dopĺňajú horiace fakle. Tie si dievčatá ľahko urobili z prútenej metly, ktorú natreli kolomažou alebo petrolejom a zapálili. Takéto fakle potom silno roztočili, robili s nimi vo vzduchu ohnivé kolesá alebo ich vyhadzovali do výšky. Podobne chlapci zapálili aj kolesá z voza obtočené slamou a pustili ich dolu kopcom.

Hlučnú zábavu pri ohni v neskorej noci vystriedali krásne ťahavé viachlasné piesne dievčat. Ozývali sa z kopcov po celom chotári, niekedy aj ako prekáračky a vyvolávačky viacerých skupiniek, ktoré kládli ohne na rôznych miestach. Zaznievala v nich chvála na Jána, pálenie vajana, žartovné aj ľúbostné motívy.

Tento harmonický silnozvučný spev lahodil aj ušiam tých, ktorí ostali dolu v dedine. Starší ľudia radi vyšli pred dom alebo aj na kraj dediny, aby mu načúvali a dívali sa pri tom na jedinečnú ohňovú šou. 

foto: iStock

 

Mágia, byliny aj skrytý poklad

Na Jána sa kedysi oheň roznecoval archaickým spôsobom, teda kresaním ocieľky o kameň do práchna. Tento spôsob sa používal ešte pred vynájdením zápaliek a vyžadoval si istú dávku zručnosti aj trpezlivosti. A takto obradne mali zapaľovať chlapci na Jána aj tzv. nový oheň.  Tomuto ohňu sa pripisovali ochranné, očistné aj liečivé účinky. A ľudia si žeravé uhlíky zo svätojánskej vatry potom odnášali domov, aby si nový oheň priniesli do svojich domácností. 

foto: Isifa

Mali sa do roka vydať….

Ľúbostná mágia mala v jánsku noc tiež svoje miesto. Dievčatá vili vence a potom ich hádzali do koruny stromu. Ak sa im veniec zachytil na konári, mali sa do roka vydať. A ak sa dievčine podarilo dobre preskočiť jánsky oheň, chlapci ju povzbudili, že pôjde na rok pod čepiec. Ale ak sa preskočiť bála, alebo pri skoku spadla, hrozili jej, že ju milý opustí. A na noc si pod vankúš skryli dievčatá mužské nohavice dúfajúc, že sa im vo sne ukáže ten, s ktorým raz budú stáť pred oltárom.  

Nápoje lásky …

Magická sila sa pripisovala aj rôznym bylinám. Z nich sa snažili baby pripraviť rôzne nápoje lásky. Práve vo svätojánsku noc mali totiž bylinky dosiahnuť svoju najväčšiu moc. Skutočnosťou je, že v tomto období je v plnej sile napríklad kvet ľubovníka, materinej dúšky, čistca, alchemilky či hluchavky. A ich liečivá sila sa využíva aj v dnešnej medicíne. Ale byliny chodili poverčiví ľudia hľadať aj z iného dôvodu. Kvitnúce papradie im vraj malo pomôcť nájsť miesto, kde zem ukryla svoje poklady. 

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (14 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...
Author image

Michaela Vargová

Fascinuje ma život našich predkov, ich zvyky, kultúra, umenie. Vážim si to, čo ľudia pred nami vytvorili a ukazujem to aj svojim deťom. Rada oprašujem staré veci, aby som pod nánosom rokov mohla objavovať to zabudnuté a krásne. Niekedy obrazne, niekedy doslova. A do písmena.

články autora...

Komentáre k článku

 1. Ani pilát povodne Ježišovi urobiť až tak zle. Aj jeho odhovarali niektorí od toho. Vypočul nakoniec nesprávnych.

  Vraj sa netreba pri dotyku s makmi -kvetmi dotknuť očí./aby nebolo zle/

  Neviem prečo-ale nikdy som o neskúšala.Ani som ich nikdy neodtrhla ako dieťa.

  To sú nádherné kvety

 2. Ani pilát povodne Ježišovi urobiť až tak zle. Aj jeho odhovarali niektorí od toho. Vypočul nakoniec nesprávnych.

  Vraj sa netreba pri dotyku s makmi -kvetmi dotknuť očí./aby nebolo zle/

  Neviem prečo-ale nikdy som o neskúšala.Ani som ich nikdy neodtrhla ako dieťa.

  To sú nádherné kvety

 3. Ja doplnim-že Ježiš nebol chudobný, jeho rodina bola zabezpečená,

  obchod mali -stolarsky alebo také niečo.

  Pokiaľ mal byť svetlom, tak musel sa narodiť do rodiny, ktorá ma podmienky na prežitie-inač by nevládal.Potom že mu pomocnívc nepmáhali,i oklamali -to už bola iná kapitola.

  Pokiaľ sú članky zamerané takýmto smerom-zrejme nebudú vhodné hlbšie komentáre-aby nebol niekto urazený.

  Razz

  Všetky mená maju nejaké významy, podľa toho kde vznikli.

  Jan krstitel sa dotkol jeho sposobu života vraj, preto sa Herodes urazil. Podľa dochovaných spisov

  Ježiš používal iný slovník./chodil medzi ľudí/ nemal,nechcel inetrnet –

  Keď niekto aj dnes kritizuje iného, tiež sa urazí . Surprised

 4. Herodes Antipuž

  Herodiada utiekla od svojho muža/vyššieho veku/ k Herodesovi.

  Ján krstiteľ ktorý mu často dohováral, upozornil že si zobral bratovu ženu nezákonne. Ona sa urazila.

  Každý panovní, kráľ v tom čase mal svoj Hárem-kde boli vybraté dievčatá aj vznešené z krajiny, eunuchovia.V častiech háremu pobývala aj kraľovská rodina.Harem mal svoje pravidlá, tie dievčata sa učili chovaniu a roznym činnostiam aj tancu a čakali až si ich panovník vybere./chodili zahalené na verejnosti.

  Salome dcera Heradiady bola vybratá aby na hostine panovníka zatancovala. Tanec v tom čase mal určité pravidlá,/uvoľnené vlnivé pohyby/ mala nejaký odev, ktorý zahaľoval postavu ktorý jej vybrali, upravili na slavnosti-bolo tam kopu ľudí.

  Panovníka zaujala svojou krasou a tancom tak jej dal na výber želanie. Tanečnice bývali zahalené-bola vidno silueta a krásne oči.

  Do háremu nesmel bez súhlasu nik vstúpiť.

  A prave v tom čase mala jej matka výhrady voči Janovi Krstiteľovi,

  ktorý mal vplyv na Herodesa, tak poradila Salome aby si vypýtala jeho život. Dcera plnila/musela/ len pokyny svojej matky .

  Z toho panovníckeho rodu sa všetci volali Herodes.

  Ako sa zobrazovali jednotlivé výjavy a ľudia po staročiach z tohto obdobia/ to bolo aj niekedy prikrašlené alebo pozmenené/. Razz

 5. Herodes Antipas.

  Orientálne tanečnice boli krásne a krásne tancovali.

  Na panovníckom dvore mali kvalitných učiteľov. Big Grins

 6. Vtedy boli iné zvyky pravidla mali rodinné, vzťahy tradície pre zabezpečenie panovania.To bol jeden rod.To je už minulosť

Pridaj komentár