Budeme mať prvé sväté prijímanie

Mária Kohutiarová 1

Čas po Veľkej noci je časom, kedy sa v mnohých katolíckych farnostiach vyzdobí kostol na bielo a deti majú svoj veľký deň, kedy prijmú do srdca a života najdôležitejšieho Hosťa. Čo je potrebné vedieť o podstatných veciach tohto dňa už dopredu?

Kedy sa deti pripravujú na prijímanie

Zvykom na Slovensku je pripraviť dieťa na prvé sväté prijímanie v tretej triede základnej školy, teda cca vo veku 8-9 rokov. V tomto veku by už dieťa malo rozumieť základným pravdám viery aj tomu, čo tento krok prijatia Eucharistie obnáša, čo je podmienkou prijatia sviatosti.

Dôležité ale tiež je, aby sa dieťa rozhodlo samé, resp. aby rodičia, katechéta aj kňaz videli, že je na tento krok pripravené a zrelé. Často je totiž prvé sv. prijímanie hromadnou akciou, kde dieťa je len figúrkou – a nemá byť. Je úlohou rodičov dobre zvážiť, či teraz je ten čas, či dieťa všetkému rozumie a túži po tom, napriek tomu, že stará mama nástojí a ide celá trieda. Nikde nie je stanovený fixne presný vek, v ktorom túto sviatosť musí prijať, je len odporúčaný a v dobrej viere ponúknutý vek, kedy najskôr. Aj v tomto však môže byť výnimka v prípade detí, ktoré dozrievajú skôr vo viere a sú pripravené prijať sviatosť o rok – dva skôr, ako rovesníci. O tomto je dobré rozprávať sa po zvážení rodičov s kňazom a katechétom.

Ako pripraviť?

Príprava na prijatie sviatosti Eucharistie by mala v prvom rade byť na pleciach rodičov, čo znamená, že by dieťa mali od narodenia viesť a vychovávať v pravdách viery a zúčastňovať sa s ním minimálne nedeľných bohoslužieb. Rodičia by vo veku, kedy dieťa túži prijať prvé sväté prijímanie, mali byť tými, ktorí ho sprevádzajú a rozprávajú mu svoje osobné svedectvo života s Bohom. Iniciatívni rodičia nájdu aj na internete množstvo pracovných materiálov a návodov, ako s deťmi pred prijatím sviatosti pracovať.

Dieťa by takto z rodiny malo poznať už všetky základné modlitby, poznať štruktúru sv. omše a byť zorientované v živote Cirkvi, ideálne je, ak je súčasťou farského spoločenstva cez detské stretká alebo detský spevokol, ktoré robia prirodzenú pomoc pri nasmerovaní a vedení vo viere.

Hoci sa mnohí rodičia na to spoliehajú, na hodinách náboženstva nie je prioritou ani podľa učebných plánov tretieho ročníka príprava na prvé sväté prijímanie. Katechéta môže tomu dopomôcť, často je to však na úkor riadneho učiva na vyučovaní tohto predmetu. Výborné riešenie je, ak vo farnosti prebieha intenzívny kurz prípravy na prvé sv. prijímanie a to tak pre deti, ako aj pre rodičov. Zvykne začať už v septembri toho školského roku, kedy dieťa má prijať prvé sv. prjímanie a pozostáva z pravidelných interaktívnych stretnutí rodičov a detí s kňazom, resp. katechétom. Ak takáto ponuka vo farnosti nie je, nič nebráni rodičom detí, ktoré majú pristúpiť k prijímaniu, spoločne zvážiť prípravu detí na sviatosť v rámci malého stretka buď svojpomocne za sprevádzania a vedomia kňaza alebo po dohode s katechétom, ktorý bude tieto stretnutia viesť.

Treba vedieť, že tak rodič, katechéta alebo aj kňaz vo farnosti má právo nepripustiť dieťa k prvému sv. prijímaniu, ak vidí, že nie je dostatočne pripravené alebo zrelé na tento okamih.

V každom prípade by to mala byť príprava na výnimočný deň a v tom duchu by malo byť všetko vedené, aby sa dieťa aj rodičia tešili, a nebrali ho len ako formalitu či možnosť získať dotáciu od starej mamy.

Čo dieťatku na prijímanie obliecť, aké sú zvyky ohľadom pohostenia či darov?

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (3 hlasov, priemerne: 3,70 z 5)
Loading...
Author image

Mária Kohutiarová

Stále predovšetkým manželka, 7x mama, človek pre druhých. Chcem aj prostredníctvom riadkov priniesť presvedčenie, že svet je úžasné miesto a mať deti a rodinu je to najlepšie, čo nám mohlo byť dané.

články autora...

Komentáre k článku

  1. Dobrý deň,a ako je to prosím v Čechách?Mám vydatú dcéru v Čechách,mám vnuka ide do 3.ročníka a dcéra o tom ani nepočula,že by pripravovali deti v škole?

    Na koho sa treba obrátiť?Radi by sme, aby išiel chlapec na 1.sväté prijímanie.

    Ďakujem pekne za pomoc.

    S pozdravom

Pridaj komentár