Význam fyzickej aktivity detí

MUDr. Eva Huberova, pediater 0

Pravidelná fyzická aktivita je spojená s okamžitým aj dlhodobým prínosom pre zdravie detí (psychická pohoda, lepšia kontrola hmotnosti a menšia pravdepodobnosť vzniku nadváhy, nižší tlak, zlepšená srdcovo-cievna činnosť a činnosť dýchacieho aparátu). Problémom súčasnosti sa však stáva klesajúca fyzická aktivita dnešných detí, ktorú nahrádza čas strávený v spoločnosti televízora, DVD, alebo počítača. Alarmujúce je, že množstvo fyzickej aktivity klesá aj v klasickej školskej výchove, na základných i stredných školách.

Nedostatkom pohybu v detskom veku sa zaoberala americká organizácia National Institute on Media and the Family, ktorá vo svojej výročnej správe uviedla, že sedavý spôsob života, ktorý dnes vedú často aj malé deti, sa viditeľne prejavuje na ich celkovom zdravotnom stave. Veľmi dôležitý je pritom fakt, že zdravotné poruchy spôsobené sedavým životným štýlom sa podieľajú na príčinách závažných ochorení a smrti v neskoršom veku.

Podľa zistení tejto organizácie poklesla fyzická aktivita amerických detí a mládeže v porovnaní s rokom 1990 o 13 %, pričom čas strávený pri počítačovej obrazovke sa zvýšil o 33 %. Výsledkom je zrýchľovanie výskytu obezity, ktorá však neohrozuje len americké deti, ale stále častejšie aj naše.

 Alarmujúci nárast počtu infarktov a mozgovo-cievnych príhod prameniacich z vysokého krvného tlaku, prípadov aterosklerózy z nesprávnej a nadmernej výživy, v kontraste k nedostatku všeobecného pohybu, rovnako ako zvýšený výskyt ochorení chrbtice viedli k potrebe oficiálne deklarovať snahu o zmenu životného štýlu detí a mládeže aj v Európskej únii. Tím odborníkov z členských štátov EÚ v Regionálnom úrade WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie) pre Európu, sa preto vo svojej stratégii pre rozvoj zdravia detí a dorastu (vypracovanej v Kodani v r. 2005), snaží poradiť a pomôcť vytvárať vhodné podmienky pre zdravý vývoj detí a mládeže, s cieľom vypestovať zdravé životné návyky, ktoré v konečnom dôsledku budú viesť nielen k zníženiu nadváhy, srdcovo-cievnych ochorení, kostrového a svalového aparátu, ale aj k zníženiu rizika iných vážnych javov týkajúcich sa psychického a mentálneho zdravia (depresie, rastúci počet pokusov o samovraždy, závislosť na psychoaktívnych látkach, tabaku, alkohole, liekoch).

S vytváraním správnych a trvalých pohybových návykov treba začať v útlom detstve, a využiť pritom prirodzenú potrebu fyzickej aktivity detí. Nedostatočný pohyb v detskom veku sa nedá nahradiť hodinami strávenými v posilňovni v dospelosti. Aby bolo dieťa schopné v dospelosti cvičiť, je dôležité, aby sa venovalo rôznym druhom fyzickej aktivity už v detstve. Niektoré svalové skupiny sa totiž musia „aktivovať“ na neskoršie použitie.

Odborníci preto odporúčajú, aby deti strávili miernou fyzickou aktivitou najmenej 30 minút tri- alebo viackrát týždenne a intenzívnou fyzickou aktivitou najmenej 20 minút dva- alebo viackrát týždenne. Metabolizmus detí je ideálne prispôsobený na absolvovanie krátkych intenzívnych cvičení, po ktorých nasleduje mierna fyzická aktivita alebo oddych.

Príkladom intenzívneho cvičenia je skákanie na trampolíne, ktoré môžu deti doplniť miernym cvičením v podobe behania, hojdania, šmýkania či lezenia na rôznych typoch preliezačiek.

Dnes už trh ponúka rodičom veľa možností ako zariadiť záhradu alebo domáci priestor tak, aby boli deti motivované spotrebovať svoju neutíchajúcu energiu aktívnym pohybom (pozri napríklad: www.detivpohybe.sk).

Pozitívny vzťah detí k fyzickej aktivite ovplyvňuje pozitívne nielen ich budúci zdravotný stav, ale aj budúce úspechy v živote. Je totiž veľmi pravdepodobné, že z aktívnych detí vyrastú aktívni dospelí, ktorí budú pozitívnym príkladom pre svoje deti.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (3 hlasov, priemerne: 4,70 z 5)
Loading...

Pridaj komentár