Konzulárny sobáš

Mgr. Kristína Kováčiková 0

Slovenskému občanovi sa natískajú dve možnosti uzavretia manželstva v cudzine: buď pred orgánom cudzieho štátu, ktorý je na to určený alebo pred orgánom SR v cudzine, ktorý je na to určený, čím sa myslí predovšetkým príslušný zastupiteľský úrad (veľvyslanectvo, konzulárny úrad).

Manželstvo sa uzatvára pred vedúcim zastupiteľského úradu, prípadne iným splnomocneným pracovníkom zastupiteľského úradu. Takémuto sobášu hovoríme aj konzulárny. Nasledujúce riadky budú pojednávať

viac menej o ňom.

Dve možnosti na výber – cudzí orgán, naše zastupiteľstvo. Je v niečom rozdiel?

Napríklad v subjektoch, ktoré hodlajú uzavrieť manželstvo.

Pred orgánom cudzieho štátu je možnosť uzatvoriť manželstvo v kombinácii Slovák – Slovák, ale aj Slovák – Neslovák. Platí to aj recipročne. Na ktoromkoľvek matričnom úrade na Slovensku môže uzavrieť manželstvo Neslovák – Neslovák.

V prípade konzulárneho sobášu je kombinatorika jednoduchá, nakoľko podľa zákona o rodine len „štátny občan Slovenskej republiky môže v cudzine uzavrieť manželstvo pred orgánom na to určeným,“ čiže k sobášu na zastupiteľskom úrade sa vyžaduje, aby boli obaja snúbenci slovenskými občanmi. Žiadne iné variácie ani permutácie neprejdú. Kedysi by aj boli prešli, ale SR opäť len reagovala recipročne na právnu úpravu iných štátov, ktoré sobáš svojho občana na našom zastupiteľstve neuznávali.

Ďalší rozdiel je napríklad v práve, podľa ktorého sa sobáši.

Dá sa povedať, že na pôde slovenského zastupiteľstva v zahraničí fungujeme na slovenský spôsob: pri uzatváraní manželstva sa vychádza z ustanovení slovenského zákona o rodine. Z tohto pohľadu postup pri uzatváraní manželstva bude kopírovať postup, ktorý je štandardný pri uzatváraní manželstva na Slovensku.

Pred orgánom cudzieho štátu sa podrobujeme jeho právnemu poriadku, jeho pravidlám hry. Musíme splniť podmienky, ktoré ten ktorý štát ustanovuje pre vznik manželstva, či už sa týkajú formy uzavretia manželstva, prekážok uzavretia manželstva, predloženia dokladov potrebných k uzavretiu manželstva, uznávania slovenských verejných listín, etc. etc.

Ktorá možnosť je jednoduchšia?

„Cudzie právne predpisy môžu byť niekedy značne zložité a spôsobovať našim občanom problémy,“ píše sa v dôvodovej správe zákona o rodine, prečo máme vôbec možnosť konzulárneho sobáša. Nepíše sa však, že konzulárny sobáš má zjednodušiť život skôr takým našim občanom, ktorí žijú v zahraničí dlhodobo, nie takým, ktorí si šli zahrať cez víkend golf na Kokosové ostrovy.

Zastupiteľský úrad v zahraničí neslúži dovolenkujúcim, akože zastavili sme sa cestou u vás na malú psychohygienickú prestávku v podobe sobáša.

Z pohľadu zastupiteľstva ide o dôležitý obrad, ktorý si zasluhuje prípravu, náročnú najmä na čas. Ministerstvo zahraničných vecí SR odporúča dohodnúť si sobáš na konzuláte s dostatočným časovým predstihom, prinajmenšom 1-2 mesiace vopred. Závisí samozrejme od konkrétneho zastupiteľstva, niektoré vám dajú nádej, že im bude stačiť pár dní, niektoré vám rovno povedia, že menšie obštrukcie vás stretnú pred cudzími úradmi ako u nich.

Na príprave konzulárneho sobáša sa podieľate aj vy.

Napríklad tým, že navštívite matriku na Slovensku, príslušnú podľa vášho trvalého pobytu, z ktorej si vyzdvihnete všetky potrebné dokumenty k uzavretiu manželstva, vrátane tlačiva Žiadosť o uzavretie manželstva.

Vyplnený lajster si potom podáte obaja snúbenci osobne na zastupiteľskom úrade, kde predložíte aj ostatné doklady potrebné k uzavretiu manželstva (poznámka ekonomickej gazdinky: sobáš na konzuláte nie je zadarmo, každý úkon naviac je spoplatnený, preto doklady overené na Slovensku rovná sa ušetrené peniaze na svadobný prípitok).

Konzulárny sobáš: čas, miesto, osoby a obsadenie

V rámci dodávky potrebných dokladov by ste mali absolvovať pohovor s vedúcim zastupiteľského úradu a dohodnúť si termín sobáša. Prispôsobujete sa vy jeho diáru, nie naopak. Len tak na okraj, bez insígnií na krku je pán vedúci k sobášu nepoužiteľný. Treba ich na každý sobášny obrad. Nie je to imidžová „retiazka.“ Insígnie so štátnym znakom, zavesené na trikolóre, žiaľ nepatria k základnej výbave každého veľvyslanectva – je ich len niekoľko pár kusov pre všetky zastupiteľské úrady SR. Putujú od jedného k druhému podľa toho, kde sa práve nachádzajú, v horšom prípade aj mesiac.

Na stránke MZV SR nájdete aj túto cennú radu: „Informujte sa aj o priestorových možnostiach a vopred sa zmierte s tým, že samotného obradu sa môže zúčastniť iba obmedzený počet osôb.“ Zastupiteľstvá sídliace v historických budovách majú zvnútra ďaleko od sobášnej sály v Zichyho paláci. Je pravdepodobné, že kvôli vášmu sobášu budú musieť za týmto účelom spraviť provizórnu obradnú sieň z niektorej kancelárie. Treba byť pripravení aj na túto neromantickú variantu.

Dostanem hneď sobášny list?

Podľa „matrikového“ zákona sa uzavretie manželstva, ktoré nastalo na zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte zapisuje do osobitnej matriky, ktorú vedie Ministerstvo vnútra SR. Nie je v moci zastupiteľského úradu, aby vám vydal sobášny list.

Dostanete zápis o uzavretí manželstva, ktorý sám o sebe ešte nič neznamená, nepochodíte s ním, keď si pôjdete vybaviť nové doklady. Bude musieť poputovať na osobitnú matriku spolu s ďalšími dokladmi, ktoré si vyžiada zápis do osobitnej matriky.

Osobitná matrika je nestránkový úrad, bude s vami komunikovať iba cez druhú osobu: buď cez zastupiteľstvo alebo matričný úrad, príslušný podľa miesta vášho trvalého bydliska. V prípade, že to necháte na zastupiteľstvo, treba počítať ešte s jednou malinou: diplomatickým kuriérom, ktorý má na starosti všetku poštu diplomatov. Ten môže zaklopať na dvere zastupiteľstva raz za týždeň, ale aj raz za mesiac.

Ďalší čas „č“ bude trvať osobitnej matrike, aby vám vytlačila sobášny list. Zo zákona má povinnosť vykonať zápis najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia oznámenia, v odôvodnených prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť najviac o tri mesiace. Ľudia, ktorí majú osobnú skúsenosť s osobitnou matrikou, sú zväčša z dĺžky zákonnej lehoty nervózni.

Pri množstve nápadov, ktoré dorazia na osobitnú matriku z celého sveta, môžu byť ešte prešťastní, že to tých pár rúk na osobitnej matrike zvláda v pomerne rýchlom tempe, v priemere je to 6 týždňov.

Každý jeden faktor, vrátane posledne menovaného si treba zvážiť, keď sa rozhodujete pre svadbu za hranicami všedných dní. Bedeker nástrah konzulárneho sobášu by som týmto ukončila.

V budúcom čísle si povieme, čo treba urobiť pre to, aby vás oddal Elvis Presley v Las Vegas a podľa akého práva sa postupuje v prípade, keď sa Eskimák s Číňankou rozhodnú mať svadbu na Balatone.

Ďakujem Konzulárnemu úradu SR v Záhrebe za poskytnutie inšpirujúcich podnetov. Ospravedlňujem sa Slovenskému inštitútu vo Viedni, kam som zavolala omylom miesto Konzulárneho oddelenia a keďže po nemecky viem iba frázu „možno zdochol motor,“ v panike som len zložila telefón.

Použité boli:

Zákon o rodine (zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
Zákon č. 154/1994 Z. z. o matrike v znení neskorších predpisov

Navštívené boli:

stránka MZV SR (www.mzv.sk)

Foto: sxc.hu

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (3 hlasov, priemerne: 4,30 z 5)
Loading...

Pridaj komentár