Najlepšie školy podľa výsledkov žiakov 2024

Kristína Turnerová Kováčiková 0

Hľadáte najlepšie školy pre vaše dieťa?

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO zverejnil každoročný rebríček naj škôl na Slovensku. I keď INEKO tvrdí, že nejde o najlepšie, ani najkvalitnejšie školy – rebríčky zohľadňujú „len“ výsledky žiakov z Testovania 9 a maturít. Teda ich úspechy založené najmä na výkone.

Shutterstock

Top základné školy podľa výsledku žiakov

Vedúcim lídrom základných škôl je ZŠ Cyrila a Metoda v Košiciach, ktorá obhájila prvenstvo s výrazným náskokom.

Druhé miesto dosiahla ZŠ Kollárova zo Svätého Jura, ktorá bola v predošlom rebríčku tretia.

Z minuloročného piateho miesta poskočila na tretie miesto ZŠ T. J. Moussona v Michalovciach.

4. miesto: ZŠ Pri Podlužianke 6, Levice

5. miesto: ZŠ Mudroňova, Bratislava

6. miesto: ZŠ Staničná, Košice

7. miesto: ZŠ Skuteckého, Banská Bystrica

8. miesto: ZŠ Ďumbierska, Banská Bystrica

9. miesto: ZŠ Beňovského, Bratislava

10. miesto: ZŠ Nábrežná, Nové Zámky

Najlepšie stredné odborné školy

Na prvé miesto sa prepracovala OA Kukučínova v Trnave, dlhodobo úspešná „výsledkami žiakov a uplatnením na trhu práce.“

„Druhá skončila Súkromná SOŠ na Ulici 29. augusta v Poprade, čím potvrdzuje svoj dlhodobý progres (ešte pred tromi rokmi bola na 25. priečke).“

3. miesto: SPŠ elektrotechnická, Plzenská, Prešov

4. miesto: SPŠ Fraňa Kráľa, Nitra

5. miesto: súkromná ŠUP filmová, Košice

6. miesto: SPŠ, Obrancov mieru, Dubnica nad Váhom

7. miesto: OA Bernolákova, Zlaté Moravce

8. miesto: OA, Veľká okružná, Žilina

9. miesto: SPŠ elektrotechnická, Košice

10. miesto: OA Bolečkova, Nitra

Top gymnáziá

„Prvé miesto obhájila Škola (gymnázium) pre mimoriadne nadané deti na Teplickej ulici v Bratislave. Nasledujú gymnáziá Poštová 9 v Košiciach a Gymnázium Jura Hronca (GJH) na Novohradskej v Bratislave,“ píše INEKO.

4. miesto: Gymnázium Grösslingová 18, Bratislava (GAMČA)

5. miesto: Gymnázium J. A. Raymana, Prešov

6. miesto: Gymnázium Jozefa Lettricha, Martin

7. miesto: Gymnázium, Varšavská cesta, Žilina

8. miesto: Gymnázium J.G.T., Banská Bystrica

9. miesto: Gymnázium Kukučínova, Poprad

10. miesto: Spojená škola – Gymnázium, Dominika Tatarku, Poprad

Aké sú kritériá pre rebríčky top škôl

INEKO zohľadňuje pri zostavovaní rebríčkov nasledovné kritériá

  • výsledky Testovania 9,
  • výsledky písomnej časti maturít,
  • uplatnenie absolventov SŠ (absolventská miera nezamestnanosti),
  • mimoriadne výsledky žiakov (umiestnenia v predmetových olympiádach a iných súťažiach),
  • výsledky štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI) na školách,
  • počty učiteľov a žiakov, vrátane informácie o počte žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a informácie, do akej miery učitelia využívajú digitálne technológie,
  • podiel absolventov SŠ prijatých na štúdium na vysokých školách na území SR a
  • finančné zdroje škôl v prepočte na jedného žiaka.

Výsledky podľa INEKO nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom.

„Rebríčky tak nemusia plne vypovedať o kvalite školy, môžu však byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy a najmä by mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl. Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali učiteľov pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov, o atmosfére a šírených hodnotách v škole a pod.,“ odporúča INEKO.

Zdroj: INEKO

Prečítajte si aj:

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (Žiadne hodnotenia)
Loading...
Author image

Kristína Turnerová Kováčiková

Redaktorka, publikuje odborné články najmä o materských a rodičovských príspevkoch, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča" a tiež píše "Správy pre rodiča" - o veciach, ktoré sa práve dejú. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.

články autora...

Pridaj komentár