Stredné školy a odbory, na ktorých sa vyžaduje talentová skúška

Zuzana Špačková 1

Pre študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu – vykonanie tzv. talentoviek, treba poslať prihlášku do 20. 2. 2015. Talentové skúšky: 25. marca – 15. apríla 2015.

Školy a odbory

Gymnázium – bilingválne štúdium

 • Gymnázium, Metodova 2, Bratislava (francúzsky jazyk)
 • Gymnázium Jura Hronca, Novohradská Bratislava (anglický jazyk)
 • Gymnázium Federica Garcíu Lorcu, Hronská 3, Bratislava (španielsky jazyk)
 • Súkromné gymnázium, Váţska 32, Bratislava (ruský jazyk)
 • Súkromné gymnázium Galileo School, Dudvážská 6, Bratislava (anglický jazyk)
 • Súkromné gymnázium, Česká 10, Bratislava (anglický jazyk)
 • Gymnázium, Bilíkova 24, Bratislava (nemecký, anglický jazyk)
 • Gymnázium, Ladislava Sáru 1, Bratislava (taliansky jazyk)
 • Spojená škola – Gymnázium, Tilgnerova 14, Bratislava (anglický jazyk)
 • Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, Bratislava (ruský jazyk)
 • Evanjelické lýceum, Vranovská 2, Bratislava (anglický jazyk)
 • Súkromné gymnázium Mercury, Zadunajská cesta 27, Bratislava (anglický jazyk)
 • Gymnázium, Pankúchova 6, Bratislava (anglický jazyk)
 • Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Beňadická 38, Bratislava (anglický jazyk)
 • Súkromné bilingválne gymnázium, Hodská 10, Galanta (anglický jazyk)
 • Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany (anglický jazyk)
 • Gymnázium Jána Baltazára Magina, Beňovského 358/100, Vrbové (anglický jazyk)
 • Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava (anglický jazyk)
 • Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Limbová 6051/3, Trnava (anglický jazyk)
 • Gymnázium, Jablonská 5, Myjava (anglický jazyk)
 • Bilingválne slovensko-španielske gymnázium, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom (španielsky jazyk)
 • Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. Mája 170/2, Trenčín (francúzsky jazyk)
 • Súkromné gymnázium FUTURUM, Kožušnícka 2, Trenčín (anglický jazyk)
 • Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy (anglický jazyk)
 • Gymnázium, Golianova 68, Nitra (anglický jazyk)
 • Gymnázium, Párovská 1, Nitra (španielsky jazyk)
 • Spojená katolícka škola – Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Farská 19, Nitra (nemecký jazyk)
 • Gymnázium, Školská 26, Vráble (ruský jazyk)
 • Gymnázium Juraja Fándlyho, Školská 3, Šaľa (francúzsky jazyk)
 • Súkromné gymnázium, Gagarinova 1, Topoľčany (nemecký jazyk)
 • Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, 17. Novembra 1296, Čadca (anglický jazyk)
 • Súkromné bilingválne gymnázium, Nemocničná 2, Dolný Kubín (anglický jazyk)
 • Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského, Komenského 10, Liptovský Mikuláš (anglický jazyk)
 • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, Sučany (anglický jazyk)
 • Evanjelické gymnázium, M.R.Štefánika 17, Martin (anglický jazyk)
 • Gymnázium Martina Hattalu, Železničiarov 278, Trstená (španielsky jazyk)
 • Gymnázium bilingválne, Tomáša Ružičku 3, Žilina (španielsky, francúzsky jazyk)
 • Súkromné gymnázium, Oravská 11, Žilina (anglický jazyk)
 • Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, J.G.Tajovského 25, Banská Bystrica (francúzsky jazyk)
 • Gymnázium Mikuláša Kováča, Mládežnícka 51, Banská Bystrica (španielsky jazyk)
 • Evanjelické gymnázium, Skuteckého 5, Banská Bystrica (nemecký, anglický jazyk)
 • Gymnázium Andreja Kmeťa, A.Gwerk.- Göllnerovej 6, Banská Štiavnica (anglický jazyk)
 • Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, Tisovec (anglický jazyk)
 • Gymnázium Leonarda Stöckela, Jiráskova 12, Bardejov (anglický jazyk)
 • Gymnázium sv. Jána Bosca, Komenského 5, Bardejov (anglický jazyk)
 • Súkromné gymnázium, Rovná 597/15, Poprad (anglický jazyk)
 • Gymnázium, Dominika Tatarku 466/7, Poprad (nemecký jazyk)
 • Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov (anglický, nemecký jazyk)
 • Gymnázium sv. Moniky, Tarasa Ševčenka 1, Prešov (anglický jazyk)
 • Evanjelické kolegiálne gymnázium, Námestie legionárov 3, Prešov (anglický jazyk)
 • Súkromné gymnázium, Solivarská 28, Prešov (anglický jazyk)
 • Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča,Bernolákova 21, Prešov (anglický jazyk)
 • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, Štúrova 383/3, Stará Ľubovňa (anglický jazyk)
 • Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Nám. L. Novomeského 4, Košice (francúzsky, ruský jazyk)
 • Gymnázium, Park mládeţe 5, Košice (španielsky jazyk)
 • Evanjelické gymnázium Jána Ámosa Komenského, Škultétyho 10, Košice (anglický jazyk)
 • Súkromné gymnázium, Katkin park 2, Košice (anglický jazyk)
 • Gymnázium, Trebišovská 12, Košice (anglický jazyk)
 • Súkromného gymnázia Futurum, Trieda SNP 61/B, Košice (anglický jazyk)
 • Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, Košice (anglický jazyk)
 • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice (anglický, nemecký jazyk)
 • Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika, Akademika Hronca 1, Rožňava (anglický jazyk)
 • Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves (anglický jazyk)
 • Gymnázium, Komenského 32, Trebišov (anglický jazyk)

 

Stredná odborná škola – odbory s talentovými skúškami

 • Stredná odborná škola umeleckopriemyselná – reklamná tvorba, odevný dizajn
 • Stredná odborná škola drevárska – konzervátorstvo a reštaurátorstvo – drevorezba, tvorba nábytku a interiéru
 • Súkromná stredná odborná škola, Vranovská 4, Bratislava – ochrana osôb a majetku
 • Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, Bratislava – zlatník a klenotník
 • Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Lichnerova 71, Bratislava – učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo
 • Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda – odevný dizajn
 • Stredná odborná škola, Nerudova 13, Hlohovec – propagačná grafika, fotografický dizajn, odevný dizajn
 • Stredná odborná škola Jozefa Čabelku, Bernolákova 383/10, Holíč – učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo
 • Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava – dizajn – priemyselný dizajn, umelecký kováč a zámočník, umelecký stolár
 • Stredná odborná škola, Štúrova 1388/23, Dubnica nad Váhom – umelecký rezbár
 • Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza – klampiar – strojárska výroba, tvorba nábytku a interiéru
 • Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová – obchodná akadémia
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka 1, Prievidza – odevný dizajn
 • Stredná odborná škola sklárska, Súhradná 193, Lednické Rovne – maľovanie a leptanie skla, výroba sklenej vitráže
 • Stredná priemyselná Škola, Nám. SNP 5, Partizánske – modelárstvo a navrhovanie obuvi a mód doplnkov
 • Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Slovenská 52, Kolárovo – propagačné výtvarníctvo, propagačná grafika, tvorba vitrážneho skla a smaltu, dizajn interiéru, umelecký kováč a zámočník, smaltér, keramik
 • Stredná odborná škola, Mieru 23, Kalná nad Hronom – komerčný fotograf
 • Stredná odborná škola stavebná, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky – dizajn – grafický a priestorový
 • Stredná odborná škola drevárska, Pílska 7, Topoľčany – tvorba nábytku a interiéru
 • Stredná odborná škola strojnícka, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto – umeleckorem. sprac. kovov – kováčske a zám. práce
 • Stredná odborná škola drevárska, Pod lipami 77, Liptovský Hrádok – umeleckorem. spracúvanie dreva – stolárske práce
 • Stredná odborná škola strojnícka, Červenej armády 25, Martin – strojný mechanik, elektromechanik – silnoprúdová technika
 • Stredná odborná škola polytechnická, Sládkovičova ulica 104, Ružomberok – mechanik strojov a zariadení, mechanik opravár – stroje a zariadenia, komerčný pracovník v doprave
 • Stredná odborná škola, Hlavná 2, Žilina-Bytčica – zlatník a klenotník, odevný dizajn
 • Stredná odborná škola drevárska, Rosinská cesta 4, Žilina – výživa a šport
 • Stredná odborná škola stavebná, Kremnička 10, Banská Bystrica – operátor stavebnej výroby
 • Stredná odborná škola technická a agropotravinárska, Okružná 61, Rimavská Sobota – mechanik elektrotechnik
 • Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen – tvorba nábytku a interiéru
 • Stredná odborná škola, Bystrická 4, Žarnovica – umeleckorem. spracúvanie dreva – stolárske práce
 • Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, Banská Štiavnica – dizajn – grafický a priestorový dizajn, konzervátor a reštaurátor – omietky a štuková výzdoba, konzervátor a reštaurátor – papier, star. tlače a kniž., propagačné výtvarníctvo, propagačná grafika, odevný dizajn
 • Súkromná stredná odborná škola, Hviezdoslavova 11, Bardejov – propagačná grafika
 • Súkromná stredná odborná škola, Biela voda 2, Kežmarok – umelecký kováč a zámočník, stolár
 • Súkromná stredná odborná škola ELBA, Smetanova 2, Prešov –  úžitková maľba, fotografia, konzervátorstvo a reštaurátorstvo, propagačná grafika
 • Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov – propagačná grafika, fotografický dizajn
 • Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, Prešov – odevný dizajn, dizajn interiéru
 • Súkromná stredná odborná škola, Bukovecká 17, Košice – učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo
 • Stredná odborná škola, Gemerská 1, Košice – odevný dizajn
 • Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice – učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo
 • Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda, Tehliarska 2, Michalovce – propagačná grafika
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce – odevný dizajn
 • Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves – umelecký rezbár, fotografický dizajn, dizajn a tvarovanie dreva, tvorba nábytku a interiéru, propagačné výtvarníctvo
 • Stredná odborná škola, Komenského 12, Trebišov – učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo
 • Súkromná stredná priemyselná škola odevná, Komenského 1, Michalovce – technické a inf. služby – odevníctvo, odevný dizajn

Akadémie

 • Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Hrobáková 11, Bratislava – bilingválne štúdium – nemecký jazyk
 • Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava – bilingválne štúdium – španielsky jazyk
 • Súkromná obchodná akadémia, Svätého Štefana 36, Štúrovo – bilingválne štúdium – anglický jazyk
 • Obchodná akadémia, Nám. Hrdinov 7, Šurany – bilingválne štúdium – anglický jazyk
 • Obchodná akadémia, Bernolákova 26, Zlaté Moravce – bilingválne štúdium – anglický jazyk
 • Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu, 17. Novembra 2701, Čadca – bilingválne štúdium – anglický, nemecký jazyk
 • Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina – bilingválne štúdium – anglický jazyk
 • Súkromná obchodná akadémia, Petrovianska 34, Prešov – bilingválne štúdium – anglický jazyk
 • Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice – bilingválne štúdium – anglický jazyk
 • Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava – bilingválne štúdium – anglický jazyk
 • Pedagogické a sociálne akadémie

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (3 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...

Komentáre k článku

Pridaj komentár