Na Slovensku sa staráme o neplnoletých migrantov

Pavlínka Pavlíková 0

O migrantoch, ktorí prechádzajú cez hranice našej krajiny sa väčšinou hovorí len ako o dospelých. Vedeli ste však, že cez Slovensko tranzitujú aj neplnoletí migranti – deti bez sprievodu rodiča? Štát má povinnosť sa o tieto deti postarať a umiestniť ich do zariadenia, čím ide o ochranu neplnoletého.

Čo sa stane s dieťaťom, ktoré nelegálne prechádza našou hranicou?

Má maloletý migrant právo na vreckové?

Koľko neplnoletých utečencov na Slovensku zostáva?

Canva – rodinka.sk

Čo sa stane po tom, ako detských utečencov chytia?

V posledných rokoch krajiny EÚ vrátane Slovenska zaznamenali nárast počtu maloletých migrantov bez sprievodu. Po prekročení štátnych hraníc maloletých migranotov chytí policajná hliadka alebo pohraničná stráž. Následne prebehne identifikácia o akú osobu ide. Hliadky dávajú pozor na vek migranta, pretože deti si pridávajú na rokoch – aby ich považovali za dospelých. Z toho dôvodu prichádzajú na pomoc pri identifikácií neplnoletého aj lekári.

V prípade ak potvrdia, že ide o maloletého utečenca, legálny postup sa zmení. Zodpovedným orgánom pre maloletých bez sprievodu je následne Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Kto je maloletý migrant bez sprievodu?

Hovoríme o štátnom príslušníkom inej krajiny, ktorý má menej ako 18 rokov. Maloletí bez sprievodu sú väčšinou chlapci – tínedžeri. Maloletý sa nachádza sa na území cudzej krajiny bez rodičov alebo zákonného zástupcu. Deti teda prechádzajú hranicami bez toho, aby ich sprevádzal oprávnený človek.

Tieto deti a tínedžeri utekajú z domovských krajín, kde zažívajú ozbrojené konflikty, útlak alebo porušovanie ľudských práv. Väčšinou prechádzajú do Európy za pomoci pašerákov, ktorí často jednajú bez ohľadu vek a zaobchádzanie. Isté je, že maloletí migranti hľadajú bezpečie a väčšinou ich cieľom sú západné krajiny EÚ, napríklad Nemecko.

Neplnoletí migranti majú rovnaké práva ako slovenské deti

Maloletí sú právne chránení Dohovorom o právach dieťaťa. Čo znamená, že ak Slovensko zachytí neplnoletého migranta je štát povinný sa o dieťa postarať. Na základe dohovoru musíme poskytnutnúť maloletému bezpečné ubytovanie spolu so službami na ochranu najlepších záujmov a blaha dieťaťa.

Podpora dieťaťa zahŕňa: nezávislé zastupovanie, prístup k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, psychosociálnej pomoci, voľnočasovým aktivitám a opatreniam súvisiacim s integráciou.

Čo v praxi znamená umiestenie dieťaťa do detského domova. Maloletým migrantom sa udeľuje povolenie na tolerovaný pobyt zo zákona. Ide o špecifický typ povolenia, maloletí bez sprievodu majú čas do 18. roku života, v tomto období žiadajú o azyl alebo čakajú na iné zákonné možnosti.

Na Slovensku máme jeden detský domov pre migrantov

Vo východoslovenskom meste Medzilaborce sa nachádza centrum, ktoré sa zaoberá starostlivosťou o maloletých migrantov bez sprievodu. V detskom domove sú taktiež aj slovenské deti. Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce je jediné svojho druhu v rámci Slovenska. Kapacita zariadenia je 84 miest. V tomto domove môže maloletý zostať do dovŕšenia 18 rokov. Druhá varianta je – zostať v zariadení až do ďalšieho dlhodobého riešenia, ako je napríklad návrat k rodine v rámci EÚ.

Dieťa má nárok na vreckové po dovŕšení 6. roku. Výška vreckového sa vypočítava podľa veku, 8 %, 12 % alebo 30 % sumy životného minima na nezaopatrené dieťa. V realite ide o 10€ , 15€ , alebo 37 € na mesiac.

Voľný čas deti trávia na športovom ihrisku, v telocvični, spoločenskej miestnosti alebo v relaxačno-meditačnej miestnosti, ktoré sú súčasťou detského domu v Medzilaborciach.

Dieťa je zapísané na slovenskej škole a to naneskôr do 3 mesiacov od udeľenia povolenia na tolerovaný pobyt. Nakoľko na Slovensku je školská dochádzka zo zákona povinná. Po zistení úrovne doterajšieho vzdelania a ovládania slovenského jazyka riaditeľ školy dieťa zaradí do ročníka. Maloletým migrantom sú poskytované základné kurzy slovenského jazyka.

Deti majú právo vyjadrovať sa v jazyku, ktorým hovoria. Avšak, v centre nepracujú žiadni tlmočníci, takže ich treba privolávať na konkrétne konania. Lokácia Medzilaboriec hovorí o horšej prístupnosti k tlmočníkom.

Deti utekajú z detského domova a prechádzajú cez hranice

Niektoré deti sa však rozhodnú utiecť alebo pokračovať v ceste do svojho konečného cieľa. Čo znamená, že zmiznú zo štátnej ochrany a čelia rôznym rizikám. Môžu sa stať obeťami násilia, či zanedbávania.

Koľko je maloletých migrantov na Slovensku? Konkrétne čísla:

Je dôležité poznamenať, že na Slovensku nie sú počty registrovaných maloletých bez sprievodu vysoké, najmä v porovnaní s ostatnými štátmi EÚ. Najmä preto, že maloletí nechcú zostať na Slovensku a vyberajú sa do západných krajín Európskej únie. Pre príklad, v roku 2020 bolo v rámci systému ochrany detí na Slovensku evidovaných spolu 72 maloletých bez sprievodu, z toho 4 dievčat a 68 chlapcov.

Ešte nižšie sú počty maloletých bez sprievodu, ktorí požiadali o azyl. Od roku 2019 do roku 2022 počet maloletých bez sprievodu žiadajúcich o azyl kolísal takto:

  • 2019: 30 žiadostí
  • 2020: 10 žiadostí
  • 2021: 20 žiadostí
  • 2022: 10 žiadostí

(zdroj: EMN)

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (2 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...
Author image

Pavlínka Pavlíková

Rok života som strávila v Nemecku. Momentálne študujem vedu o vzdelávaní so zemeraním na psychologicko-pedagogické poradenstvo vo Viedni. Zaujímam sa o históriu, digitálne a environmentálne témy.

články autora...

Pridaj komentár