Koľko eur na dieťa dostanem v roku 2024 (prehľad súm)

Kristína Turnerová Kováčiková 24

Koľko eur na dieťa môže mesačne dostať rodič?

Shutterstock

200 eur na dieťa

Ak vám utkvela myšlienka „200 eur na dieťa,“ a potrebujete sa rýchlo zorientovať, potom v krátkosti vysvetlíme:

 • suma 200 eur na dieťa mala byť dohromady poskladaná zo sumy prídavku na dieťa, daňového bonusu a tzv. krúžkovného
 • krúžkovné sa nepodarilo zrealizovať, Ústavný súd konštatoval, že podmienky na skrátené legislatívne konanie, v ktorom bol zákon o krúžkovnom prijatý, neboli splnené
 • poslanci NR SR neskôr schválili zvýšenie prídavku na dieťa na 60 eur mesačne na každé dieťa (od 1.1.2023).
 • novela znovu zaviedla jednorazový zvýšený prídavok pre deti, ktoré nastúpia do prvého ročníka základnej školy (zákon o krúžkovnom ho totiž zrušil)
 • od januára 2023 sa zvýšil daňový bonus, podobne ako prídavok na dieťa, a to až dvojnásobne zo sumy 70 eur na dieťa na sumu 140 eur na dieťa. Avšak, tieto sumy majú platiť iba v priebehu roka 2023 a 2024
 • Od 1.1.2025 sa má daňový bonus znížiť, a to na sumu 100 eur pre rodičov detí do 15 rokov veku a 50 eur pre rodičov detí nad 15 rokov veku

 

Prídavky na dieťa 2024

Od 1. januára 2023 je prídavok na dieťa vo výške 60 eur, teda v dvojnásobnej výške oproti predošlému oku (v júli 2022 sa zvýšil zo sumy 25,88 eur na 30 eur mesačne).

Po novom by zvyšovanie prídavku na dieťa nemalo byť naviazané na životné minimum ako doteraz. Od 1. januára môže vláda ustanoviť sumu prídavku aj príplatku k prídavku na dieťa nariadením. Zatiaľ sa o zvyšovaní prídavku k 1.1.2024 neuvažuje.

100 eur na prváka

Tento extra prídavok dostanú rodičia aj v roku 2024. Je vo výške asi 110 eur na prváka za mesiac september, vyplatený bude v októbri.

 

Príplatok k prídavku na dieťa 2024

Príplatok k prídavku na dieťa sa vypláca mesačne spolu s prídavkom. Patrí oprávnenej osobe na nezaopatrené dieťa, na ktoré nemožno uplatniť daňový bonus.

Od 1.1.2023 sa zvýšil zo sumy 12,14 eur na sumu 30 eur mesačne. Príplatok sa vypláca spolu s prídavkom na dieťa, dohromady teda dostane oprávnená osoba 90 eur mesačne.

Suma je platná aj v roku 2024.

»»»»»»»» Prečítajte si viac: Príplatok k prídavku na dieťa.

Daňový bonus 2024

Sumy daňového bonusu od januára 2023 až do decembra 2024:

a) 140 eur pre deti do 18 rokov (pôvodne 100 eur pre deti do 15 rokov)

b) 50 eur pre deti od 18 rokov (pôvodne 50 eur pre deti od 15 rokov)

*** Zvýšenie daňového bonusu vo výške 140 eur bude možné uplatniť pri splnení podmienok za kalendárne mesiace január 2023 až december 2024.

Daňový bonus 2025

Od 1.1.2025 sa má daňový bonus znížiť, a to na sumu:

 • 100 eur pre rodičov detí do 15 rokov veku
 • 50 eur pre rodičov detí nad 15 rokov veku

Daňový bonus nárok

Nárok na daňový bonus je možné uplatniť najviac do výšky ustanoveného percenta základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov – a to v závislosti od počtu vyživovaných detí.

 • Pri jednom dieťati je percentuálny limit základu dane (čiastkového základu dane) 20 %,
 • pri dvoch deťoch 27 %,
 • pri troch deťoch 34 %,
 • pri štyroch deťoch 41 %,
 • pri piatich deťoch 48 %,
 • pri 6 a viac deťoch 55 %.

V praxi to znamená, že nárok na plný daňový bonus pri deťoch do 18 rokov má:

 • rodič 1 dieťaťa, ktorý zarába aspoň 820 eur mesačne v hrubom, aby dostal plný daňový bonus vo výške 140 eur
 • rodič 2 detí, ktorý zarába aspoň 1200 eur mesačne v hrubom, aby dostal plný daňový bonus na dve deti vo výške 280 eur
 • rodič 3 detí, ktorý zarába aspoň 1450 eur mesačne v hrubom, aby dostal plný daňový bonus na tri deti vo výške 420 eur
 • rodič 4 detí, ktorý zarába aspoň 1600 eur mesačne v hrubom, aby dostal plný daňový bonus na štyri deti vo výške 560 eur
 • rodič 5 detí, ktorý zarába aspoň 1700 eur mesačne v hrubom, aby dostal plný daňový bonus na päť detí vo výške 700 eur
 • rodič 6 a viac detí, ktorý zarába aspoň 1800 eur mesačne v hrubom, aby dostal plný daňový bonus na šesť detí vo výške 840 eur (každé ďalšie dieťa plus 140 eur)

Prečítajte si aj príklady výpočtu: Daňový bonus od januára 2023. Koľko máš detí, koľko zarábaš a koľko dostaneš?

Krúžkovné

Krúžkovné upravuje zákon o financovaní voľného času dieťaťa. Novela zákona, pri ktorom Ústavný súd konštatoval, že neboli naplnené podmienky na jeho prijatie v skrátenom legislatívnom konaní, predpokladala, že sa spustí najskôr v roku 2025.

Obedy zadarmo

Od mája 2023 znovu fungujúobedy zadarmo,“ teda dotácia na stravu pre predškolákov a žiakov základných škôl, pričom rodičia môžu zároveň poberať aj daňový bonus (v minulosti si rodič musel vybrať jedno alebo druhé). 

Od septembra 2023 majú nárok na obedy zadarmo aj žiaci, ktorí sú na osemročnom gymnáziu, podobne ako žiaci na druhom stupni základných škôl, na ktorých sa pri dotáciách na stravu pôvodne zabudlo.

 

Rodičovský príspevok 2024

Vďaka mimoriadnej valorizácii – pri príležitosti úpravy súm životného minima – sa mimoriadne zvýšil rodičovský príspevok od augusta 2023. V priebehu roka 2024 by sa už suma nemala upravovať.

Novelou zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku sa od 01.08.2023 zvýšili sumy rodičovského príspevku:

a) zo sumy 301,00 Eur na sumu 345,20 Eur  (ak oprávnená osoba nemala nárok na materské na dieťa, na ktoré si uplatnila nárok na rodičovský príspevok)

b) zo sumy 412,60 Eur na  sumu 473,30 Eur  (ak oprávnená osoba mala nárok na materské na dieťa, na ktoré si uplatnila nárok na rodičovský príspevok).

Rodičovský príspevok sa vypláca rodičovi, kým dieťa nedovŕši 3 roky veku. Ak má však dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, rodič môže poberať rodičovský príspevok až do 6 rokov veku dieťaťa.

Rodičovský príspevok, keď dieťa neprijali do škôlky

Nárok na rodičovský príspevok bude trvať po novom aj po dovŕšení 3 rokov v prípade, ak dieťa nie je prijaté do spádovej škôlky.

Prečítajte si viac: Rodičovský príspevok, keď dieťa nie je prijaté do škôlky.

Rodičovský príspevok dvojičky

Od 1. augusta 2023 (a platí aj v roku 2024) je rodičovský príspevok na dvojičky v sume

 • 591,60 eur (ak matka poberala materské) a
 • 431,50 eur (ak matka nepoberala materské).

Platená otcovská dovolenka – otcovské

Od 1. novembra 2022 si môžu otcovia na Slovensku čerpať 14 dňovú otcovskú dovolenku, a to už v prvých 6 týždňoch po narodení dieťaťa.

Táto dovolenka je platená – otcovia by mali mať nárok na tzv. „otcovské,“ pokiaľ splnia podmienku aspoň 270 dní nemocenského poistenia v období 2 rokov pred narodením dieťaťa. Vypláca ho Sociálna poisťovňa.

Nárok na dávku budú mať otcovia aj vtedy, ak matka dieťaťa súčasne poberá materské alebo rodičovský príspevok. Čerpanie otcovského je dobrovoľné.

Otec môže rozdeliť svoj nárok na materské (28 týždňov) na dve obdobia – na otcovské a materské – a môže poberať:

 • 2 týždne otcovské v období 6 týždňov po narodení dieťaťa (bez ohľadu, či matka poberá súčasne materské alebo rodičovský príspevok)
 • 26 týždňov materské (matka nesmie súčasne poberať materské alebo rodičovský príspevok)

Ak sa otec rozhodne, že si nebude čerpať otcovské, keď sa narodí bábätko, ostane mu 28 týždňov materského v celku, ktoré môže (nemusí) vyčerpať do 3 rokov veku dieťaťa.

»»»»»»»» Prečítajte si viac: Otcovské a materské: kto má nárok, v akej výške, ako požiadať.

 

Tehotenské 2024

Od 13. týždňa tehotenstva môžete popri mzde, či rodičovskom príspevku poberať aj dávku v tehotenstve. Vypláca ju Sociálna poisťovňa. Nárok trvá až do pôrodu, pričom od 34. týždňa tehotenstva môžete poberať materské a tehotenské zároveň.

Od januára 2024 sa sumy tehotenského zase o niečo zvýšia.

 • mesačne môže tehotná žena získať najviac 385,90 eur (pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci), resp.
 • 398,80 eur za mesiac, ktorý má 31 dní.

Prečítajte si viac: Tehotenské.

Maximálna materská 2024

Pre rok 2024 je určený maximálny denný vymeriavací základ v sume 85,7425 eur.

Z toho vyplýva, že maximálne materské v roku 2024 môže byť najviac v sume:

 • 1929,30 eur mesačne (v mesiaci, ktorý má 30 dní)
 • 1993,60 eur mesačne (v mesiaci, ktorý má 31 dní)

V roku 2024 získa maximálne materské tá poistenkyňa, ktorej vymeriavací základ, z ktorého platila poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období (v roku 2023), bol mesačne vo výške aspoň 2608 eur (ide o dvojnásobok priemernej mesačnej mzdy platnej v roku 2022, t.j. 2 x 1304 eur).

Prečítajte si viac v článku: Maximálna materská 2024.

Príspevok pri narodení dieťaťa

Jednorazová dávka, ktorú dostane matka dieťaťa po pôrode, sa vypláca vo výške:

 • 829,86 eur, ak ide o dieťa narodené z prvého pôrodu až štvrtého pôrodu (novinka od mája 2023),
 • 151,37 eur, ak ide o dieťa narodené z piateho a ďalšieho pôrodu
 • pri dvojičkách, či trojičkách sa suma príspevku (829,86 eur, resp. 151,37 eur) zvyšuje o 75,69 eura na každé dieťa.

Táto dávka nie je naviazaná na životné minimum, a preto sa ani nebude zvyšovať od 1.1.2024.

Odporúčame vám zistiť si, či ďalší jednorazový príspevok pri narodení poskytuje vaša obec alebo mesto. Prečítajte si viac v článku: Príspevok pri narodení dieťaťa od obce.

Príspevky náhradnej starostlivosti od júla 2023

Príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa sa zvyknú zvyšovať s účinnosťou od 1. júla, nakoľko sú naviazané na životné minimum.

Tento rok sa zvýšia aj vďaka novele zákona o príspevkoch na podporu náhradnej rodiny, ktorá zaviedla aj niektoré nové príspevky. 

Na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa sa od 1. júla 2023 poskytujú príspevky:

a) jednorazový príspevok dieťaťu pri jeho zverení do náhradnej starostlivosti  

b) jednorazový príspevok dieťaťu pri zániku náhradnej starostlivosti

c) opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti

d) príspevok dieťaťu na úhradu zvýšených výdavkov,

e) opakovaný príspevok náhradnému rodičovi,

f) osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi,

g) príspevok na vzdelávanie náhradného rodiča.

»»»»»»» Prečítajte si viac: Príspevky na podporu náhradnej starostlivosti.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (60 hlasov, priemerne: 4,00 z 5)
Loading...
Author image

Kristína Turnerová Kováčiková

Redaktorka, publikuje odborné články najmä o materských a rodičovských príspevkoch, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča" a tiež píše "Správy pre rodiča" - o veciach, ktoré sa práve dejú. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.

články autora...

Komentáre k článku

 1. To je akože riadna diskriminácia. Tak daňový bonus 15+ je najmenší. Viete vôbec čo taký 17 ročný chalan zje? Viac ako my obaja dohromady. Rastie rýchlejšie ako batoľa, nestíhame handry a topánky kupovať. Želám matovicovi malo hemoglobínu v krvi…

  1. @mario A nie náhodou Sulíkovi, ktorý chcel dať deťom viete koľko, viete? H na 5, presne toľko.
   50% zníženie bolo aj doteraz na prídavky pre deti po 15 roku života tak prečo ten údiv. Doteraz vám to nevadilo? Stále je to ale viac než doteraz.

   1. to ale neznamena,že ked bolo doteraz 50% zníženie musí byť aj nadalej.Nechapem takto zmýšlajúcich ludi.

 2. To je akože riadna diskriminácia. Tak daňový bonus 15+ je najmenší. Viete vôbec čo taký 17 ročný chalan zje? Viac ako my obaja dohromady. Rastie rýchlejšie ako batoľa, nestíhame handry a topánky kupovať. Želám matovicovi malo hemoglobínu v krvi…

  1. @mario A nie náhodou Sulíkovi, ktorý chcel dať deťom viete koľko, viete? H na 5, presne toľko.
   50% zníženie bolo aj doteraz na prídavky pre deti po 15 roku života tak prečo ten údiv. Doteraz vám to nevadilo? Stále je to ale viac než doteraz.

   1. to ale neznamena,že ked bolo doteraz 50% zníženie musí byť aj nadalej.Nechapem takto zmýšlajúcich ludi.

 3. Môj názor je tiež taký že môj 18rocny syn ktorý chodí na strednú školu a umeleckú potrebuje viac peňazí na cestu stravu atď. Ako dcéra na ZŠ.ja nechápem nieto zákony,čo nemajú deti nevedia ako to je.Male deti malé starosti,veľké deti veľké starosti…

 4. Môj názor je tiež taký že môj 18rocny syn ktorý chodí na strednú školu a umeleckú potrebuje viac peňazí na cestu stravu atď. Ako dcéra na ZŠ.ja nechápem nieto zákony,čo nemajú deti nevedia ako to je.Male deti malé starosti,veľké deti veľké starosti…

 5. Dobrý deň chcela by som sa opýtať že beriem prídavky na deti či si môžem požiadať o príplatok k prídavku a ešte beriem osobnú asistenciu či si môžem požiadať o daňový bonus na deti mám ich 4lebo ja sa z toho nevyznám za celý rok za osobnú asistenciu mám sumu 8480 odpiste mi ďakujem

 6. Dobrý deň chcela by som sa opýtať že beriem prídavky na deti či si môžem požiadať o príplatok k prídavku a ešte beriem osobnú asistenciu či si môžem požiadať o daňový bonus na deti mám ich 4lebo ja sa z toho nevyznám za celý rok za osobnú asistenciu mám sumu 8480 odpiste mi ďakujem

 7. Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, prečo slovenská občianka, ktorá skončila bakalárske štúdium v zahraničí, nemá nárok na „Príspevok pri narodení dieťaťa a Pridavok na dieťa “ Ďakujem za odpoveď. Mgr. Miriam Ištóková

 8. Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, prečo slovenská občianka, ktorá skončila bakalárske štúdium v zahraničí, nemá nárok na „Príspevok pri narodení dieťaťa a Pridavok na dieťa “ Ďakujem za odpoveď. Mgr. Miriam Ištóková

 9. Kto robí tieto primitívne zákony? Dcéra skončila strednú školu. Ide na vysokú a ona nepotrebuje nič? Vláda sa oháňa brigádami. Tak nech jej ju nájdu. Veď ich nikto nechce. Muž robí a odvádza veľké dane. A my máme bonus 50 e. To čo má byť. Nech už idú do kelu. To je diskriminácia. Aké rozdiely. Kto platí dane tak nech majú všetci rovnaký daňový bonus. Ale to by sa politici neobohacovali ešte aj tým. Majú veľké platy a ešte berú veľké rodinné aj bonus. Sú to smradi falošní.

 10. Kto robí tieto primitívne zákony? Dcéra skončila strednú školu. Ide na vysokú a ona nepotrebuje nič? Vláda sa oháňa brigádami. Tak nech jej ju nájdu. Veď ich nikto nechce. Muž robí a odvádza veľké dane. A my máme bonus 50 e. To čo má byť. Nech už idú do kelu. To je diskriminácia. Aké rozdiely. Kto platí dane tak nech majú všetci rovnaký daňový bonus. Ale to by sa politici neobohacovali ešte aj tým. Majú veľké platy a ešte berú veľké rodinné aj bonus. Sú to smradi falošní.

 11. Kto robí tieto primitívne zákony? Dcéra skončila strednú školu. Ide na vysokú a ona nepotrebuje nič? Vláda sa oháňa brigádami. Tak nech jej ju nájdu. Veď ich nikto nechce. Muž robí a odvádza veľké dane. A my máme bonus 50 e. To čo má byť. Nech už idú do kelu. To je diskriminácia. Aké rozdiely. Kto platí dane tak nech majú všetci rovnaký daňový bonus. Ale to by sa politici neobohacovali ešte aj tým. Majú veľké platy a ešte berú veľké rodinné aj bonus. Sú to smradi falošní.

 12. Kto robí tieto primitívne zákony? Dcéra skončila strednú školu. Ide na vysokú a ona nepotrebuje nič? Vláda sa oháňa brigádami. Tak nech jej ju nájdu. Veď ich nikto nechce. Muž robí a odvádza veľké dane. A my máme bonus 50 e. To čo má byť. Nech už idú do kelu. To je diskriminácia. Aké rozdiely. Kto platí dane tak nech majú všetci rovnaký daňový bonus. Ale to by sa politici neobohacovali ešte aj tým. Majú veľké platy a ešte berú veľké rodinné aj bonus. Sú to smradi falošní.

 13. Asi sa nedá urobiť taký zákon ktorý bude vyhovovať všetkým. ale treba uznať že táto vláda bola jediná ktorá sa rozhodla viacej pomôcť rodinám s deťmi. nie je to ako by sme asi všetci očakávali ale doterajšie vlády na to úplne kašlali. a možno že príchodom novej vlády o to zase prídeme. kto vie akou cestou sa vyberie nová vláda.

 14. Asi sa nedá urobiť taký zákon ktorý bude vyhovovať všetkým. ale treba uznať že táto vláda bola jediná ktorá sa rozhodla viacej pomôcť rodinám s deťmi. nie je to ako by sme asi všetci očakávali ale doterajšie vlády na to úplne kašlali. a možno že príchodom novej vlády o to zase prídeme. kto vie akou cestou sa vyberie nová vláda.

Pridaj komentár