Maximálna materská 2024

Kristína Turnerová Kováčiková 1

Výška materskej dávky je u každej ženy, či muža iná. Odvíja sa od príjmu, ktorý dosiahne v zamestnaní, resp. podnikaní. Ak osoba nemá povinné nemocenské poistenie zamestnanca a SZČO, je možné získať materské aj z dobrovoľného nemocenského poistenia.

Najvyššiu sumu materskej dávky získajú tí poistenci a poistenkyne, ktorí majú nadpriemerný príjem, resp. tí, ktorí si platia poistné na dobrovoľné poistenie z vysokého vymeriavacieho základu.

Zároveň je však určená hranica, najvyššia možná suma materského, akú môže poistenec/poistenkyňa získať. Od tohto bodu už v podstate na výške príjmu nezáleží, pretože sa každému prizná „iba“ maximálna možná výška materskej dávky.

Shutterstock

V článku si môžete prečítať:

 • či môžete získať viac ako maximálnu materskú, ak máte viac príjmov alebo či sa môžete pripoistiť, aby ste dosiahli maximálnu materskú
 • kedy sa zvýši materské a aký je maximálny vymeriavací základ pre rok 2023 a 2024
 • aký musíte mať príjem, aby ste dosiahli maximálnu materskú dávku
 • koľko musíte platiť poistné na dobrovoľné poistenie, ak chcete získať maximálne materské

»»»»»» Mohlo by vás zaujímať aj: Materské: kto má nárok, aká je výška, kedy požiadať, príjem na materskej.

Môžem mať dve maximálne materské?

Ak by žene (mužovi) vznikol nárok na materské aj z viacerých nemocenských poistení, materské bude vždy 75 % z úhrnu vymeriavacích základov zistených z jednotlivých nemocenských poistení.

Teda ustanovenie o maximálnom možnom vymeriavacom základe (a maximálnej možnej materskej) sa nedá obísť. Nie je možné žiadať si napríklad maximálne materské zo zamestnania a k tomu navyše materské z vedľajšieho príjmu, napríklad dohody alebo ako SZČO.

Môžem získať maximálnu materskú, keď sa „pripoistím“?

Ak žena nemá vysoký príjem v zamestnaní, javilo by sa ako dobrý nápad ešte pripoistiť sa. v minulosti bolo dobrovoľné nemocenské poistenie popri zamestnaní, či podnikaní veľmi efektívnym nástrojom získania maximálneho materského.

V súčasnosti však takýto model možný nie je. Jednou z podmienok prihlásenia sa na dobrovoľné nemocenské poistenie je, že osoba nie je povinne nemocensky poistená podľa zákona o sociálnom poistení alebo má prerušené povinné nemocenské poistenie.

Výnimky majú policajtky, colníčky, vojačky (a iní príslušníci silových rezortov), ktoré si môžu vylepšiť materské zo služobného platu prihlásením sa na dobrovoľné poistenie v Sociálnej poisťovni.

 

Kedy sa materské zvýši?

Maximálny denný vymeriavací základ, z ktorého sa počíta materská dávka – ako aj iné nemocenské dávky, sa zvyšuje k 1. januáru kalendárneho roka, a preto sú každý rok iné „maximá.“

Maximálny vymeriavací základ 2023

Pre rok 2023 bol maximálny denný vymeriavací základ v sume 79,6274 eur.

Keďže materské sa počíta ako 75 % z (denného alebo pravdepodobného denného) vymeriavacieho základu, teda 75 % zo sumy 79,6274 eur, materské priznané v roku 2023 môže byť najviac v sume

 • 1791,70 eur mesačne (v mesiaci, ktorý má 30 dní)
 • alebo vo výške 1851,40 eur (v mesiaci, ktorý má 31 dní).

Maximálny vymeriavací základ 2024

Pre rok 2024 je určený maximálny denný vymeriavací základ v sume 85,7425 eur.

Z toho vyplýva, že maximálne materské v roku 2024 môže byť najviac v sume:

 • 1929,30 eur mesačne (v mesiaci, ktorý má 30 dní)
 • 1993,60 eur mesačne (v mesiaci, ktorý má 31 dní)

Koľko musím zarábať, aby som dostala maximálnu materskú?

V roku 2023 získala maximálne materské tá poistenkyňa, ktorej vymeriavací základ, z ktorého platila poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období (spravidla predchádzajúci rok 2022), bol mesačne vo výške aspoň 2422 eur (ide o dvojnásobok priemernej mesačnej mzdy platnej v roku 2021, t. j. 2 x 1211 eur).

V roku 2024 získa maximálne materské tá poistenkyňa, ktorej vymeriavací základ, z ktorého platila poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období (v roku 2023), bol mesačne vo výške aspoň 2608 eur (ide o dvojnásobok priemernej mesačnej mzdy platnej v roku 2022, t.j. 2 x 1304 eur)

Neznamená to však, že žena musí mať každý mesiac hrubú mzdu aspoň vo výške 2608 eur, aby získala maximálne materské, pretože do vymeriavacieho základu za určité rozhodujúce obdobie (spravidla rok), sa započítavajú všetky príjmy, vrátane odmien, resp. mimoriadnych odmien.

Ak má však žena vyšší mesačný príjem ako je suma 2608 eur, alebo má viacero príjmov nad 2608 eur mesačne, vyššiu materskú tým už nezíska. Bude poberať „len“ maximálne určené materské.

Koľko musím platiť dobrovoľné poistenie, ak chcem maximálne materské?

Pre maximálnu sumu materského je potrebné určiť si maximálny vymeriavací základ – v roku 2023 je to suma 2422 eur a v roku 2024 suma 2608 eur.

Sadzba na nemocenské poistenie je síce 4,4 %, čo by znamenalo platiť si mesačne 106,56 eur (v roku 2023), resp. 114,75 eur (v roku 2024), avšak, aby to nebolo také jednoduché a výhodné, dobrovoľne nemocensky poistená osoba musí byť súčasne aj dobrovoľne dôchodkovo poistená.

Okrem nemocenského poistenia si teda musí platiť aj poistné na

 • starobné poistenie 18 %
 • invalidné poistenie 6 %
 • rezervný fond solidarity 4,75 %

Dokopy je sadzba poistného 33,15 % z vymeriavacieho základu.

 • Pri vymeriavacom základe 2422 eur je suma poistného 802,88 eur mesačne.
 • Pri vymeriavacom základe 2608 eur je suma poistného 864,55 eur mesačne.

Aby vznikol nárok na materské, v prvom rade musí byť splnená podmienka získať aspoň 270 dní nemocenského poistenia v období dvoch rokov pred pôrodom. Dobrovoľné nemocenské poistenie však musí trvať najmenej 26 týždňov pred nástupom na MD. Ak by trvalo menej ako 26 týždňov (182 dní), materské by sa vypočítalo z minimálneho základu.

V roku 2023 je to suma 605,50 eur, v roku 2024 suma 652 eur. Z toho 75 % by bolo materské, čo je pri sume 605,50 eur približne 450 eur mesačne.

»»»»»»»»»» Prečítajte si viac: Minimálna materská dávka.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (1 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...
Author image

Kristína Turnerová Kováčiková

Redaktorka, publikuje odborné články najmä o materských a rodičovských príspevkoch, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča" a tiež píše "Správy pre rodiča" - o veciach, ktoré sa práve dejú. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.

články autora...

Komentáre k článku

Pridaj komentár